Hendi 271254 Руководство пользователя

Категория
Цифровые термометры для измерения температуры тела
Тип
Руководство пользователя

Это руководство также подходит для

3
Verificarea HACCP
Funcția de „Verificare HACCP” este integrată pentru indicarea intervalului de temperatură
HACCP. Ecranul LED HACCP și lumina de fundal LCD HACCP indică dacă produsele ali-
mentare se află în zona sigură sau în zona de pericol din intervalul de temperatură HACCP.
Afișaj LED HACCP
Atunci când se aprinde un LED verde cu simbolul „ “ aceasta indică un produs rece
sau înghețat sub 6 ºC, iar dacă se aprinde cu simbolul „
“ aceasta indică o temperatură
sigură de menținere de peste 65 ºC. Dacă temperatura se încadrează în intervalul 6-65ºC,
un LED roșu cu simbolul „ se va aprinde pentru a indica temperatură încadrată în
intervalul HACCP „Zonă periculoasă”.
Verificarea HACCP
Verde Roșu Verde
<6ºC 6-65ºC >65ºC
Lumină de fundal LCD HACCP
În mod similar cu Afișajul LED HACCP, atunci când se aprinde un LED verde de fundal cu
simbolul „ “aceasta indică un produs rece sau înghețat sub 6 ºC, iar dacă se aprinde
cu simbolul „
“ aceasta indică o temperatură sigură de menținere de peste 65 ºC. Dacă
temperatura se încadrează în intervalul 6-65ºC, un LED roșu cu simbolul „ “ se va
aprinde pentru a indica temperatură încadrată în intervalul HACCP „Zonă periculoasă”.
Depanare
Termometrul include mesaje vizuale de diagnoză, după cum
urmează:
Pe ecran apare „
” sau „ ” atunci când temperatura mă-
surată se află în afara intervalului de măsurare.
” apare pe ecran atunci când termometrul este supus
unor schimbări bruște de temperatură ambientală. „
se afișează dacă temperatura ambientală nu se încadrează în
intervalul de utilizare, de sub 0 ºC sau de peste 50 ºC.
Pentru orice alte mesaje de eroare este necesară resetarea
termometrului. Pentru resetare, așteptați oprirea automată,
scoateți bateria și așteptați cel puțin un minut, apoi reintrodu-
ceți bateria și porniți instrumentul. Dacă mesajul de eroare per-
sistă, vă rugăm să luați legătura cu Departamentul de Service
pentru asistență suplimentară.
Bateriile
Termometrul include un indicator pentru nivelul scăzut al bateriei, după cum urmează:
„Baterie OK”: se poate
măsura
„Baterie aproape des-
cărcată”: bateria trebuie
înlocuită, se poate măsura
temperatura
„Baterie descărcată”:
nu se poate măsura
temperatura
Atunci când simbolul „Baterie aproape descărcată” indică faptul că bateria
este aproape descărcată, aceasta trebuie înlocuită imediat cu 2 baterii AAA
de 1,5 V. Vă rugăm să rețineți: Este foarte important să opriți instrumentul
înainte de a înlocui bateria deoarece, în caz contrar, termometrul poate func-
ționa defectuos.
Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător și nu le lăsați la îndemâna
copiilor.
Specificații
Funcție de scanare cu
infraroșu (modul IRT)
Sondă termocuplu (tip
K, cu împământare)
(mod COT)
Interval de măsurare -60 ~ 350ºC -60 ~ 350ºC
Interval de funcționare 0 ~ 50ºC
Precizie (Tobj = 15-35º C,
Tamb= 25 ºC)
±0.6ºC
sub - 5: ±1ºC
-5 ~ 65: ±0,5 ºC
peste 65: ± 1% din citire
Precizie (Tamb = 23±ºC) - 60 ~ 0: ±(1 ºC +0,1/ grad)
0 ~ 65: ±1 ºC
65 ~ 350: ±1,5% din citire
Interval de emisivitate 0,95 implicit – reglabil de
la 0,1 până la 1 în unități
de 0,01
Rezoluție (-9,9~ 199,9
ºC/ ºF)
0,2 ºC, în caz contrar 1 ºC
Distanța până la punct 8:1
Dimensiuni 39,3x52,9x158mm
Greutate (cu baterie)
145g
Durata de viață a bateriei de obicei 18, minimum 14 ore utilizare continuă (Alcali
-
nă, cu Laser) (Stingere automată după 15 secunde)
EMC/RFI
Temperaturile citite pot fi afectate în cazul în care unitatea este utilizată în câmp
electromagnetic cu frecvență radio de aproximativ 3 volți pe metru, dar perfor-
manțele instrumentului nu sunt afectate în mod permanent.
