BaByliss C1900E Инструкция по применению

Категория
Щипцы для волос (приборы для завивки волос)
Тип
Инструкция по применению

Это руководство также подходит для

FRANÇAIS DEUTSCHENGLISH NEDERLANDS
C1900E
Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies goed door.
BELANGRIJK! De stijltang wordt zeer heet en is
niet geschikt voor gebruik met hairextentions van
synthetisch of echt haar.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het hete oppervlak
van het apparaat niet in direct contact komt met de huid,
met name ogen, oren, gezicht en nek.
WAARSCHUWING! Raak de hete staaf en metalen
onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.
GEBRUIKSAANWIJZING
Zorg ervoor dat het haar schoon en droog is en dat er
geen droogshampoo, haarlak, mousse, wax, stylingrestjes
of andere stylingproducten in zitten.
Kam het haar door om het klitvrij te maken en verdeel
het haar in plukjes van 3 tot 5 cm breed, afhankelijk van
het haartype.
Houd de knop 1-2 seconden ingedrukt om het
apparaat aan te zetten. Druk nogmaals om de gewenste
temperatuur te kiezen. De temperatuurinstelling zal
eerst gaan knipperen, en als de gewenste temperatuur is
bereikt, zal hij onafgebroken blijven branden.
Plaats het haar altijd in het apparaat met het open
gedeelte van de krulkamer naar het hoofd toe gericht. Bij
langer haar plaatst u het haar wat meer naar onderen in
het apparaat om ervoor te zorgen dat de lok eciënt in
de krulkamer wordt getrokken. (Fig. 1)
Waarschuwing. Als het apparaat verkeerd wordt
gebruikt, kan het haar in bepaalde gevallen in de knoop
raken. Mocht dit gebeuren, zet het apparaat dan uit
en trek het niet ineens uit het haar. Trek het haar dan
voorzichtig uit de krulkamer totdat het helemaal loskomt.
BELANGRIJK! De gladde haarlok dient in de opening
gestoken te worden, voorbij de haarstopper (A) tot aan
de zwarte haargeleider (B). (Fig. 2)
BELANGRIJK! Sluit de handgrepen stevig tegen elkaar
zodat het haar in de krulkamer kan worden getrokken.
Houd het apparaat op zijn plaats. Zodra het haar in de
krulkamer is getrokken, begint het apparaat te piepen.
Blijf de handgrepen gesloten houden totdat het apparaat
4 snelle pieptonen achter elkaar laat horen. Dit betekent
dat de tijd verstreken is.
BELANGRIJK! Als de styler na de 4 snelle piepjes niet uit
het haar wordt gehaald, zal hij continu blijven piepen en
zal de temperatuuraanduiding gaan knipperen totdat de
handgrepen worden geopend en de gekrulde lok wordt
losgelaten. Om het apparaat te blijven gebruiken, haalt
u hem uit het haar en gaat u op dezelfde manier verder.
(Fig. 3)
Open de handgrepen en trek het apparaat voorzichtig uit
het haar. Door het openen van de handgrepen wordt het
slimme koude lucht-systeem automatisch geactiveerd,
waarbij er een zachte stoot koude lucht wordt afgegeven
om de gekrulde lok te helpen xeren. (Fig. 4)
Wacht met kammen of borstelen totdat de lok is
afgekoeld, om de krul of slag goed te laten xeren.
Herhaal dit over het hele hoofd totdat u de gewenste
hoeveelheid krullen of slag in het haar hebt.
Houd na gebruik de -knop 1-2 seconden ingedrukt
om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het
stopcontact.
Warmte-instellingen
U kunt kiezen uit 3 nauwkeurige warmtestanden, 180°C,
200°C en 230°C, voor verschillende haartypen met een
geluidsindicatie wanneer u de krul of slag los moet laten.
Gebruik bij broos, jn, gebleekt of gekleurd haar, de lagere
warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere
warmtestanden. Test van tevoren welke temperatuur
geschikt is voor uw haartype. Begin met de laagste stand
en verhoog de temperatuur tot u het gewenste resultaat
bereikt.
Autokrultechnologie
U kunt de krulrichting (linksdraaiend , rechtsdraaiend
of afwisselend ’) instellen om de afwerking van
de krul of slag te kiezen: voor een glamour-stijl, een
natuurlijke of nonchalante luchtige stijl.
Druk op de krulrichting-knop om de gewenste richting
van de krul of slag te selecteren.
Het Cool Air Smart-systeem’
Dit slimme koude-lucht systeem geeft automatisch een
zachte stoot koude lucht af om de krul of slag te helpen
xeren zodra deze wordt losgelaten. Voor soepele krullen
of slag, die lang blijven zitten.
Slaapstand
Dit apparaat heeft een automatische slaapstand. Als het
apparaat langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt,
daalt de temperatuur automatisch naar ongeveer 150°C.
Wilt u het apparaat na deze tijd blijven gebruiken, dan
kunt u de handgrepen even sluiten en weer loslaten. De
temperatuur waarop u het apparaat eerder gebruikte,
wordt dan weer hersteld.
Automatische uitschakeling
Dit apparaat is voorzien van een automatische
uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als de styler
langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, schakelt
hij automatisch uit. Wanneer u het apparaat langer wilt
blijven gebruiken, houdt u eenvoudig de knop weer 1-2
seconden ingedrukt en selecteert u de juiste temperatuur
om hem weer aan te zetten.
Hittebestendig matje
Dit apparaat wordt geleverd met een warmtebestendig
matje voor gebruik tijdens en na het stylen. Plaats dit
apparaat tijdens gebruik niet op een hittegevoelige
ondergrond, zelfs niet met gebruik van het matje.
Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Wikkel het apparaat direct in het
meegeleverde warmtebestendige matje en laat het
apparaat volledig afkoelen voordat u hem opbergt. Houd
hem ook na gebruik nog buiten bereik van kinderen want
hij blijft nog enkele minuten warm.
VERZORGING & ONDERHOUD
Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale
conditie te houden:
Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het
snoer losjes op naast het apparaat.
Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.
C1900E
Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.
WICHTIG! Der Haarstyler erreicht hohe Temperaturen
und ist nicht für die Verwendung auf synthetischen
oder Echthaarverlängerungen geeignet.
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberäche
des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den
Ohren, Augen, Gesicht und Hals in Berührung kommt.
VORSICHT! Die Stylingaufsätze und Metallteile nicht
berühren, solange das Gerät heiß ist.
GEBRAUCHSANLEITUNG
Sorgen Sie dafür, dass das Haar sauber, trocken und
frei von Trockenshampoo, Haarspray, Stylingschaum,
Sprühwachs, Stylingpuder und allen anderen
Stylingprodukten ist.
Das Haar durchkämmen, um alle Knötchen zu entfernen
und dann je nach Haartyp in Strähnen von 3-5 cm Breite
aufteilen.
Einfach die Taste 1-2 Sekunden gedrückt halten,
um das Gerät einzuschalten. Erneut betätigen,
um die gewünschte Temperatur zu wählen. Die
Temperatureinstellung blinkt, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist, und leuchtet dann konstant.
Das Haar immer so in das Gerät einlegen, dass der
oene Teil der Lockenkammer auf den Kopf zeigt. Bei
längerem Haar sollten Sie das Haar ziemlich weit unten
an der Strähne in das Gerät einführen, damit es gut in die
Lockenkammer eingezogen werden kann. (Fig. 1)
Vorsicht Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts
kann es eventuell dazu kommen, dass sich das Haar
etwas verheddert. In diesem Fall zuerst das Gerät
ausschalten und es nicht aus dem Haar zerren. Die
Haarsträhne vorsichtig aus der Lockenkammer befreien,
bis sie vollständig aus dem Gerät gelöst ist.
