Philips DS7700/10 Руководство пользователя

Категория
Док-станции с динамиками
Тип
Руководство пользователя

Это руководство также подходит для

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer
Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om
radiointerferens.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af
høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det,
at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/
EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier.
Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal
fjernes.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af
tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et
specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
“Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
og “Made for iPad
®
betyder, at
elektronisk tilbehør er blevet designet til at blive brugt til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad og er blevet certificeret af udvikleren til at leve op til Apples
standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller
dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk
venligst, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
og iPod shuffle
®
er
varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Bemærk
Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
EL
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε
στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Προειδοποίηση
Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή
θερμότητα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την
πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει
να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή
χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε
προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με
την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της
ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει
γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι
(κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Οι σημάνσεις “Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
, και “Made for iPad
®
σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για
σύνδεση σε iPod, iPhone ή iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή, ώστε να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple
δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με πρότυπα ασφαλείας και ρυθμιστικά πρότυπα. Η χρήση αυτού του
αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση. Τα iPod και iPhone αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό
σήμα της Apple Inc.
Τα iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
και iPod shuffle
®
αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Σημείωση
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
RU
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки,
предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в
www.philips.com/welcome
Предупреждение
Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются для отключения
устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
Предупреждение
Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей,
открытых источников огня и высоких температур.
Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или
адаптеру для отключения устройства от электросети.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные
производителем.
Запрещается подвергать систему воздействию воды.
Запрещается помещать на систему потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или
встроенный аккумулятор) воздействию высоких температур, включая
прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle,
может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям
Европейского Союза по радиопомехам.
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого
мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие
директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для
утилизации электрических и электронных изделий необходимы
сведения о местной системе отдельной утилизации отходов.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие
директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи
вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе
отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так,
чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон
(коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный
пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны
и вторично использованы специализированными предприятиями.
Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов,
выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.
Отметки “Сделано для iPod
®
”, “Сделано для iPhone
®
и “Сделано для iPad
®
означают, что данное электронное устройство специально разработано для
подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических характеристик стандартам
корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за работу
данного устройства и его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Примите во внимание, что использование данного
аксессуара совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество
работы беспроводной системы. iPod и iPhone являются товарными знаками
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iPad
является товарным знаком корпорации Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod clasic
®
, iPod nano
®
şi iPod shuffle
®
sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. iPad este o
marcă comercială a Apple Inc.
Примечание
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
PL
Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips
pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.
com/welcome.
Ostrzeżenie
Jeśli urdzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub
łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dospne.
Ostrzeżenie
Nie zdejmuj obudowy tego urdzenia.
Nie smaruj żadnej części urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urdzenia na innym urdzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urdzenia na dzianie promieni słonecznych, źród
otwartego ognia lub ciea.
Upewnij się, że zawsze masz łatwy dosp do przewodu zasilającego, wtyczki lub
zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
Korzystaj wącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. nacz wypełnionychynami, płonących świec).
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami
(światłem słonecznym, ogniem itp.).
Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważn
pozwolenie na jego obsługę.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Recykling
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika
na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie naly wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobieg
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.
Ochrona środowiska
Producent dożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy:
tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen
(worki foliowe, folia ochronna).
Urdzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych
urządzeń elektronicznych.
Wyrażenia „Made for iPod
®
”, „Made for iPhone
®
oraz „Made for iPad
®
oznaczają, że dany sprzęt elektroniczny jest dostosowany do wymogów
odpowiednio urządzenia iPod, iPhone lub iPad, oraz że ma on certyfikat od
producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple
nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami
dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
sprzętu z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na poprawne
działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple
Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem
towarowym firmy Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
i iPod shuffle
®
są znakami
towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Uwaga
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
CZ
Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost
Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.
Varování
Systém domácího kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší domácnosti.
Varování
Neodstraňujte kryt zařízení.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru,
abyste mohli zařízení odpojit od napájení.
Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
ístroj nesmí být vystaven kapající nebo síkající tekutině.
Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být
vystavovány nadměrmu teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu
autorizace k používání tohoto zařízení.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
Recyklace
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitho materiálu a
součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice,
znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Nevyhazujte toto zízení do běžného domácího odpadu. Informujte
se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze
odkládat do běžného komunálho odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace
baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na život
prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vkolený
pracovník.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo
možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice),
polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demonže odbornou
firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů,
vybitých baterií a starého zařízení se řte místními předpisy.
„Vyrobeno pro iPod
®
,“ „Vyrobeno pro iPhone
®
,“ a „Vyrobeno pro iPad
®
“ znamená,
že toto elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení zvláště k zařízení
iPod, iPhone nebo iPad a je certifikováno vývojářem, že splňuje provozní standardy
společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za provoz tohoto zařízení ani
za to, zda toto zařízení splňuje bezpečnostní a regulační standardy. Upozorňujeme,
že při použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone, nebo iPad může dojít
k ovlivnění bezdrátového výkonu. iPod a iPhone jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPad je ochranná známka
společnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shuffle
®
jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších
zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Poznámka
Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
SK
Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory
spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na
www.philips.com/welcome.
Varovanie
Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prepájacie
zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamži
použitie.
Varovanie
Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom
alebo zdrojom tepla.
Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že
k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystave
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oh
alebo podobné zdroje tepla.
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Recyklácia
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom prkrtnutého odpadkového koša je v súlade
so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.
Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa
o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou
použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného
zberu batérií. Správnou likvidáciou batérií pomáhate znižovať
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborka.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
etky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o
dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón
katuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná
penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých
batérií a starého vybavenia.
Nápisy „Made for iPod
®
“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone
®
“ (Vyrobené
pre iPhone) a „Made for iPad
®
“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické
zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone
alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani
jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. iPad je
ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shuffle
®
ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných
krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Poznámka
Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
HU
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a
Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt
regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.
Figyelem
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
Figyelem
A készülék borísát megbontani tilos.
Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető
legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött
tárgyat, égő gyertyát).
Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja a magas
hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye
nélkül törnő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti
a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség
rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztarsi hulladékként. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törvényekl. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével
megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.
A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai
személyzetre.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeznk
úgy kialatani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő
három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő
habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére
vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPod
®
”, a „Made for iPhone
®
és a „Made for iPad
®
címkék azt
jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad
készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó
előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod,
iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
és iPod shuffle
®
az
Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Megjegyzés
A típustábla a készülék alján található.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS_Safety sheet _EU_V1.0
Note
   