Έλεγχος HACCP
Η λειτουργία «HACCP CHECK» έχει ενσωματωθεί για να δείξει το εύρος θερμοκρασίας
HACCP. Η οθόνη LED HACCP και ο οπίσθιος φωτισμός HACCP LCD δείχνουν εάν τα τρόφιμα
βρίσκονται σε ασφαλή ζώνη ή επικίνδυνη ζώνη σε θερμοκρασία HACCP.
Οθόνη LED HACCP
Εμφανίζεται μια πράσινη λυχνία LED με το εικονίδιο « » που υποδεικνύει ασφαλή δροσερή
ή παγωμένη κατάσταση κάτω από 6ºC ή εμφανίζεται με το εικονίδιο « » που υποδεικνύει
ασφαλή θερμοκρασία συντήρησης άνω των 65ºC. Όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 6-65ºC,
εμφανίζεται η κόκκινη λυχνία LED με το εικονίδιο « » και δείχνει ότι η θερμοκρασία
πέφτει εντός της «Ζώνης Κινδύνου» HACCP.
Έλεγχος HACCP
Πράσινο Κόκκινο Πράσινο
<6ºC 6-65ºC >65ºC
Οπίσθιος φωτισμός HACCP LCD
Όμοια με την οθόνη HACCP LED, εμφανίζεται ένας πράσινος οπίσθιος φωτισμός LCD με το
εικονίδιο « » που υποδεικνύει ασφαλή δροσερή ή παγωμένη κατάσταση κάτω από 6ºC ή
εμφανίζεται με το εικονίδιο «
» που υποδεικνύει ασφαλή θερμοκρασία συντήρησης άνω
των 65ºC. Όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 6-65ºC, εμφανίζεται η κόκκινη λυχνία LED με το
εικονίδιο « » και δείχνει ότι η θερμοκρασία πέφτει εντός της «Ζώνης Κινδύνου» HACCP.
Επίλυση προβλημάτων
Το θερμόμετρο διαθέτει ενσωματωμένα οπτικά διαγνωστικά
μηνύματα ως εξής:
Το «
» ή « » εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία που
μετράται είναι εκτός του εύρους μέτρησης.
Το « » εμφανίζεται όταν το θερμόμετρο εκτίθεται
σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το «
» εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν
βρίσκεται σε εύρος λειτουργίας, η οποία είναι κάτω από 0°C ή
πάνω από 50°C.
Για όλα τα μηνύματα σφαλμάτων, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε
το θερμόμετρο. Για να το επαναφέρετε, περιμένετε για αυτόματη
απενεργοποίηση, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε
τουλάχιστον ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και
ενεργοποιήστε το. Αν παραμένει το μήνυμα σφάλματος,
επικοινωνήστε με το Τμήμα Συντήρησης για περαιτέρω βοήθεια.
Μπαταρίες
Το θερμόμετρο διαθέτει ενσωματωμένη οπτική ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ως εξής:
«Battery OK» (Μπαταρία
OK): μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε μετρήσεις
«Battery Low» (Χαμηλή
μπαταρία): η μπαταρία
πρέπει να αντικατασταθεί,
μπορείτε να πραγματοποιή-
σετε μετρήσεις
«Battery Exhausted»
(Μπαταρία Εξαντλημένη):
δεν μπορείτε να πραγματο-
ποιήσετε μετρήσεις
Όταν υποδεικνύεται με το εικονίδιο «Battery Low» ότι η μπαταρία είναι χαμηλή,
η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως με μπαταρίες 2xAAA, 1,5V.
Παρακαλώ σημειώστε: Είναι σημαντικό το θερμόμετρο να είναι απενεργοποιημένο
πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία, διαφορετικά το θερμόμετρο ενδέχεται να
παρουσιάσει δυσλειτουργία.
Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία αμέσως και κρατήστε την μακριά
από παιδιά.
Προδιαγραφή
Λειτουργία σάρωσης με
υπέρυθρες (λειτουργία IRT)
Αισθητήρας θερμοζεύγους
(τύπος K, γειωμένος)
(λειτουργία COT)
Εύρος μέτρησης -60 ~ 350ºC -60 ~ 350ºC
Εύρος λειτουργίας 0 ~ 50ºC
Ακρίβεια (Tobj = 15-35º C,
Tamb = 25ºC)
±0.6ºC
κάτω από -5: ±1ºC
-5 ~ 65: ±0.5ºC
πάνω από 65: ± 1% της
μέτρησης
Ακρίβεια (Tamb = 23 ± ºC) -60 ~ 0: ± (1°C + 0,1/
βαθμός)
0 ~ 65: ±1ºC
65 ~ 350: ± 1,5% της
μέτρησης
Εύρος εκπομπής 0,95 προεπιλογή - ρυθμιζό
-
μενο 0,1 με 1 βήμα 0,01
Ανάλυση (-9,9 ~
199,9ºC/ºF)
0,2ºC, διαφορετικά 1ºC
Σημείο απόστασης 8:1
Διάσταση 39,3x52,9x158mm
Βάρος (με μπαταρία)
145g
Διάρκεια ζωής μπαταρίας τυπ. 18, ελάχιστη 14ωρη συνεχή χρήση (αλκαλική,
με λέιζερ) (Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15
δευτερόλεπτα)
EMC/RFI
Οι ενδείξεις μπορεί να επηρεαστούν εάν η μονάδα λειτουργεί σε ισχύ
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ραδιοσυχνότητας περίπου 3 volt ανά μέτρο, αλλά η
απόδοση του οργάνου δεν θα επηρεαστεί μόνιμα.
Контроль НАССР
«Hazard Analysis and Critical Control Points» (HACCP) - «Анализ рисков и критических
контрольных точек»
Устройство оснащено функцией «HACCP CHECK» для определения температурного
диапазона HACCP. Светодиоды HACCP и дисплей HACCP с подсветкой указывают, не
превысила ли температура пищевого продукта предел в безопасном температурном
диапазоне HACCP.
Светодиоды HACCP
Зеленая подсветка светодиода с маркировкой «
» указывают, что продукты охлаж-
дены или заморожены до (безопасной) температуры ниже 6ºC; аналогичным образом,
зеленая подсветка светодиода, отмеченная значком «
», означает, что пищевой про-
дукт нагревается до (безопасной) температуры выше 65ºC. Если температура продукта
составляет 6-65ºC, индикатор, помеченный значком « », загорится красным цве-
том, указывая на то, что температура продукта превысила безопасный предел HACCP.
Контроль HACCP
Зелёный Красный Зелёный
<6ºC 6-65ºC >65ºC
Дисплей HACCP с подсветкой
Как и в случае со светодиодами HACCP, дисплей загорится зеленым цветом и отобразит
значок «
», если продукты охлаждены или заморожены до (безопасной) температу-
ры ниже 6ºC, или если продукты нагреваются до (безопасной) температуры выше 65ºC,
или загорится зеленый и появится значок «
». Если температура продукта составля-
ет 6-65ºC, дисплей загорится красным цветом, а на дисплее появится значок « »,
указывающий на то, что температура продукта превысила безопасный предел HACCP.
Поиск и устранение неисправностей
На дисплее могут отображаться следующие диагностические
сообщения:
«
» или « » означает, что измеряемая температура
продукта находится вне шкалы.
« » означает, что термометр обнаружил резкие изме-
нения температуры окружающей среды. « » означает,
что температура окружающей среды находится вне рабочего
диапазона устройства, который включает в себя температуры
ниже 0ºC или выше 50ºC.
При появлении сообщения об ошибке необходимо выпол-
нить сброс настроек устройства. Для этого подождите, пока
устройство автоматически выключится, извлеките батарею
и подождите не менее одной минуты, вставьте батарею
снова и включите устройство. Если сообщение об ошибке
не исчезает, обратитесь за дальнейшими указаниями в
сервисный центр.
