Danfoss living connect® Инструкция по установке

Тип
Инструкция по установке
VQHMB20K/013R9562
11/2012
Intertek
The thermostat must be disposed of as
electronic waste.
Danfoss A/S
Haarupvaenget 11
DK-8600 Silkeborg
Denmark
Phone: +45 7488 8000
Fax: +45 7488 8100
Homepage: www.danfoss.com
Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and
other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice.
This also applies to products already on order provided that such alterations can
be made without subsequential changes being necessary in specications already
agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies.
Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
TR
Hazırlık
lvng connect® su bazlı oda radyatörlernn ısıtılması çn gelştrlmş-
tr. Danfoss Lnk™ Merkez Kontrol Üntes (CC) adlı merkez br chaz
tarafından kontrol edlr.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
lvng connect®, Danfoss RA vanalarına ve M30x1.5 (K) bağlantılı
vanalara uygun adaptörler, k alkaln AA pl ve br adet 2 mm Alyan
anahtarı le brlkte sağlanır
Pller yerleştrme
Pl kapağını çıkarın ve k pl yerleştrn.
Pllern doğru yönde yerleştrldğnden emn olun.
Şarj edleblen pller kullanılamaz.
Pl boşalırsa, sstem otomatk olarak güvenlk moduna
geçer ve bu modda vana haffçe açılarak küçük,
sürekl br su akışı sağlar.
lvng connect® kurulumu
Kurulum öncesnde ekranda M yanıp sönüyor olmalıdır.
1. Adaptörü takarak başlayın.
RA
K
2. Alyan anahtarını kullanarak RA adap-
törünü sıkın.
K adaptörünü elle sıkın (maks. 5 Nm).
3. Termostatı adaptöre vdalayın, elnzle
sıkıp (maks. 5 Nm) tn ve termostat
adaptöre ulaşana kadar sıkın.
4. Termostatı sabtlemek çn düğmesne yaklaşık 3 sanye
basın.
Akıllı lvng connect® kurulumundan sonrak lk 1-7 gün, odanın
ısı kontrolünün optmze edleceğ br öğrenme dönemdr.
Chazı ekleme
Ssteme lvng connect® ekleme sürec Danfoss
Lnk™ CC üzernde yapılır.
lvng connect®n br odaya eklenmes
gerektğne dkkat ednz.
Eklerken,
düğmesne basıp ser-
best bırakın ve arka ışığın ve anten
sembolünün yanıp söndüğünü
gözlemleyn.
Daha ayrıntılı blg çn, Danfoss Lnk™ CC kurulum kılavuzuna bakın.
Ekran ve kontrol düğmelerne genel bakış
Pl sembolü
Ağ bağlantısı
Klt
Sıcaklık
ayar
noktası
Alarm
Donmaya
karşı koruma
Bu düğmeler menü çnde geznmek ve sıcaklığı ayarlamak
çn kullanın.
Bu düğmey menüyü seçmek ve seçmler onaylamak çn
kullanın.
Bağlantı test
M görüntülenene kadar düğmesne en az üç
sanye süreyle basın.
LI görüntülenene kadar düğmesne basın.
Bağlantıyı test etmek çn düğmesne basın.
Bağlantı yapıldığında LI kaybolur ve Danfoss Lnk CC
üzernde br mesaj görüntülenr.
Bağlantı yapılamazsa, alarm sembolü ve anten
sembolü yanıp söner.
Şu adresten “For professonals / Techncal questons”
(Profesyoneller çn / Teknk sorular) bölümüne
başvurun:
www.lvng.danfoss.com
Sıcaklık kontrolü ve ayarı
Sıcaklık genellkle Danfoss Lnk™ CC üzern-
den kontrol edlr, ancak stendğ zaman ter-
mostat düğmeler kullanılarak değştrleblr.
Bu durumda, Danfoss Lnk™ CC’ye br mesaj
göndererek aynı odadak dğer termostatları
senkronze etmesn ster.
Ayar süres çnde yapılan br değşklk, an-
cak programlanan sıradak süreye kadar etkl
kalır. Sıcaklık aralığı 4-28°C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Sıcaklığı değştrmek
çn düğmesne
basın.
Değşklğn konfor süres çnde yapılması durumunda, değştr-
len sıcaklık otomatk olarak yen konfor sıcaklığı halne gelr.
Tekrar kurulum modu
Termostat radyatörden çıkarılmış ve (kullanıldıktan sonra) yenden