WICHTIG! Die gut vorbereitete Haarsträhne muss in die
Önung eingeführt werden, über den Haarstopper (A)
hinaus, bis an die schwarze Führungsschiene (B). (Fig. 2)
WICHTIG! Die Grie gut zusammendrücken, damit das
Haar in die Lockenkammer gezogen werden kann.
Das Gerät in dieser Position halten; sobald das Haar in die
Lockenkammer eingezogen wurde, beginnt das Gerät
zu piepen. Die Grie weiterhin geschlossen halten, bis
das Gerät 4 Pieptöne in schneller Abfolge abgibt, um
anzuzeigen, dass die Zeit abgelaufen ist.
WICHTIG! Wenn der Styler nach den 4 kurzen Pieptönen
nicht aus dem Haar entfernt wird, gibt das Gerät einen
kontinuierlichen Signalton ab und die Temperaturanzeige
blinkt, bis die Grie geönet werden und die Welle
freigegeben ist. In diesem Fall das Gerät aus dem Haar
entfernen und danach wie gewohnt weiter verwenden.
(Fig. 3)
Die Grie önen und das Gerät sanft von den Haaren
wegziehen. Beim Önen der Grie wird automatisch
das ‘Cool Air Smart System’-System aktiviert, das einen
sanften Kühlluftstoß erzeugt, um das Fixieren der Welle
zu unterstützen. (Fig.4)
Das Haar nicht kämmen oder bürsten, bis es abgekühlt
ist, damit sich die Welle weiter festigen kann.
Den Vorgang um den Kopf herum wiederholen, bis Sie
die gewünschte Anzahl von Wellen geformt haben.
Nach dem Gebrauch die Taste 1-2 Sekunden lang
gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten; danach
den Netzstecker ziehen.
Temperatureinstellungen
Eine Auswahl von 3 präzisen Heizstufen, 180°C, 200°C und
230°C, für verschiedene Haartypen, mit Signaltonanzeige
für die Wellenfreigabe.
Für empndliches, feines, gebleichtes oder koloriertes
Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen.
Für dickeres Haar können Sie eine der höheren
Temperaturstufen wählen. Es ist ratsam, bei der ersten
Anwendung immer einen Test durchzuführen, um
sicherzustellen, dass Sie die richtige Temperatur für
den jeweiligen Haartyp verwenden. Mit der niedrigsten
Einstellung beginnen und danach die Temperatur
erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
Auto Curl Technology
Steuerung der Lockenrichtung, links , rechts oder
abwechselnd ‘ , für ganz unterschiedliche Locken- und
Wellenfrisuren - von glamourösem über einen natürlichen
bis hin zu einem ganz entspannen, losen Look.
Die Richtungstaste drücken, um die gewünschte Richtung
für die Locke oder Welle auszuwählen.
Cool Air Smart System
Das ‘Cool Air Smart System gibt automatisch einen sanften
Kühlluftstoß ab, um das Fixieren der Welle zu unterstützen,
sobald sie freigegeben wird. Für lange haltende frei
schwingende Locken oder Wellen.
Ruhemodus
Dieses Gerät verfügt über einen automatischen
Ruhemodus. Wenn das Gerät länger als 20 Minuten nicht
benutzt wird, sinkt die Temperatur automatisch auf ca.
150°C. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit weiter benutzen
möchten, einfach die Grie einmal schließen und wieder
loslassen, damit das Gerät zu der Temperatureinstellung
zurückkehrt, mit der Sie es zuletzt benutzt haben.
Automatische Abschaltfunktion
Dieses Gerät verfügt für zusätzliche Sicherheit über eine
Abschaltautomatik. Wenn der Styler länger als 60 Minuten
ununterbrochen eingeschaltet bleibt, schaltet er sich
automatisch aus. Wenn Sie das Gerät nach dieser Zeit
weiter benutzen möchten, halten Sie einfach die Taste
1-2 Sekunden lang gedrückt und wählen dann die
gewünschte Temperatureinstellung, um es wieder
einzuschalten.
Hitzeschutzmatte
Dieses Gerät wird mit einer Hitzeschutzmatte geliefert,
die während und nach dem Styling verwendet werden
kann. Das Gerät während des Gebrauchs nicht auf einer
hitzeempndlichen Oberäche ablegen, auch nicht mit
der beiliegenden Hitzeschutzmatte. Nach dem Gebrauch
das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen. Das Gerät sofort in die mitgelieferte
Hitzeschutzmatte wickeln und es vollständig abkühlen
lassen, bevor Sie es wegräumen. Halten Sie es weiterhin
außerhalb der Reichweite von Kindern, da es noch einige
Minuten lang heiß bleibt.
REINIGUNG & PFLEGE
Um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten,
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern
stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose
verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.
C1900E
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant
d’utiliser l’appareil.
IMPORTANT! Cet appareil atteint des températures
élevées et ne convient pas à une utilisation sur des
extensions en cheveux synthétiques ou naturels.
AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que la surface chaude de
l’appareil nentre pas en contact direct avec la peau, en
particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas le tube chauant ou les
pièces métalliques de l’appareil lorsquelles sont chaudes.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs et
exempts de spray coiant, de mousse, de shampooing
sec, de cire, de poudre coiante ou d’autres produits
capillaires.
Démêlez vos cheveux pour éliminer les nœuds et séparez
la chevelure en mèches de 3 à 5 cm selon votre type de
cheveux.
Appuyez simplement sur le bouton « » pendant 1 à 2
secondes pour allumer l’appareil. Rappuyez sur le bouton
pour sélectionner la température souhaitée. Le voyant de
température se mettra à clignoter, puis restera allumé en
continu une fois la température atteinte.
Insérez les cheveux dans l’appareil avec la partie ouverte
de la chambre à boucles tournée vers la tête. Si vos
cheveux sont plus longs, insérez le bas de la mèche
dans l’appareil pour vous assurer que celle-ci est aspirée
ecacement dans la chambre (g. 1).
Attention ! En cas d’utilisation incorrecte de l’appareil,
il est possible que les cheveux s’entortillent légèrement.
Dans ce cas, éteignez d’abord l’appareil et cessez de tirer
dessus pour l’éloigner des cheveux. Retirez délicatement
la mèche de la chambre à boucler.
IMPORTANT ! La mèche de cheveux bien nette doit être
insérée dans l’ouverture au-delà de l’arrêt (A), jusqu’à
atteindre le guide noir (B) (g. 2).
IMPORTANT ! Refermez les poignées et serrez-les
fermement pour permettre l’aspiration de la mèche dans
la chambre à boucles.
Maintenez l’appareil en position. Une fois les cheveux
aspirés dans la chambre à boucles, l’appareil émettra un
signal sonore. Gardez les poignées fermées jusqu’à ce
que l’appareil émette 4 petits signaux sonores successifs
indiquant que le temps est écoulé.
IMPORTANT ! Si l’appareil nest pas retiré des cheveux
après les 4 petits bips, il émettra un signal sonore continu,
et le voyant de température clignotera jusqu’à ce que
les poignées soient ouvertes et la mèche relâchée. Pour
continuer à utiliser l’appareil, retirez-le des cheveux et
poursuivez normalement (g. 3).
Ouvrez les poignées et éloignez doucement l’appareil
des cheveux. Louverture des poignées active
automatiquement le « Cool Air Smart System », qui
produit un délicat ux d’air froid et aide à xer les
ondulations (g. 4).
Pour xer les ondulations, laissez les cheveux refroidir
avant de les peigner ou de les brosser.