Батарея
На дисплее отображаются следующие индикаторы уровня заряда батареи:
« Батарея заряжена »:
выполнение измерений
возможно
«Низкий заряд батареи»:
батарея должна быть
заменена, возможны
измерения.
« Батарея села »:
измерения невозможны
В случае «низкого заряда батареи» необходимо заменить батареи на ба-
тареи 2 ААА, 1,5В. Примечание: Не забудьте выключить термометр перед
заменой батареи - в противном случае устройство может быть повреждено.
Немедленно утилизируйте использованную батарею и храните в недоступ-
ном для детей месте.
Технические данные
Функция инфракрасного
сканирования (режим IRT)
Термоэлемент (тип
K, заземленный)
(режим COT)
Диапазон измерения -60 ~ 350ºC -60 ~ 350ºC
Рабочий диапазон 0 ~ 50ºC
Точность (Tobj = 15-35ºC,
Tamb = 25ºC)
±0.6ºC
ниже -5: ±1ºC
-5 ~ 65: ±0,5ºC
выше 65: ±1 % вклю
-
чительно
Точность (Tamb = 23±ºC) -60 ~ 0: ±(1ºC +0,1/
градуса)
0 ~ 65: ±1ºC
65 ~ 350: ±1,5%
Диапазон коэффициента
излучения
заводской коэффициент
излучения 0,95 -
настраивается от 0,1 до 1
с шагом 0,01
Разрешение (-9,9~199,9
ºC/ºF)
0,2ºC, в противном случае 1ºC
Расстояние к продукции 8:1
Размеры 39,3x52,9x158 мм
Вес (с батареей)
145 гр.
Время работы батареи обычно 18, минимум 14 непрерывных операций
(алкалиновая батарея, с использованием лазера)
(автоматическое выключение через 15 секунд)
EMC/RFI
Измерения могут быть неточными, если устройство работает в электромаг-
нитном поле с напряженностью электромагнитного поля приблизительно 3 V
на метр; это не влияет на его работу вне поля.
Termometru infraroșu cu sondă, Hendi numărul 271254
Instrucțiuni de utilizare
Acesta este un termometru cu infraroșu de tipul 2-în-1 destinat serviciilor în domeniul
alimentar. Aparatul combină un termometru fără contact pentru citirea temperaturii de la
suprafață și un termometru cu sondă pentru citirea temperaturii interne.
Termometrul cu infraroșu măsoară temperatura suprafeței unui obiect. Mulțumită laserului
cu 8 raze, precizia de țintire este mai ridicată, ceea ce oferă acuratețe măsurătorii. Sistemul
electronic al acestui instrument transformă informația într-o valoare de temperatură care
este apoi afișată pe ecranul LCD.
* Laserul cu raze multiple specifică zona aproximativă de măsurare pentru o țintire mai
bună.
Funcția de termometru cu infraroșu fără contact
Îndreptați pur și simplu „Lentilele infraroșii” către țintă și apăsați butonul Scanare pentru a
afișa temperatura suprafeței. Raportul de distanță față de obiectiv este de 8:1, motiv pentru
care termometrul trebuie poziționat cât se poate de aproape de obiectiv.
Temperatura cea mai recentă va fi actualizată pe LCD, iar măsurătoarea va continua atât
timp cât butonul Scanare (infraroșu) este apăsat. La eliberarea butonului Scanare, pe ecran
va apărea simbolul „Hold”, iar cea mai recentă măsurătoare va rămâne vizibilă timp de 15
secunde înainte ca aparatul să se stingă automat
Selectarea modului MIN → MAX → LOCK (BLOCARE) → ºC/ ºF → EMIS
Modul minim sau maxim
Pentru a folosi modul minim, apăsați butonul Scanare → butonul Mod → butonul Scanare.
Continuați să apăsați butonul Scanare pentru măsurare.
Pentru a folosi modul maxim, apăsați butonul Scanare → butonul Mod *de două ori →
butonul Scanare. Continuați să apăsați butonul Scanare pentru măsurare. Apăsați Mod
pentru a ieși din modul minim sau maxim.
Modul blocare
Modul blocare este util în special pentru monitorizarea continuă a temperaturii. Termome-
trul va afișa continuu temperatura timp de până la 60 de minute.