kurulması gerekyorsa, termostatın zarar görmemes çn kurulum
modunun etknleştrlmes gerekldr.
Kurulum moduna grmek çn:
M görüntülenene kadar düğmesne basın.
Ml çekmek çn düğmesne basın. M yanıp söner.
Termostatı vananın üzerne yenden monte edn.
Termostatı sabtlemek çn düğmesne yaklaşık 3
sanye basın.
Termostatın başka br odaya taşınması durumunda, chazı Danfoss
Lnk CC üzernde esk odadan çıkarın ve yen odaya ekleyn.
Yenden kurulum sırasında, termostat öğrenme dönemne ger
döner.
Teknk özellkler
Termostat tp
Programlanablr elektronk radyatör vana
kontrol üntes
Yazılım sınıfı A
Güvenlk sınıfı Tp 1
Önerlen kullanım Mesken (krllk dereces 2)
Açık pencere fonksyonu
3 dakka çnde yaklaşık 0,5°C’lk değşk-
lklerde etknleştrlr
Senkronzasyon Her 5 dakkada br
Mekank dayanım 70 N (vanadan maks güç)
Maksmum su sıcaklığı 90°C
Hareket tp Doğrusal
Pl ömrü 2 yıla kadar
Ml hareket vana üzernde 2-3 mm (1 mm/sn)
Maksmum uzatma 4,5 mm
Ölçüm aralığı Sıcaklığı dakkada br ölçer
Güç kaynağı 2 x 1,5V AA alkaln, sınıf III
Güç tüketm Beklemede 3 µW, aktf ken 1,2 W
Ortam sıcaklığı 0° la 40°C
Taşıma sıcaklık aralığı -20 la 65°C
Sıcaklık ayar aralığı 4 la 28°C
Boyut (mm) L: 91 Ø: 51 (RA)
Blye basınç test 75°C
Ağırlık 177 g ( RA adaptörü dâhl)
İletm frekansı 868,42 MHz
IP sınıfı* 20
* Termostat tehlkel tessatlarda veya suya maruz kalableceğ yerlerde kullanıl-
mamalıdır.
EN 60730-1, EN 60730-2-9 ve EN 60730-2-14’te belrtldğ üzere
güvenlk ve EMC koşulları bakımından test edlmştr.
Tam kurulum ve kullanım kılavuzu
Tam kurulum ve kullanım kılavuzunu görmek çn
şu adrese gdn: www.lvng.danfoss.com
Seçn: “For professonals” (Profesyoneller çn)
ve ardından: “Techncal lterature (Teknk
dokümanlar) veya lvng connect® kurulum ve
programlaması çn www. YouTube.com adre-
sndek vdeoları zleyn, Danfoss living connect
araması yapın.
Güvenlk önlemler
Termostat çocuklar çn gelştrlmemştr ve oyuncak olarak
kullanılmamalıdır.
Ambalaj malzemelern çocukların oynayablecekler yerlere
bırakmayın, çünkü bu son derece tehlkeldr.
Termostat kullanıcının bakım yapableceğ parçalar çermed-
ğnden termostatı demonte etmeye çalışmayın. Ekranda E1, E2
vb. gösterlrse veya dğer arızalar görülürse, lütfen termostatı
dstrbütöre ade edn.
HU
Előkészületek
A living connect® radiátorok fűtésének szabályozására szolgál.
Vezérlése a Danfoss Link™ Central Controller (CC) nevű központi
vezérlővel történik.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
A living connect® termosztáthoz Danfoss RA szelepekhez és M30X1.5
(K) csatlakozással rendelkező szelepekhez való adaptereket, két AA
alkálielemet, valamint egy 2 mm-es imbuszkulcsot mellékelünk.
Az elemek behelyezése
Vegye le az elemfedelet, és helyezze be a két elemet.
Ügyeljen az elemek helyes polaritására.
Nem szabad újratölthető elemeket használni.
Ha az elemek lemerülnek, a rendszer automatikusan
biztonsági módba vált, melyben a szelep kis mértékben
nyitva van, így a víz folyamatos áramlása biztosított.
A living connect® telepítése
A telepítés előtt az M jelzésnek villognia kell a kijelzőn.
1. Kezdje az adapter felszerelésével.
RA
K
2. Húzza meg az RA adaptert az
imbuszkulccsal.
Kézzel húzza meg a K adaptert
(max. 5 Nm).
3. Csavarja fel a termosztátot az adapter-
re, és szorítsa meg kézzel (max. 5 Nm),
majd nyomja és szorítsa addig, amíg a
termosztát be nem fogja az adaptert.
4. Tartsa nyomva a gombot kb. 3 másodpercig a termosztát
rögzítéséhez.
A telepítés után 1-7 napig tart az intelligens living connect®