Répétez l’opération tout autour de la tête jusqu’à ce que
vous obteniez le nombre d’ondulations souhaité.
Après utilisation, appuyez sur le bouton « » pendant 1
à 2 secondes pour éteindre l’appareil, puis débranchez le
cordon d’alimentation.
Réglages de température
L’appareil est équipé de 3 réglages de température précis
de 180 °C, 200 °C et 230 °C convenant à diérents types de
cheveux. Il émet un signal sonore lorsque la mèche peut
être relâchée.
Si vos cheveux sont ns, délicats, colorés ou décolorés,
privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos
cheveux sont plus épais, utilisez les réglages plus intenses.
Nous vous suggérons de toujours eectuer un test lors
de la première utilisation. De cette façon, vous aurez la
certitude d’utiliser la température adéquate pour votre
type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas,
puis augmentez la température jusqu’à obtenir le résultat
souhaité.
Technologie Auto Curl
Contrôle de la direction de la boucle, gauche « », droite
« » ou alterné « », pour un large choix de nitions, des
boucles les plus glamours aux plus naturelles, en passant
par des eets wavy sans le moindre eort.
Appuyez sur le bouton de réglage de la direction pour
sélectionner la direction que vous souhaitez donner à la
boucle ou à l’ondulation.
Cool Air Smart System
Le « Cool Air Smart System » produit automatiquement
un délicat ux d’air froid qui aide à xer londulation dès
qu’elle est relâchée. Pour des boucles ou ondulations
naturelles longue tenue.
Mode veille
Cet appareil est équipé d’un mode veille automatique. S’il
est inutilisé pendant plus de 20 minutes, sa température
baissera automatiquement à environ 150 °C. Si vous
souhaitez continuer à utiliser l’appareil après ce laps de
temps, il vous sut de fermer puis d’ouvrir les poignées.
L’appareil reviendra alors au réglage de température
précédemment sélectionné.
Arrêt automatique
Cet appareil est doté d’une fonction d’arrêt automatique
pour plus de sécurité. S’il reste allumé en continu pendant
plus de 60 minutes, il s’éteindra automatiquement. Pour
continuer à utiliser l’appareil, il vous sut d’appuyer sur le
bouton « » pendant 1 à 2 secondes, puis de sélectionner
le réglage de température souhaité pour remettre
l’appareil en marche.
Tapis thermorésistant
Cet appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à
utiliser pendant et après le coiage. Pendant l’utilisation,
ne déposez jamais cet appareil sur une surface sensible à
la chaleur, même si vous utilisez le tapis thermorésistant
fourni avec l’appareil. Après utilisation, éteignez et
débranchez l’appareil. Emballez immédiatement l’appareil
dans son tapis thermorésistant et laissez-le refroidir
totalement avant de le ranger. Maintenez-le hors de portée
des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs
minutes.
SOIN ET ENTRETIEN
Pour garder votre appareil dans des conditions optimales,
veuillez suivre les instructions ci-dessous.
N’enroulez pas le câble d’alimentation autour de
l’appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de
l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil avec le cordon d’alimentation
tendu.
Débranchez l’appareil après chaque
C1900E
Read these safety precautions carefully before using the
unit! This appliance should only be used as described
within this instruction booklet. Please retain for future
reference.
IMPORTANT! This styler reaches high temperatures and
is not suitable for use on either synthetic or real hair
extensions.
WARNING! Take care to avoid the hot surface of the
appliance coming into direct contact with the skin, in
particular the eyes, ears, face and neck.
WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of
the appliance whilst hot.
INSTRUCTIONS FOR USE
Ensure the hair is clean, dry and free of dry shampoo,
hairspray, mousse, spray wax, styling dust and all other
styling products.
Comb through to remove any tangles and divide the hair
into sections of 3cm to 5cm depending on your hair type.
Simply press and hold the button for 1-2 seconds
to turn the power on. Press again to select the desired
temperature. The temperature setting will continue to
ash until the desired temperature has been reached
once the light turns solid.
Always insert the hair into the appliance with the open
part of the curl chamber facing towards the head. For
longer length hair, insert the hair into the appliance
further down the section to ensure the hair is drawn into
the curl chamber eciently. (Fig. 1)
Caution. If the appliance is used incorrectly, in certain
instances a slight tangle can occur. Should a tangle
occur, rstly turn the appliance o and desist from
pulling the appliance away from the hair. Gently tease
the hair out from the curl chamber until fully released.
IMPORTANT! The neat section of hair must be inserted
into the opening, beyond the hair stopper (A) until it
reaches the black guide (B). (Fig. 2)
IMPORTANT! Firmly close the handles together to allow
the hair to be drawn into the curl chamber.
Keep the appliance in position and once the hair has
been drawn into the curl chamber, the appliance will
start beeping. Continue to hold the handles closed until
the appliance sounds 4 quick beeps in succession, this is
to indicate the time is up.
IMPORTANT! If the styler is not released from the hair
after the 4 quick beeps, it will beep continuously and the
temperature digit will ash until the handles are opened
and the wave released. To continue using the appliance,
remove from the hair and use as normal. (Fig. 3)
Open the handles and smoothly pull the appliance
away from the hair. The opening of the handles will
automatically activate the ‘Cool Air Smart System’, for a
gentle burst of cooling air to help set the loose curl or
waves. (Fig.4)
To allow the wave to set further, do not comb or brush
the hair until it cools.
Repeat around the head until you have the amount of
waves desired.
After use, press and hold the button for 1-2 seconds to
switch o and unplug the appliance.
Heat Settings
A choice of 3 precise heat settings, 180°C, 200°C and
230°C, for dierent hair types with beep indication for
wave release.
If you have delicate, ne, bleached or coloured hair, use
the lower heat settings. For thicker hair, use the higher
heat settings. It is suggested to always complete a test on
initial use to ensure the correct temperature is used on
the hair type. Start on the lowest setting and increase the
temperature until desired result is achieved.
Auto Curl Technology
Curl direction control, left , right or alternating
, for a choice of curl or wave nishes from glamorous to
natural to eortlessly loose.
Press the direction switch button to select the desired curl
or wave direction.
Cool Air Smart System
‘Cool Air Smart System automatically delivers a gentle
burst of cooling air to help set the wave as soon as it is
released. For long-lasting loose curls or waves.
Sleep Mode
This appliance has an automatic sleep mode feature. If
the appliance is not used for more than 20 minutes the
temperature will automatically drop down to around
150°C. If you wish to continue using the appliance after
this time, simply close then release the handles and it will
return to the temperature setting you were using it on.
Auto Shut O
This appliance has an automatic shut o feature for added
safety. If the styler is switched on for more than 60 minutes
continuously, it will automatically switch o. If you wish to
continue using the appliance after this time, simply press
and hold the button for 1-2 seconds to turn the power
on again.
Heat Protection Mat
This appliance comes with a heat protection mat for use
during and after styling. During use do not place this
appliance on any heat sensitive surface, even when using
the heat mat provided. After use, switch o and unplug the
appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat
provided and allow the appliance to fully cool down before
storing away. Continue to keep out of the reach of children
as it will remain hot for several minutes.
CARE & MAINTENANCE
To help keep your appliance in the best possible condition
follow the steps below:
Do not wrap the lead around the appliance, instead coil
the lead loosely by the side of the appliance.
Do not use the appliance at a stretch from the power
point.
Always unplug after use.
IB-22/231-01
Made in China
Fabriqué en Chine
C1900E - F103a
BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France
www.babyliss.com
FAC 2022/08
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
ITALIANO PORTUGUÈSESPAÑOL DANSK SVENSKA
C1900E
Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder
apparaten.