Pentru a folosi modul blocare, apăsați butonul Scanare → butonul Mod *de trei ori →
butonul Scanare pentru măsurare. Mențineți apăsat butonul Scanare pentru a ieși din
modul blocare.
Modul ºC sau ºF
Pentru a schimba modul „ºC” sau „ºF”, apăsați butonul Scanare → butonul Mod *de patru
ori → butonul Scanare. La schimbarea din ºF în ºC se folosesc aceiași pași.
Emisivitate
Termometrul are setată din fabrică emisivitatea la 0,95. Emisivitatea poate fi configurată
de la 0,10 (10E) până la 1 (100E). Modificările trebuie făcute numai de către personal ex-
perimentat. Pentru informații cu privire la emisivitatea anumitor materiale, vă rugăm să
contactați cel mai apropiat reprezentant. Notă: nu se recomandă utilizarea termometrelor
cu infraroșu fără contact pentru măsurarea temperaturii metalelor lucioase sau lustruite.
Pentru a modifica emisivitatea, apăsați butonul Scanare → butonul Mod *de cinci ori →
butonul Scanare pentru fiecare modificare de 0,01 (1E) → butonul Mod.
Funcția sondei termocuplu de contact
Introduceți sonda în țintă și apăsați butonul Sondă pentru a afișa continuu temperatura timp
de până la 4 minute, înainte ca aparatul să se stingă automat. Apăsați butonul Sondă pentru
a menține cea mai recentă temperatură. Apăsați din nou butonul Sondă pentru a ieși din
modul menținere și a reporni citirea.
1. Nu răsuciți, suprasolicitați sau rotiți sonda în direcția greșită.
2. Sonda poate rămâne fierbinte imediat după măsurarea obiectelor cu tem-
peraturi mari.
3. Mențineți întotdeauna sonda în poziția pliată atunci când nu este folosită.
Lăsarea sondei în poziția deschisă poate fi periculoasă.
Sonda termometrului de contact poate fi avariată dacă măsurătoarea nu se
încadrează în intervalul specificat.
Pentru a evita electrocutarea sau avarierea termometrului, nu măsurați cu
sonda atunci când tensiunea depășește 24 V CA sau 60 V CC.
Θερμόμετρο με υπέρυθρες και ακίδα, Hendi 271254
Οδηγίες Λειτουργίας
Αυτό είναι ένα δύο-σε-ένα θερμόμετρο υπερύθρων για την υπηρεσία τροφίμων. Συνδυάζει
ένα θερμόμετρο υπερύθρων μη επαφής για επιφανειακές σαρώσεις με ένα θερμόμετρο με
αισθητήρα για μετρήσεις εσωτερικής θερμοκρασίας.
Το θερμόμετρο υπερύθρων μετρά τη θερμοκρασία της επιφάνειας ενός αντικειμένου. Χάρη στο
λέιζερ 8 ακτινών, ο στόχος είναι πιο ακριβής, ο οποίος παρέχει καλύτερη ακρίβεια μέτρησης.
Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτού του οργάνου μετατρέπει τις πληροφορίες σε τιμή θερμοκρασίας
η οποία εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
* Το λέιζερ πολλαπλών ακτινών καθορίζει την κατά προσέγγιση περιοχή μέτρησης για
καλύτερη στόχευση.
Λειτουργία θερμόμετρου υπερύθρων μη επαφής
Απλά στοχεύστε στο στόχο με τον «Φακό Υπερύθρων» και πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης για να
εμφανιστεί η θερμοκρασία επιφάνειας. Ο λόγος απόστασης προς το στόχο είναι 8:1, επομένως
το θερμόμετρο πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον στόχο.
Η πιο πρόσφατη θερμοκρασία θα ενημερωθεί στην οθόνη LCD και η μέτρηση θα συνεχίσει
για όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Σάρωσης (υπέρυθρες). Όταν απελευθερωθεί το
πλήκτρο Σάρωσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο «Hold» και η τελευταία μέτρηση θα
παραμείνει ορατή για 15 δευτερόλεπτα πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.