betanulási időszaka, melynek során optimalizálja a helyiség
fűtésvezérlését.
Az eszköz hozzáadása
A living connect® eszköz rendszerhez való
hozzáadása a Danfoss Link™ CC segítségével
történik.
A helyiséghez el kell végezni a living
connect® hozzáadását.
A hozzáadáskor nyomja meg és
engedje el a
gombot,
majd ellen-
őrizze, hogy a háttérvilágítás és az antennajelzés villog-e.
További tudnivalókért tekintse át a Danfoss Link™ CC telepítési
útmutatóját.
A kijelző- és vezérlőgombok áttekintése
Akkumulátorjelzés
Hálózati
kapcsolat
Zár
Hőmérséklet
alapértéke
Riasztás
Fagyvédelem
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben és állíthatja be a
hőmérsékletet.
Ezzel a gombbal választhatja ki a menüt és erősítheti meg a
beállításokat.
A kapcsolat tesztelése
Nyomja meg legalább 3 másodpercig a gombot,
amíg meg nem jelenik az M jelzés.
Nyomja meg a gombot, amíg meg nem jelenik
az LI jelzés.
Nyomja meg a gombot a kapcsolat teszteléséhez.
A LI jelzés eltűnik, amikor a kapcsolat létrejon, és a
Danfoss Link CC egységen egy üzenet jelenik meg.
Ha a kapcsolat nem hozható létre, a riasztási szimbó-
lum és az az antenna jele villog.
Lásd a „Szakembereknek/műszaki kérdések” c. doku-
mentumot a következő helyen:
www.living.danfoss.com
Hőmérséklet-szabályozás és -beállítás
A hőmérséklet vezérlése általában a Danfoss
Link™ CC egységen keresztül történik, de
a termosztát gombjaival bármikor módo-
sítható.
Ilyen esetben a termosztát jelet küld a
Danfoss Link™ CC egységnek, arra utasítva
azt, hogy szinkronizálja az azonos helyiség-
ben lévő többi termosztátot.
A visszaállítási időszakban végzett módosítás
csak a következő programozott időszakig
marad érvényben. Hőmérséklet-tartomány:
4-28°C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Nyomja meg a
gombot a hőmérsék-
let módosításához.
Ha a komfortidőszak alatt végzik a módosítást, a módosított
hőmérséklet automatikusan az új komforthőmérséklet lesz.
Újratelepítési mód
Ha a termosztátot eltávolították a radiátorról, és újra kell telepíteni
(használat után), akkor aktiválni kell a telepítési üzemmódot, hogy
megelőzzük a termosztát károsodását.
A telepítési mód megnyitása:
Nyomja meg a gombot, amíg meg nem jelenik
az M jelzés.
Nyomja meg a gombot az orsó visszahúzásához.
Az M villog.
Helyezze vissza a termosztátot a szelepre.
Tartsa nyomva a gombot kb. 3 másodpercig a
termosztát rögzítéséhez.
Ha a termosztátot más helyiségbe helyezi át, távolítsa el az eszközt a
régi helyiségből a Danfoss Link™ CC egységen, és adja hozzá azt az
új helyiséghez.
Újratelepítéskor a termosztát visszatér a betanulási időszakhoz.
Műszaki jellemzők
Termosztát típusa
Programozható elektronikus radiátorszelep-
vezérlő
Szoftver besorolása A
Biztonsági besorolás 1-es típus
Javasolt használat Lakossági (2-es szennyezettségi fokozat)
Nyitott ablak funkció
Aktiválás kb. 3 percen belül bekövetkező
0,5°C-os változások esetén
Szinkronizálás 5 percenként
Mechanikai szilárdság 70 N (max. ereje a szelep felől)
Maximális vízhőmérséklet 90°C
Mozgás típusa Lineáris
Elem élettartama Max. 2 év
Meghajtó lökete 2-3 mm a szelepen (1 mm/s)
Maximális kinyúlás 4,5 mm
Mérési időköz Percenkénti hőmérsékletmérés
Áramforrás 2 db 1,5 V-os AA alkálielem, III. osztály
Teljesítményfelvétel 3 µW készenlétben, 1,2 W aktív állapotban
Környezeti hőmérséklet 0 – 40°C
Szállítási hőmérséklet-tartomány -20 – 65°C
Hőmérséklet-állítási tartomány 4 – 28°C
Méret (mm) H: 91 Ø: 51 (RA)
Golyós nyomópróba vizsgálat 75°C