VIKTIGT! Denna styler uppnår höga temperaturer och
är inte lämplig för användning på syntetiska eller äkta
hårförlängningar.
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
kommer i kontakt med huden, särskilt ögon, öron, ansikte
och hals.
VARNING! Vidrör inte apparatens heta cylinder eller
metalldelar medan de är varma.
BRUKSANVISNING
Se till att håret är rent, torrt och fritt från torrschampo,
hårsprej, mousse, sprejvax, stylingpuder och alla andra
stylingprodukter.
Kamma igenom för att ta bort knutar och dela upp håret i
slingor på 3 cm till 5 cm, beroende på din hårtyp.
Starta apparaten genom att hålla ned knappen
i 1-2 sekunder. Tryck igen för att välja önskad
temperatur. Temperaturinställningen blinkar och lyser
sedan med fast sken när önskad temperatur har uppnåtts.
Placera alltid håret i apparaten med den öppna delen
av lockkammaren mot huvudet. För längre hår: placera
håret i apparat längre ned på slingan för att se till att
håret dras in eektivt i kammaren (Fig. 1).
Varning. Om apparaten används felaktigt kan håret
ibland trassla in sig. Stäng omedelbart av apparaten om
håret trasslar in sig. Dra inte bort apparaten från huvudet.
Lirka försiktigt ut håret ur lockkammaren tills det är helt
frigjort.
VIKTIGT! Den utredda hårslingan ska placeras i
öppningen, bakom hårstopparen (A) tills den når den
svarta markeringen (B) (Fig. 2).
VIKTIGT! Stäng handtagen med ett fast grepp så att
håret dras in i lockkammaren.
Håll apparaten på plats. När håret har dragits in i
lockkammaren börjar apparaten pipa. Fortsätt att hålla
handtagen stängda tills apparaten avger 4 snabba pip.
Det betyder att det är klart.
VIKTIGT! Om du inte lösgör stylern från håret efter de
4 snabba pipen fortsätter den att pipa kontinuerligt och
temperatursiran blinkar tills handtagen öppnas och
vågen frigörs. Lösgör apparaten från håret och fortsätt
som vanligt (Fig. 3).
Öppna handtagen och dra försiktigt bort apparaten från
håret. När du öppnar handtagen aktiveras Cool Air Smart-
systemet automatiskt för en skonsam kalluftspust som
hjälper till att xera vågen (Fig. 4).
Kamma eller borsta inte håret förrän vågen har svalnat så
att den får xeras ytterligare.
Fortsätt hela vägen kring huvudet tills du har önskad
mängd vågor.
Stäng av apparaten när du är klar genom att hålla ned
knappen ‘ i 1-2 sekunder och dra ur väggkontakten.
Temperaturinställningar
Du kan välja bland 3 exakta temperaturinställningar – 180
°C, 200 °C och 230 °C – för olika hårtyper med pipavisering
när vågen ska frisläppas.
Använd de lägre temperaturinställningarna om du
har sprött, tunt, blekt eller färgat hår. Använd de
högre temperaturinställningarna för tjockare hår. Vi
rekommenderar att du alltid gör ett test före första
användningen för att säkerställa att rätt temperatur för
hårtypen används. Börja på den lägsta inställningen och
höj temperaturen tills önskat resultat uppnås.
Auto Curl-teknik
Styr lockriktning till vänster , höger ‘ eller växlande
, för att få allt från glamourösa lockar eller vågor till
naturligt eller rufsigt och löst slutresultat.
Välj önskad riktning på lockar eller vågor genom att trycka
på riktningsväxlingsknappen.
Cool Air Smart-systemet
Cool Air Smart-systemet avger automatiskt en kalluftspust
som xerar vågen omedelbart när den frigörs. För hållbara
lockar eller vågor.
Viloläge
Apparaten har en automatisk vilolägesfunktion. Om
apparaten inte används på över 20 minuter sjunker
temperaturen automatiskt till ca 150 °C. Stäng och släpp
handtagen om du vill fortsätta använda apparaten efter
det, så återgår den till temperaturinställningen som du
använde.
C1900E
Læs venligst brugsanvisningerne omhyggeligt før anven-
delse af produktet.
VIGTIGT! Denne styler når høje temperaturer og er
ikke egnet til brug på enten syntetiske eller ægte
hårextensions.
ADVARSEL! Sørg for at undgå, at apparatets varme ader
kommer i direkte kontakt med huden, navnlig øjne, ører,
ansigt og hals.
ADVARSEL! Rør ikke ved apparatets varme rør eller met-
aldele, mens det er varmt.
BRUGSANVISNING
Sørg for, at håret er rent, tørt og fri for tørshampoo,
hårspray, mousse, sprayvoks, stylingpulver og andre
stylingprodukter.
Red håret igennem for at erne sammenltringer, og
opdel det i sektioner på 3-5 cm afhængigt af din hårtype.
Hold knappen inde i 1-2 sekunder for at tænde for
apparatet. Tryk en gang til for at vælge den ønskede
temperatur. Temperaturindstillingen blinker og lyser
derefter konstant, når den ønskede temperatur er nået.
Læg altid håret ind i apparatet med krøllekammerets
åbne side vendt ind mod dit hoved. Meget langt hår skal
lægges ind i apparatet længere nede ad hårsektionen for
at sikre, at det trækkes ordentligt ind i krøllekammeret
(se Fig. 1).
Pas på: Hvis apparatet bruges forkert, kan håret i visse
tilfælde ltre let sammen. Sluk i så fald først for apparatet,
og undlad at trække apparatet væk fra håret. Vikl
forsigtigt håret ud af krøllekammeret, til det er kommet
helt fri.
VIGTIGT! Hårsektionen skal lægges ind i åbningen bag
ved hårstopperen (A), til den rammer det sorte styr (B) (se
Fig. 2).
VIGTIGT! Luk håndtagene tæt sammen, så håret trækkes
ind i krøllekammeret.
Hold apparatet i positionen. Når håret er trukket ind i
krøllekammeret, begynder apparatet at bippe. Bliv ved
med at holde håndtagene lukket, indtil apparatet afgiver
4 hurtige bip efter hinanden for at angive, at tiden er
gået.
VIGTIGT! Hvis styleren ikke ernes fra håret efter de 4
hurtige bip, bipper den kontinuerligt, og temperaturtallet
blinker, indtil håndtagene åbnes, og bølgen slippes fri. For
at fortsætte med at bruge apparatet skal du trække det
væk fra håret og derefter bruge det normalt (se Fig. 3).
Åbn håndtagene, og træk apparatet væk fra håret i en
glidende bevægelse. Når du åbner håndtagene, aktiveres
«Cool Air Smart»-systemet og afgiver et blidt pust af
kølende luft, som er med til at ksere bølgen (se Fig. 4).
Undlad at rede eller børste håret, til det er kølet af, så
bølgen får tid til at ksere sig.
Gentag processen hele vejen rundt om hovedet, til du har
fået det ønskede antal bølger.
Sluk for apparatet efter brug ved at holde knappen « »
inde i 1-2 sekunder. Træk stikket ud.
Varmeindstillinger
Vælg mellem 3 præcise varmeindstillinger, 180 °C, 200 °C
og 230 °C, til forskellige hårtyper, med bipsignal, når du
skal slippe bølgen.
Hvis du har sart, nt, afbleget eller farvet hår, bør du
anvende en af de lave varmeindstillinger. Til tykkere
hår bruges de højere indstillinger. Det anbefales altid
at lave en test første gang for at sikre, at du bruger den
rigtige temperatur til din hårtype. Start med den laveste
indstilling, og øg temperaturen, indtil du opnår det
ønskede resultat.