Επιλογή λειτουργίας MIN → MAX → ΚΛΕΙΔΩΜΑ → ºC / ºF → EMIS
Λειτουργία ελάχιστο ή μέγιστο
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ελάχιστο, πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης → πλήκτρο
Λειτουργίας → πλήκτρο Σάρωσης. Και συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο Σάρωσης για
μέτρηση.
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία μέγιστο, πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης → πλήκτρο
Λειτουργίας *δύο φορές → πλήκτρο Σάρωσης. Και συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο Σάρωσης
για μέτρηση. Πατήστε Λειτουργία για έξοδο από τη λειτουργία ελάχιστο ή μέγιστο.
Λειτουργία κλειδώματος
Η λειτουργία κλειδώματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συνεχή παρακολούθηση των
θερμοκρασιών. Το θερμόμετρο θα εμφανίζει συνεχώς τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης → πλήκτρο
Λειτουργίας *τρεις φορές → πλήκτρο Σάρωσης για μέτρηση. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
σάρωσης για έξοδο από τη λειτουργία κλειδώματος.
Λειτουργία ºC ή ºF
Για να αλλάξετε την λειτουργία «ºC» ή «ºF», πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης → πλήκτρο
Λειτουργίας *τέσσερις φορές → πλήκτρο Σάρωσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα
κατά την αλλαγή από ºF σε ºC.
Εκπομπή
Το θερμόμετρο υπερύθρων παρέχεται με προεπιλεγμένη ικανότητα εκπομπής στα
0,95. Η εκπομπή μπορεί να αλλάξει από 0,10 (10E) σε 1 (100E). Οι αλλαγές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από έμπειρο προσωπικό. Για πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή
συγκεκριμένων υλικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο έμπορο λιανικής.
Σημείωση: τα θερμόμετρα υπερύθρων μη επαφής δεν συνιστώνται για τη μέτρηση της
θερμοκρασίας γυαλιστερών ή στιλβωμένων μετάλλων.
Για να αλλάξετε την ικανότητα εκπομπής, πατήστε το πλήκτρο Σάρωσης-> πλήκτρο Λειτουργίας
*πέντε φορές-> πλήκτρο Σάρωσης για κάθε ρύθμιση 0.01 (1E )-> πλήκτρο Λειτουργίας.
Στη λειτουργία αισθητήρα θερμοζεύγους επαφής
Εισαγάγετε τον αισθητήρα στο στόχο και πατήστε το πλήκτρο αισθητήρα για να εμφανίζεται
συνεχώς η θερμοκρασία για έως και 4 λεπτά, προτού η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Πατήστε το πλήκτρο αισθητήρα για να παραμείνετε στην τελευταία θερμοκρασία. Πατήστε ξανά
το πλήκτρο αισθητήρα για έξοδο από την κατάσταση αναμονής και επανεκκίνηση της μέτρησης.
1. Μην στρέφετε, ασκείτε υπερβολική πίεση ή περιστρέφετε τον αισθητήρα σε
λάθος κατεύθυνση.
2. Ο αισθητήρας μπορεί να παραμείνει ζεστός αμέσως μετά τη μέτρηση των
θερμών αντικειμένων.
3. Διατηρείτε πάντα τον αισθητήρα σε διπλωμένη θέση όταν δεν χρησιμοποιείται.
Εάν αφήνετε τον αισθητήρα σε ανοιχτή θέση, μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Ο αισθητήρας του θερμομέτρου επαφής μπορεί να υποστεί βλάβη εάν η μέτρηση
είναι εκτός εύρους προδιαγραφών.
Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο θερμόμετρο, μην μετράτε με
αισθητήρα όταν η τάση υπερβαίνει τα 24V AC ή 60V DC.
Термометр цифровой инфракрасный HACCP с зондом, № Hendi 271254
Руководство по эксплуатации
Руководство предназначено для термометра инфракрасного типа два в одном для ис-
пользования в пищевой промышленности. Устройство объединяет два метода считыва-
ния температуры: бесконтактный инфракрасный метод путем сканирования поверхно-
сти пищевого продукта и контактных измерений с помощью зонда, используемого для
считывания температуры внутри продукта.
Инфракрасный термометр измеряет температуру поверхности пищевого продукта. Бла-
годаря 8-лучевому лазеру наведение более точное, что обеспечивает большую точность
измерений. Встроенная в устройство электронная система преобразует информацию в
значение температуры, которое затем отображается на ЖК-дисплее.