Tömeg 177 g az RA adapterrel együtt
Átviteli frekvencia 868,42 MHz
IP-besorolás* 20
* A termosztát nem használható veszélyes létesítményekben és olyan helyeken,
ahol víz érheti.
A biztonság és az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követel-
ményei szempontjából megfelelt az EN 60730-1, EN 60730-2-9 és
EN 60730-2-14 szerinti teszteknek.
Teljes telepítési és használati útmutató
A teljes telepítési és használati útmutatót a
következő helyen találja:
www.living.danfoss.com
A webhelyen válassza a következőket: „For
professionals (Szakemberek számára), majd:
Technical literature” (Műszaki anyagok) vagy a
living connect® telepítésével és programozásával
kapcsolatban tekintse meg a videókat a www.
YouTube.com webhelyen, ahol a „Danfoss living
connect” kifejezésre kell rákeresni.
Biztonsági tudnivalók
A termosztát nem gyermekek számára készült, és tilos játékszerként
használni.
Ne hagyja a csomagolóanyagokat gyermekek által elérhető helyen,
mert ez nagyon veszélyes.
Ne próbálja szétszerelni a termosztátot, mert az nem tartalmaz a
felhasználó átlal javítható alkatrészeket. Ha a kijelzőz az E1, E2 stb.
hibajelzést látja, vagy ha egyéb hibajelenséget tapasztal, küldje
vissza a termosztátot a forgalmazónak.
CZ
Příprava
Hlavice living connect® je určena pro regulaci vytápění v systémech
s radiátory. Je řízena centrálním zařízením zvaným centrální řídicí
jednotka Danfoss Link™ Central Controller (CC).
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
living connect® je dodávána s adaptéry pro ventily Danfoss RA a
ventily s připojením M30x1,5 (K), dvěma alkalickými bateriemi typu
AA a 2mm imbusovým klíčem.
Vložení baterií
Sejměte kryt baterií a vložte dvě baterie.
Ujistěte se, že jsou baterie správně orientovány.
Nesmí se používat dobíjecí baterie.
Když se baterie vybije, systém se automaticky přepne
do bezpečnostního režimu, kdy je ventil mírně poo-
tevřený a zajišťuje trvalý malý průtok vody.
Instalace hlavice living connect®
Než začneme s instalací hlavice, musí na displeji blikat M.
1. Začněte namontováním adaptéru.
RA
K
2. Zajistěte adaptér RA dotažením pomo-
cí imbusového klíče.
Adaptér K (M30x1,5 mm) dotáhněte
rukou (max. silou 5 Nm).
3. Tlačte a šroubujte hlavici na adaptér a
dotáhněte rukou (max. silou 5 Nm) tak,
až se hlavice přichytí na adaptér a lze jí
volně otáčet.
4. Stiskněte přibližně na 3 sekundy střední tlačítko a hlavice se
sama upevní na ventil.
Prvních 1–7 dní po instalaci se inteligentní hlavice living connect®
nachází v období „učení“, během kterého se optimalizuje regula-
ce vytápění místnosti.
Přidání zařízení
Přidání hlavice living connect® do systému se
provádí pomocí centrální řídicí jednotky
Danfoss Link™ CC.
living connect® musí být vždy přidána
do místnosti.
Při přidávání stiskněte a uvolněte
střední tlačítko
a pozorujte, zda
zabliká podsvícení a symbol antény.
Další informace naleznete v instalační příručce centrální řídicí
jednotky Danfoss Link™ CC.
Popis displeje a ovládacích tlačítek
Symbol
baterie
Připojení k síti
Zámek
(Dětská pojistka)
Požadovaná
teplota
Alarm
Ochrana proti
zamrznutí
Tato tlačítka použijte pro pohyb v menu a pro nastavení
požadované teploty.
Toto tlačítko použijte pro výběr v menu a potvrzení volby.
Testování připojení
Stiskněte alespoň na 3 sekundy tlačítko , dokud se
nezobrazí symbol M.
Stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí symbol LI.
Stisknutím středního tlačítka vyzkoušejte spojení.