   
 
                     



B



C

















B



C
!














        A    E
F   D      G       HE     
   D HE    DD  !   D  ! ! D  !     
  DI  JE JE           D  D     
 !   I      !   ! ! EI     K E
HE  !     I  D  E !    E  FJE L
,    @04565:< .98<>72
;
/532<=?62 -1B! M'! +%#) NO! OD!C F, PPP Q! RQ! $$+#'*  S!  T!  &(N
   E
K     E  I!    EI! EIUI      VE  !
UG  !       ! JE  I  U   G
 JE   
"  !
#   " $  "
O!IG ($
G!!G   &$
!!L!L! KL!!
 KW !   QV
$$
EW    K   ! KW K LGK LGK!   K  F! F!
IF F !  F  W  
Y     !  F  ,
$E

I

J
G
!
F




.

LX
!


RW
P G &&
 ! 
.
&RGH-
DH.
DHGGGGG
DZGPGGZSP LXG!HGG.
DO.
GOO# 
O   [   O J J #  O[

O


[


O
J
J
#

O[


'UJ!! .
]J!O!-N !M!J!
:;;<; #  =  
9<>
UJJJJ]]IIJJJJJJ !]]F !II!CF OMP 
-/2$&'&(*
%&'()*F &)&$%$ LPKR
  ?
9
<

>
 .
@  <.!)-*"-+'$'''' ,,&&(&&$&,,&! A"
 .-$&&('$&&!   #  "
9  .666%2/01024%35











!"#
$

$
%&'('(&)
*+('(&)


,&-.'/'//0
!/

-/'0(&1/(/
"/2&'/-1)31/-)(
40&-5/'0(-5''/&'0&0


" *
4
-
(&0(
(
'
)



- )
6/'('&4&.')/
1-07//''.11-1411/08-(--
EN: To check the EC DECLARATION OF CONFORMITY, go to:
FR: Pour consulter la déclaration de conformité CE, accédez à:
ES: Para consultar la declaración de conformidad de la CE, vaya a:
DE: Um die EC-Konformitätserklärung zu prüfen, gehen Sie auf:
NL: Om de EG-CONFORMITEITSVERKLARING te controleren, ga naar:
IT: Per controllare la DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ, andare su:
PT: Para verificar a DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE, vá a:
SV:
För att kontrollera EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE går du till:
FI: Tarkista Euroopan komission vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta:
DA: Du kan læse EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN på:
EL: Για να διαβάσετε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EC, μεταβείτε στο:
RU: Текст Декларации соответствия требованиям ЕС см. по адресу:
PL: Aby zapoznać się z Deklaracją zgodności WE, przejdź na:
CZ: Chcete-li ověřit PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC, přejděte na:
SK: Ak si chcete prečítať VYHLÁSENIE O ZHODE EC, prejdite na lokalitu:
HU: A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (EU) megtekinthető itt:
http://download.p4c.philips.com/files/d/ds7700_12/
ds7700_12_dfu_eng.pdf
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5

Philips DS7700/10 Руководство пользователя

Категория
Док-станции с динамиками
Тип
Руководство пользователя
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