* Многолучевой лазер определяет приблизительную зону измерения для более точного
прицеливания.
Функция бесконтактного инфракрасного термометра
Направьте инфракрасный объектив на продукт и нажмите кнопку сканирования, чтобы
отобразить температуру поверхности продукта. Соотношение расстояния к продукту со-
ставляет 8:1, поэтому термометр должен быть расположен как можно ближе к продукту.
Если нажать и удерживать нажатой кнопку сканирования (инфракрасную), сканирова-
ние продолжится, и температура жидкокристаллического дисплея будет обновляться
непрерывно. После отпускания кнопки сканирования на дисплее появляется значок
«Удерживать», а последнее измеренное значение отображается в течение еще 15 се-
кунд, после чего устройство автоматически выключается.
Выбор режима
МИН → МАКС → БЛОКИРОВКА → ºC/ ºF →
ИЗЛУЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Режим минимальной или максимальной температуры
Для запуска режима минимальной температуры нажмите кнопку сканирования →
кнопку режима → кнопку сканирования. Не отпускайте кнопку сканирования для
измерения.
Для активации режима максимальной температуры нажмите кнопку сканирования
→кнопку режима *два раза → кнопку сканирования. Не отпускайте кнопку сканиро-
вания для выполнения измерения. Нажмите кнопку режима для выхода из режима
минимальной или максимальной температуры.
Режим блокировки
Режим блокировки особенно полезен, когда требуется постоянный контроль температу-
ры. Термометр будет показывать температуру в течение 60 минут.
Для входа в режим блокировки температуры нажмите кнопку сканирования → * три
раза → кнопку сканирования. Нажмите кнопку сканирования для выхода из режима
блокировки.
Режим ºC или ºF
Чтобы изменить отображаемую температуру в °C или °F, нажмите кнопку сканирования
→ кнопку режима *четыре раза → кнопку сканирования. При переключении с ºF в ºC вы
можете выполнить дополнительные действия.
Излучательная способность
Заводской коэффициент излучения составляет 0,95 и может быть отрегулирован от 0,10
(10E) до 1 (100E). Любые изменения должны производиться квалифицированным персо-
налом. Для получения информации об эмиссионных характеристиках некоторых мате-
риалов обратитесь к ближайшему дилеру. Примечание: Использование бесконтактных
инфракрасных термометров для измерения температуры глянцевых или полированных
металлов не рекомендуется.
Для изменения коэффициента излучения нажмите кнопку сканирования -> кнопку ре-
жим * пять раз -> кнопку сканирования (одним нажатием изменяется значение на 0,01
(1E)) -> кнопку режима.
Функция термопарного зонда - контактный термометр
Вставьте зонд в изделие и нажмите на кнопку зонда для непрерывного отображения
температуры до 4 минут, после чего устройство автоматически выключится. Нажмите
кнопку датчика для сохранения последней измеренной температуры. Для выхода из
режима сохранения и перезапуска процесса считывания нажмите на кнопку датчика
еще раз.
1. не вращайте, не нажимайте и не поворачивайте зонд в неправильном
направлении.
2. После измерения температуры горячих продуктов зонд может быть
очень горячим.
3. Когда зонд не используется, он должен быть сложен. Оставить зонд раз-
ложенным может быть опасно.
Зонд контактного термометра может быть поврежден, если измеренное
значение выходит за рамки спецификации.
Во избежание поражения электрическим током или повреждения термо-
метра, не проводите измерения с зондом, если напряжение превышает 24
V AC или 60 V DC.
Hendi b.v.
Pentru informații tehnice și Declarația de Conformitate consultați
www.hendi.eu.
Hendi b.v.
Για τεχνικές πληροφορίες και Δηλώσεις συμμόρφωσης, βλ.
www.hendi.eu.
Hendi Polska Sp.z o.o.
Для получения технической информации и сертификата соответ
-
ствия, свяжитесь с нашим дистрибьютором. Список дистрибьюторов
можно найти на сайтеwww.hendi.eu.
RURO GR
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Hendi 271254 Руководство пользователя

Категория
Цифровые термометры для измерения температуры тела
Тип
Руководство пользователя
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