Symbol LI zmizí poté, co je navázáno spojení a na
displeji řídicí jednotky Danfoss Link CC se zobrazí
zpráva.
Pokud se nepodaří navázat spojení, začne blikat
symbol alarmu a symbol antény .
Další informace naleznete v oblasti Pro profesionály /
Technické dotazy na webu:
www.living.danfoss.com
Regulace a nastavení teploty
Teplota je obvykle ovládána řídicí jednotkou
Danfoss Link™ CC, lze ji však kdykoli změnit
pomocí tlačítek na hlavici.
Pokud k tomu dojde, hlavice zašle zprávu
řídicí jednotce Danfoss Link™ CC a dá jí
pokyn, aby synchronizovala ostatní hlavice
v místnosti.
Změna teploty provedená v průběhu
útlumové periody zůstane v platnosti pouze
do příští naprogramované periody. Rozsah
teplot je 4–28 °C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Stisknutím tlačítek
změníte poža-
dovanou teplotu.
Pokud bude změna provedena během komfortní periody, změ-
něná teplota se automaticky stane novou komfortní teplotou.
Režim opětovné instalace
Pokud byla hlavice demontována z radiátoru a má být opět nainsta-
lována, je třeba aktivovat instalační režim (blikající M), aby nedošlo
při instalaci k poškození hlavice.
Vstup do režimu instalace:
Stiskněte střední tlačítko , dokud se nezobrazí
symbol M.
Stisknutím středního tlačítka se stáhne hřídelka
hlavice dovnitř. Symbol M začne blikat.
Nainstalujte hlavici na ventil.
Stiskněte přibližně na 3 sekundy střední tlačítko a
hlavice se sama upevní na ventil.
Pokud bude hlavice přemístěna do jiné místnosti, odeberte zařízení
v centrální řídicí jednotce Danfoss Link™ CC ze staré místnosti a
přidejte do nové místnosti.
Po opětovném nainstalování se hlavice vrátí do období učení.
Technické údaje
Typ termostatické hlavice
Programovatelná elektronická radiátorová
hlavice
Klasikace softwaru A
Bezpečnostní třída Typ 1
Doporučené použití Obytné prostory (stupeň znečištění 2)
Funkce otevřeného okna
Aktivuje se při změně přibližně o 0,5°C během
3 minut.
Synchronizace Každých 5 minut
Mechanická pevnost 70 N (max. tlak z ventilu)
Maximální teplota vody 90°C
Typ pohybu Lineární
Životnost baterií Až 2 roky
Zdvih ventilu 2–3 mm na ventilu (1 mm/s)
Maximální rozpětí 4,5 mm
Měřicí interval Měří teplotu každou minutu.
Napájení 2 alkalické baterie typu AA, 1,5 V, třída III
Spotřeba energie
3 µW v pohotovostním režimu,
1,2 W v aktivním stavu
Teplota okolí 0 až 40°C
Teplotní rozsah pro přepravu -20 až 65°C
Nastavení teplotního rozsahu 4 až 28°C
Rozměry (mm) D: 91 Ø: 51 (RA)
Zkouška tvrdosti 75°C
Hmotnost 177 g včetně adaptéru RA
Přenosová frekvence 868,42 MHz
Třída IP* 20
* Hlavici nelze používat v nebezpečných instalacích a na místech, kde by byla
vystavena vodě.
Výrobek byl testován ohledně požadavků na bezpečnost a EMC podle
specikací v normách EN 60730-1, EN 60730-2-9 a EN 60730-2-14.
Návod k instalaci a návod k použití
Úplnou instalační příručku a návod k použití
naleznete na: www.living.danfoss.com
Zvolte: „Pro profesionály“ a dále: Technická
literatura“ nebo se podívejte na videa o instalaci
a programování hlavice living connect® na www.
YouTube.com, kde vyhledáte termín Danfoss
living connect.
Bezpečnostní opatření
Termostat není určen pro děti a nesmí být používán jako hračka.
Zabraňte dětem, aby si hrály s obalovými materiály, protože to je
mimořádně nebezpečné.
Nepokoušejte se termostat rozebírat – neobsahuje žádné díly
opravitelné uživatelem. Pokud se na displeji zobrazí kód chyby
E1, E2 atd. nebo dojde k jiné závadě, vraťte termostat Vašemu
dodavateli.
RU