Auto Curl-teknologi
Styr krøllernes retning til venstre « », højre « » eller
skiftevis « » for at vælge mellem glamourøse, naturlige
og løse krøller/bølger.
Tryk på retningsskifteknappen for at vælge den ønskede
krølle-/bølgeretning.
Cool Air Smart-system
«Cool Air Smart»-systemet afgiver automatisk et blidt pust
af kølende luft, som er med til at ksere bølgen, når den
slippes fri. Giver langtidsholdbare, løse krøller eller bølger.
Dvaletilstand
Dette apparat har en automatisk dvaletilstandsfunktion.
Hvis apparatet ikke bruges i mere end 20 minutter, falder
temperaturen automatisk til ca. 150 °C. Hvis du fortsat
ønsker at bruge apparatet, skal du blot lukke håndtagene
sammen og derefter slippe dem igen, og styleren vender
tilbage til den temperaturindstilling, du brugte før.
Autoslukfunktion
Dette apparat er af sikkerhedsmæssige årsager udstyret
med autoslukfunktion. Hvis styleren er tændt i mere end
60 minutter ad gangen, slukker den automatisk. Hvis
du fortsat ønsker at bruge apparatet, skal du blot holde
knappen « » inde i 1-2 sekunder og vælge den relevante
temperaturindstilling for at tænde igen.
Varmeresistent måtte
Apparatet leveres med en varmeresistent måtte til brug
under og efter stylingen. Undlad at lægge apparatet på
en varmefølsom overade under brugen, også når du
bruger den varmeresistente måtte. Sluk for apparatet og
træk stikket ud efter brug. Pak straks apparatet ind i den
varmeresistente måtte, og lad det køle helt af, inden du
lægger det på plads. Opbevar apparatet utilgængeligt for
børn, imens det køler af, da det bliver ved med at være
varmt i ere minutter.
PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE
For at holde apparat i bedst mulig stand skal følgende
overholdes:
Undlad at vikle ledningen om apparatet. Rul den i stedet
løst op ved siden af.
Brug ikke apparatet så langt væk fra stikkontakten, at
ledningen strækkes.
Træk altid stikket ud efter brug.
C1900E
Leia atentamente as instruções de segurança antes de
utilizar o aparelho.
IMPORTANTE! Este modulador de cabelo atinge
temperaturas muito elevadas e não é apropriado
para utilização em extensões de cabelo naturais ou
sintéticas.
AVISO! Tome as devidas precauções de modo a evitar que
a superfície quente do aparelho entre em contacto direto
com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e
pescoço.
AVISO! Não toque no cilindro quente ou nas partes
metálicas do aparelho enquanto estiverem quentes.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Certique-se de que o cabelo está limpo, seco e livre
de champô seco, laca, espuma, brilhantina em spray,
pó nalizante texturizante e qualquer outro produto
modelador.
Desembarace bem o cabelo e divida-o em madeixas com
3 a 5 cm de largura consoante o seu tipo de cabelo.
Prima o botão durante 1-2 segundos para ligar o
aparelho. Prima de novo para seleccionar a temperatura
desejada. O modo de calor ca intermitente enquanto
não atingir a temperatura desejada e depois passa a xo.
Insira sempre o cabelo no aparelho com a parte aberta
da câmara de ondular virada para a cabeça. Para cabelo
mais comprido, insira o cabelo no aparelho mais abaixo
para assegurar que é puxado para dentro da câmara de
ondular de forma eciente. (Fig. 1)
Cuidado. Se o aparelho for utilizado incorrectamente,
pode ocorrer um ligeiro emaranhado. Neste caso,
comece por desligar o aparelho e não tente puxar o
aparelho para fora do cabelo. Extraia cuidadosamente o
cabelo da câmara de ondular a pouco e pouco até sair
completamente.
IMPORTANTE! A madeixa de cabelo lisa deve ser inserida
na abertura, abaixo do batente (A) até chegar ao guia
preto (B). (Fig. 2)
IMPORTANTE! Feche rmemente as pegas para permitir
que o cabelo seja puxado para dentro da câmara de
ondular.
Mantenha o aparelho nessa posição e, logo que o cabelo
é puxado para dentro da câmara de ondular, soa um
aviso sonoro. Mantenha as pegas fechadas até ouvir uma
série de 4 avisos sonoros em rápida sucessão, indicando
que pode remover o cabelo da câmara.
IMPORTANTE! Se, depois dos 4 avisos sonoros rápidos,
não tiver retirado o cabelo do aparelho, este continua a
soar e o dígito da temperatura ca intermitente enquanto
não abrir as pegas e soltar a onda. Para continuar a utilizar
o aparelho normalmente, retire o cabelo da câmara de
ondular. (Fig. 3)
Abra as pegas e retire com cuidado o aparelho do cabelo.
A abertura das pegas ativa automaticamente o ‘Smart
Cool Air System, que produz um suave uxo de ar frio
para ajudar a xar a onda. (Fig. 4)
Para prolongar a duração da onda não a penteie nem
escove antes de esta arrefecer.
Repita a operação as vezes necessárias em função da
quantidade de ondas desejada.
Depois da utilização, prima o botão e mantenha-o
premido durante 1-2 segundos para apagar o aparelho e,
a seguir, desligue-o da corrente.
Modos de calor
O aparelho dispõe de 3 modos de calor precisos à sua
escolha, 180 °C, 200 °C e 230°C, para diferentes tipos de
cabelo com indicação de sinal sonoro para soltar a onda.
Se tiver cabelos delicados, nos, descolorados ou pintados,
use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos,
use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre
um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a
temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece no nível
mais baixo e vá aumentando a temperatura até alcançar o
resultado desejado.
Tecnologia ‘Auto Curl’
Controla a direcção do caracol com o botão para a
esquerda, o botão para a direita ou o botão para
lados alternados, para que possa escolher o tipo de
acabamento do caracol ou da onda desde o glamoroso ao
natural, passando pelo simplesmente solto.
Prima o botão adequado para seleccionar a direcção do
caracol ou da onda desejada.
‘Smart Cool Air System’
O ‘Smart Cool Air System produz um suave uxo de ar frio
para ajudar a xar a onda logo que é retirada e a prolongar
a duração das ondas ou dos caracóis.
Modo de espera
Este aparelho vem equipado com um modo de espera
automático. Em caso de não utilização durante mais de 20
minutos, a temperatura desce automaticamente para 150
°C. Para continuar a utilizar o aparelho passado este tempo,
basta fechar e abrir a pega do aparelho. O aparelho volta
para o nível de temperatura que estava seleccionado antes
do modo de espera.
Extinção automática
Para maior segurança, o aparelho dispõe de uma função
de extinção automática. Se o aparelho estiver a funcionar
mais de 60 minutos, pára automaticamente. Para continuar
a utilizar o aparelho passado este tempo, basta premir o
botão ‘ , mantê-lo premido durante 1-2 segundos e
seleccionar o modo de temperatura desejado para ligar de
novo o aparelho
Tapete de isolamento térmico
Este aparelho é fornecido com um tapete de isolamento
térmico para utilizar durante e após ondular. Durante
a utilização, não coloque o aparelho sobre nenhuma
superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o tapete de
isolamento térmico fornecido. Após a utilização, apague o
aparelho e desligue-o da corrente. Enrole imediatamente o
aparelho no tapete fornecido e deixe o aparelho arrefecer
antes de o guardar. Conserve o aparelho fora do alcance
das crianças, porque permanecerá quente durante vários
minutos.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Para manter o seu aparelho na melhor condição possível,
siga os procedimentos indicados abaixo:
Não enrole o cabo em torno do aparelho, deve antes
colocá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
Não utilize o aparelho de forma que o cabo que esticado
desde a tomada eléctrica.
Desligue sempre a cha da tomada eléctrica depois da
utilização.
C1900E
Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de
utilizar el producto.
¡IMPORTANTE! Este rizador alcanza temperaturas altas
y no es adecuado para su uso en extensiones, ya sean
de pelo sintético o real.
¡ADVERTENCIA! Evite que la supercie caliente del aparato
entre en contacto directo con la piel, especialmente con
los ojos, los oídos, el rostro y el cuello.
¡ADVERTENCIA! No toque los cilindros calientes ni las
piezas de metal del aparato mientras esté caliente.
INSTRUCCIONES DE USO
Compruebe que el cabello esté limpio y seco, sin
productos de peinado como laca, espuma, cera, polvos
de peinado o champú en seco.
Peine el cabello para eliminar enredos y divídalo en
mechones de 3 a 5 cm, según el tipo de cabello.
Para encenderlo, solo lo tiene que mantener pulsado
el botón durante 1-2 segundos. Pulse de nuevo
para seleccionar la temperatura deseada. El ajuste de
temperatura parpadeará y quedará jo una vez que se
haya alcanzado la temperatura deseada.
Al meter el mechón en el aparato cuide de que la parte
abierta de la cámara de rizado esté siempre mirando
hacia la cabeza. Para cabellos muy largos, introduzca el
mechón en la cámara partiendo de más abajo, para estar
seguro de que el mechón se coloca de forma eciente.
(Fig. 1)
Precaución. Si utiliza el aparato de forma incorrecta, en
algunas ocasiones puede producirse un ligero enredo.
En caso de enredo, apague el aparato y no intente tirar
de él para desenganchar el mechón. Vaya sacando
suavemente el cabello de la cámara de rizado hasta que
se haya soltado por completo.
¡IMPORTANTE! El mechón debe introducirse por la
abertura, más allá del tope (A) hasta llegar a la guía negra
(B). (Fig. 2)
¡IMPORTANTE! Cierre rmemente las asas para que el
cabello vaya entrando en la cámara.
Mantenga el aparato en posición y, una vez que el
mechón haya entrado totalmente en la cámara de rizado,
el aparato emitirá un pitido. Siga manteniendo la cámara
cerrada hasta que el aparato emita 4 pitidos rápidos que
indican que el tiempo de rizado ha concluido.
¡IMPORTANTE! Si después de los 4 pitidos rápidos no
abre el dispositivo, se escuchará un pitido continuo y
la indicación de la temperatura parpadeará hasta que
se abran las asas y se suelte la onda.. Si desea continuar,
saque el cabello y siga usando el dispositivo normalmente.
(Fig. 3)
Abra las asas y aleje suavemente el aparato del cabello. El
apertura de las asas activará automáticamente el sistema
‘Cool Air Smart’ y una suave ráfaga de aire frío ayudará a
jar la onda. (Fig. 4)
Si desea una jación de la onda más duradera, no peine ni
cepille el cabello hasta que se enfríe totalmente.
Repita el proceso hasta obtener la cantidad de ondas
deseada.
Después de su uso, pulse el botón durante 1-2
segundos para apagar y desenchufe el aparato.
Ajustes de calor
Una selección de 3 ajustes de calor precisos, 180°C, 200°C
y 230°C, para diferentes tipos de cabello, con señales
sonoras que indican que la onda está lista.
Si tiene el cabello no, delicado, decolorado o teñido,
utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso,
utilice el ajuste de calor más alto. Le sugerimos que haga
una prueba antes de empezar para estar seguro de que
usa la temperatura más adecuada para su tipo de cabello.
Empiece con el ajuste más bajo y vaya aumentando la
temperatura hasta lograr el resultado deseado.
Tecnología Auto Curl
Control de la dirección del rizo, a la izquierda ’ , a la
derecha o alternado ’ , para lograr el acabado
deseado para sus ondas o rizos, desde el más glamuroso
hasta el más natural o informal.
Pulse el botón de cambio de dirección para seleccionar la
dirección de la onda o el rizo.
Sistema Cool Air Smart
El sistema ‘Cool Air Smart suministra automáticamente
una suave ráfaga de aire frío para ayudar a jar la onda
en cuanto se suelta. Para ondas o rizos sueltos de larga
duración.
Modo de espera
Este aparato dispone de un modo de espera automático.
Si deja de utilizarlo durante más de 20 minutos, la
temperatura bajará automáticamente a unos 150°C. Si
desea seguir utilizando el aparato después de este tiempo,
solo tiene que cerrarlo y abrirlo y volverá a la temperatura
anterior.
Apagado automático
Este aparato tiene una función de apagado automático
para mayor seguridad. Si deja aparato encendido durante
más de 60 minutos, se apagará automáticamente. Si desea
seguir usando el aparato pasado este tiempo simplemente
mantenga pulsado durante 1-2 segundos y seleccione
el ajuste de temperatura deseado para volver a encender
el aparato.
Alfombrilla de protección contra el calor
Este aparato incluye una alfombrilla que protege del calor
para usar durante y después del peinado. Cuando esté
usando el aparato, no lo coloque sobre ninguna supercie
sensible al calor, incluso si está usando la alfombrilla
incluida. Cuando termine, apague y desenchufe el aparato,
Envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrilla
incluida y deje que se enfríe completamente. No lo deje al
alcance de los niños ya que seguirá caliente durante varios
minutos.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para mantener este aparato en las mejores condiciones
posibles, tenga en cuenta lo siguiente:
No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin
apretar y déjelo junto al aparato.
No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
Desenchúfelo siempre después de usarlo.
C1900E
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di
usare il prodotto.
IMPORTANTE! Questo styler raggiunge temperature
elevate e non è indicato per l’uso su extension
realizzate con capelli veri o sintetici.
ATTENZIONE! Prestare attenzione per evitare che la
supercie calda dell’apparecchio entri in diretto contatto
con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.
ATTENZIONE! Non toccare i ferri o le parti metalliche
dell’apparecchio quando è caldo.
ISTRUZIONI PER L’USO
I capelli devono essere puliti, asciutti e privi di shampoo
secco, spray, schiuma per capelli, cera spray o polvere
modellante per capelli, nonché di qualsiasi altro prodotto
per l’acconciatura.
Pettinare i capelli per eliminare tutti i nodi e dividerli in
ciocche da 3 a 5 cm in funzione del tipo di capelli.
Per accendere, basta tenere premuto il pulsante
per 1-2 secondi. Premere nuovamente per
selezionare la temperatura desiderata. L’impostazione
della temperatura lampeggia, per poi rimanere ssa al
raggiungimento della temperatura desiderata.
Inserire i capelli nell’apparecchio sempre con la parte
aperta della camera arricciante rivolta verso la testa.
Per capelli più lunghi, inserirli nell’apparecchio più in
basso, in modo che i capelli vengano tirati correttamente
all’interno della camera arricciante. (Fig. 1)
Avvertenza. Se l’apparecchio viene usato in modo
non corretto, in taluni casi può accadere che i capelli si
aggroviglino. Se accade questo, spegnere l’apparecchio e
rinunciare a tirarlo via dai capelli. Estrarre delicatamente i
capelli dalla camera arricciante no a liberarli tutti.
IMPORTANTE! Nell’apertura deve essere inserita la
ciocca tesa di capelli, sopra il dispositivo di blocco dei
capelli (A) no alla guida nera (B). (Fig. 2)
IMPORTANTE! Chiudere saldamente le piastre per far sì
che i capelli siano tirati dentro la camera arricciante.