  living connect®  
    . 
     
   Danfoss Link™ Central Controller
(CC).
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
  living connect®  
     Danfoss RA   
  M30x1,5 (K),   
AA    2 .
 
      
.
   .
   .
     
   ,   -
   ,   
 .
   
living connect®
     ,
,   M   .
1.    .
RA
K
2.   RA  
 .
   K (.
  — 5 ).
3.   
  ,  
 (  -
 — 5 ),   ,
    
.
4.      3  
   .
   1-7   , 
  living connect®   
,       -
  .
 
   living connect®
     -
   Danfoss
Link™ CC.
    ,
  

living connect® 
   .
     
 , 
      .
       -
    Danfoss Link™ CC.
    









 
 
 
        
 .
        -
 .
 
       3
,     M.
   ,   
 LI.
    .
 LI    
,     -
 Danfoss Link™ CC  
.
   ,  -
   , 
   .
.  « / »
 :
www.living.danfoss.com
   
  , , -
    
 Danfoss Link™ CC,    -
       -
   .
     -
    
  Danfoss Link™ CC  -
   
   
  .
18
19
20
21
26
25
24
23
 
,  -
 .
      -
 .   — 4-28°C.
      
,    -
   .
  
         
   ( ), 
  ,    -
.
     , 
 :
   ,   -
  M.
  ,   
.  M  .
    .
     3
    
.
     -
   ,      -
     Danfoss Link™ CC 
    .
     -
     .
 
 
 
    -
 
 

    1
  
  ( -
 2)
 
   -
  0,5°C  3 
   5 
 
70  (   
)
 

90°C
  
    2 
  2–3     (1 /)
   4,5 
     
   , 2  1,5  AA,  III
 
3    ,
1,2    
   -

0...40°C
  -
  
-20...65°C
   4...28°C
 () : 91 Ø: 51 (RA)
    -
    
 
75°C
 177 ,   RA
  868,42 
 IP* IP 20
*        
    ,     
  .
      
EN 60730-1, EN 60730-2-9  EN 60730-2-14.
     
     
   : www.living.danfoss.com
 « »,  «-
 »   
    
 living connect® .  
www. YouTube.com,    «Danfoss
living connect».
 
     ,
  .
     ,  
,      .
    . 
   ,    
.       E1, E2
 . .    ,   
   .
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Danfoss living connect® Инструкция по установке

Тип
Инструкция по установке

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