Tenere l’apparecchio in posizione. Una volta i capelli
tirati dentro la camera arricciante, l’apparecchio inizia
a emettere segnali acustici. Continuare a tenere chiuse
le piastre no a quando l’apparecchio emette 4 segnali
acustici rapidi in successione, che indicano la ne del
tempo.
IMPORTANTE! Se non viene tolto dai capelli dopo
i 4 segnali acustici rapidi, l’apparecchio continua a
emettere segnali acustici di continuo e l’indicazione della
temperatura continua a lampeggiare no all’apertura
delle piastre e al rilascio dell’ondulazione. Per continuare
a usare l’apparecchio, togliere dai capelli e procedere
normalmente con l’utilizzo. (Fig. 3)
Aprire le piastre, quindi allontanare delicatamente
l’apparecchio dai capelli. L’apertura delle piastre attiva
automaticamente lo “Cool Air Smart System, per un
delicato colpo di aria fresca che contribuisce a ssare
l’ondulazione. (Fig.4)
Per ssare ulteriormente l’ondulazione, non pettinare, né
spazzolare i capelli nché non sono rareddati.
Ripetere l’operazione attorno alla testa no a ottenere il
numero desiderato di ondulazioni.
Dopo l’uso, tenere premuto il pulsante per 1-2 secondi
per spegnere l’apparecchio, quindi staccarlo dalla
corrente.
Temperature
È possibile scegliere fra 3 temperature precise: 180°C,
200°C e 230°C, per tipi diversi di capelli, con segnalazione
acustica per liberare l’ondulazione.
In caso di capelli fragili, sottili, scoloriti o tinti, usare le
temperature più basse. Per capelli più spessi, usare le
temperature più alte. Si suggerisce di eseguire sempre una
prova preliminare di utilizzo per essere sicuri di usare la
giusta temperatura sul tipo specico di capelli. Iniziare con
la temperatura più bassa e aumentare la temperatura no
a raggiungere il risultato desiderato.
Auto Curl Technology
Controllo della direzione del ricciolo – sinistra,
destra o alternato – per scegliere la nitura del
ricciolo o dell’ondulazione: glamour, naturale, disinvolto.
Premere il pulsante di direzione per selezionare la
direzione desiderata del ricciolo o dell’ondulazione.
Cool Air Smart System
Lo ‘Cool Air Smart System’ sprigiona automaticamente
un colpo delicato di aria fresca che contribuisce a ssare
l’ondulazione non appena viene rilasciata. Per ondulazioni
e riccioli ampi di lunga durata.
Modalità Pausa
Questo apparecchio è dotato di modalità automatica di
messa in pausa. Se l’apparecchio non viene utilizzato per
oltre 20 minuti, la temperatura scende automaticamente a
circa 150°C. Se si desidera continuare a usare l’apparecchio
dopo questo tempo, basta chiudere e poi riaprire le
piastre. L’apparecchio torna alla temperatura utilizzata in
precedenza.
Spegnimento automatico
Questo apparecchio è dotato della funzione di
spegnimento automatico, per maggiore sicurezza. Se
resta acceso per oltre 60 minuti di la, l’apparecchio si
spegne automaticamente. Se si desidera continuare a
usare l’apparecchio dopo questo tempo, basta tenere
premere il pulsante per due secondi, quindi selezionare
la temperatura desiderata per riaccendere l’apparecchio.
Tappetino termoprotettivo
Questo apparecchio è dotato di tappetino termoprotettivo
da utilizzare durante e dopo l’acconciatura. Durante l’uso,
non poggiare l’apparecchio su superci sensibili al calore,
anche in caso di utilizzo del tappetino termoprotettivo
fornito in dotazione. Dopo l’uso, spegnere l’apparecchio
e staccarlo dalla corrente. Avvolgere immediatamente
l’apparecchio nel tappetino termoprotettivo e lasciarlo
rareddare completamente prima di riporlo. Continuare
a tenerlo lontano dalla portata dei bambini, poiché resta
molto caldo per diversi minuti.
CURA E MANUTENZIONE
Per mantenere l’apparecchio alla sua massima ecienza,
seguire le seguenti istruzioni.
Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno
all’apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato
dell’apparecchio.
Non utilizzare l’apparecchio con il cavo teso dalla presa
elettrica.
Staccare sempre dalla corrente dopo l’uso.
MAGYARSUOMINORSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Automatisk avstängning
Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion för
ytterligare säkerhet. Stylern stängs automatiskt av om
den är igång i över 60 minuter i sträck. Starta apparaten
igen genom att hålla ned knappen i 2 sekunder och
välja relevant temperaturinställning om du vill fortsätta
använda den efter det.
Värmeskyddande matta
En värmeskyddande matta medföljer apparaten för
användning efter styling. Placera inte apparaten på
värmekänsliga ytor, inte heller på den värmeskyddande
mattan, medan den används. Stäng av apparaten när du
är klar och dra kontakten ur vägguttaget. Svep omedelbart
in apparaten i den medföljande värmeskyddande mattan
och låt apparaten svalna helt innan du ställer undan den.
Håll den fortsättningsvis utom räckhåll för barn eftersom
den är het i era minuter.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Följ stegen nedan för att hålla apparaten i bästa möjliga
skick:
Rulla inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst
bredvid den.
Använd inte apparaten med sträckt sladd från strömkällan.
Dra alltid ur väggkontakten efter användning.
Dvalemodus
Dette apparatet har en automatisk dvalefunksjon. Hvis
apparatet ikke har blitt brukt i løpet av 20 minutter, vil
temperaturen automatisk senkes til ca. 150 °C. Hvis du
ønsker å bruke apparatet etter dette tidsrommet, må du
helt enkelt lukke og åpne håndtakene. Da vil apparatet
varme seg opp til den temperaturinnstillingen du har det
stilt det til.
Automatisk avskruing
Apparatet har en sikkerhetsfunksjon som gjør at det
skrur seg av automatisk. Hvis apparatet er på i mer enn
60 minutter kontinuerlig, vil det automatisk skru seg av.
Hvis du fortsatt ønsker å bruke apparatet, må du trykke
på « »-knappen i to sekunder og velge den aktuelle
temperaturinnstillingen for å skru på apparatet igjen.
Varmebeskyttende matte
Dette apparatet blir levert med en varmebeskyttende
matte som kan brukes under og etter stylingen. Under
bruk må du unngå å legge fra deg apparatet på en
overate som er varmesensitiv, selv om du bruker
varmematten som følger med. Etter bruk må du skru av
og trekke ut apparatets støpsel fra stikkontakten. Pakk
apparatet umiddelbart inn i varmematten som følger med,
og gi apparatet tid til å kjøle seg helt ned før du pakker det
bort. Hold apparatet utenfor barns rekkevidde, siden det
vil fortsette å være varmt i ere minutter etter at du har
skrudd det av.
STELL OG VEDLIKEHOLD
For å bevare apparatet i best mulig tilstand bør du følge
disse trinnene:
Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Samle ledningen
heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
Ikke strekk ledningen mellom stikkontakten og apparatet
under bruk.
Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten umiddelbart etter
bruk.
IB-22/231-02
C1900E
Kérjük, a termék használata előtt olvassa el a biztonsági
előírásokat.
FONTOS! Mivel a hajformázó felforrósodik, nem
használható valódi hajból készült vagy szintetikus
póthajon.
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró borítása
ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a szemre, fülre,
arcra és nyakra.
FIGYELEM! Ne érjen a felforrósodott készülék csövéhez és
fémrészeihez.
HASZNÁLATI ÚTMUTA
Győződjön meg róla, hogy a haj tiszta, száraz és mentes
szárazsampontól, hajspraytől, hajhabtól, viasz spray-től,
hajformázó portól és más hajformázó terméktől.
Fésülje át, hogy eltávolítsa a csomókat, majd ossza a hajat
3 – 5 cm-nél nem szélesebb tincsekre, a haj típusától
függően.
A bekapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg és tartsa
lenyomva a ‘ gombot 1-2 másodpercig. Nyomja
meg ismét a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. A
hőmérséklet-beállítás villog, majd amikor a kívánt
hőmérsékletet eléri, folyamatosan világít.
Mindig úgy helyezze be a hajat a készülékbe, hogy a
göndörítő kamra nyitott része a fej felé nézzen. Hosszabb
haj esetén a hajtincsen lejjebb helyezze be a hajat a
készülékbe, hogy a haj hatékonyan belekerüljön a
göndörítő kamrába. (Fig. 1)
Figyelem! Ha a készüléket helytelenül használják,
bizonyos esetekben enyhe kócolódás léphet fel. Ha
csomó keletkezik, először kapcsolja ki a készüléket és ne
húzza ki a készüléket a hajból. Finoman húzogassa ki a
hajat a göndörítő kamrából, míg teljesen ki nem engedi.
FONTOS! A kiválasztott hajtincset a nyílásba kell
bevezetni, a hajbefogón (A) túl, amíg el nem éri a fekete
vezetőt (B). (Fig. 2)
FONTOS! Szorosan zárja össze a fogantyúkat, hogy a haj
a göndörítő kamrába kerüljön.
Tartsa a készüléket ebben a helyzetben, és miután a hajat
behúzta a göndörítő kamrába, a készülék hangjelzést
ad. Tartsa tovább zárva a fogantyúkat, amíg a készülék 4
gyors hangjelzést nem ad, jelezve, hogy az idő letelt.
FONTOS! Ha a hajformázót nem engedi fel a 4 gyors
hangjelzés után, folyamatosan hangjelzést fog adni
és a hőmérséklet számjegye villog mindaddig, amíg a
fogantyút ki nem nyitja és a hajhullám kiszabadul. A
készülék használatának folytatásához vegye ki a hajból és
használja rendesen. (Fig. 3)
Nyissa ki a fogantyúkat és húzza el noman a készüléket a
hajtól. A fogantyúk nyitásával automatikusan működésbe
lép a ‘Cool Air Smart System’, amely enyhe hideg levegőt
bocsát ki, hogy segítse a hullám rögzítését. (Fig. 4)
A hullám további rögzítése érdekében ne fésülje vagy
kefélje ki addig a hajat, amíg ki nem hűl.
Ismételje körben a fejen, amíg el nem éri a kívánt
mennyiségű hullámot.
Használat után tartsa lenyomva a gombot 1-2
másodpercig a kikapcsoláshoz, majd húzza ki a
készüléket.
Hőmérséklet-beállítások
3 pontos hőfokozat közül választhat különböző
hajtípusokhoz, 180 °C, 200 °C és 230 °C, a hajhullám
kiszabadítását jelző hangjelzéssel.
Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja,
használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj
esetén használjon magasabb hőfokozatokat. Javasoljuk,
hogy mindig végezzen próbát az első használat előtt,
hogy meggyőződjön arról, hogy a hajtípusának megfelelő
hőmérsékletet használja. Kezdje a legalacsonyabb
fokozattal, majd növelje a hőmérsékletet a kívánt
eredmény eléréséig.
Auto Curl Technology
A göndörítés irányának szabályozása, balra , jobbra
vagy váltakozva a csillogó, természetes és
könnyedén laza göndör vagy hullámos végeredményhez.
Nyomja meg az irányváltó gombot a kívánt göndörítési
vagy hullámosítási irány kiválasztásához.
Cool Air Smart System
A ‘Cool Air Smart System’ automatikusan enyhe hideg
levegőt bocsát ki, hogy kioldódása után segítse a
hullám rögzítését. A hosszan tartó, laza fürtökért vagy
hullámokért.
Alvó mód
A készülék automatikus alvó mód funkcióval rendelkezik.
Ha a készüléket több mint 20 percen át nem használják,
automatikusan 150 °C körüli hőmérsékletre csökken. Ha
ezután tovább szeretné használni a készüléket, egyszerűen
zárja össze, majd engedje el a fogantyúkat, és a készülék
visszatér arra a beállított hőmérsékletre, amelyen
korábban használta.
Automatikus kikapcsolás
A fokozott biztonság érdekében a készülék automatikus
kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ha a hajformázót
több mint 60 percen át nem kapcsolják ki, automatikusan
kikapcsolódik. Ha ezután tovább szeretné használni a
készüléket, egyszerűen nyomja meg a gombot 1-2
másodpercig, majd válassza ki a kívánt hőmérsékletet a
készülék ismételt bekapcsolásához.
Hővédő alátét
A készülékhez hővédő alátét tartozik, amely a hajformázás
alatt és után használható. Használat közben ne tegye
a készüléket hőre érzékeny felületre, még a mellékelt
hővédő alátéttel sem. Használat után kapcsolja ki és
húzza ki a hálózati csatlakozóból a készüléket. Azonnal
csomagolja be a készüléket a mellékelt hővédő alátétbe
és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt elteszi. Továbbra is tartsa
távol a gyermekektől, mert még percekig forró marad.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék lehető legjobb állapotának megőrzése
érdekében tartsa be a következő lépéseket:
Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré, hanem lazán
hajtsa össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket a hálózati csatlakozótól távol,
hogy a tápkábel ne feszüljön.
Használat után mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból.
C1900E
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες
και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε extensions είτε από
συνθετικές είτε από πραγματικές τρίχες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια της
συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα
τα μάτια, το πρόσωπο και το λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τους κυλίνδρους ή τα
μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και
χωρίς ξηρό σαμπουάν, λακ, αφρό, κερί μαλλιών σε σπρέι,
πούδρα φορμαρίσματος και όλα τα άλλα προϊόντα
styling.
Χτενίστε όλο το μήκος των μαλλιών για να αφαιρέσετε
τυχόν κόμπους και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες με
πλάτος 3 με 5 εκατοστά, ανάλογα με τον τύπο μαλλιών
σας.
Απλά πιέστε παρατεταμένα το κουμπί « » για 1-2
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή
θερμοκρασία. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και στη συνέχεια θα παραμείνει συνεχώς
αναμμένη μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία.
Εισάγετε τα μαλλιά στη συσκευή πάντα με το ανοιχτό
μέρος του θαλάμου της μπούκλας στραμμένο προς το
κεφάλι. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, τοποθετήστε τα μαλλιά
στη συσκευή σε χαμηλότερο σημείο της τούφας, για να
βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά θα περάσουν αποτελεσματικά
στον θάλαμο της μπούκλας. (Fig. 1)
Προσοχή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με λάθος
τρόπο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να
δημιουργηθούν μικροί κόμποι. Σε περίπτωση που
δημιουργηθεί κόμπος, πρώτα απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποφύγετε να τραβήξετε τη συσκευή από
τα μαλλιά. Ξεμπλέξτε απαλά τα μαλλιά από τον θάλαμο
της μπούκλας μέχρι να απελευθερωθούν πλήρως.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι χτενισμένες τούφες μαλλιών πρέπει να
εισαχθούν στο άνοιγμα, πέρα από το στοπ των μαλλιών
(Α) μέχρι να φτάσουν στον μαύρο οδηγό (Β). (Fig. 2)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κλείστε καλά τις λαβές για να μπορέσουν
τα μαλλιά να περάσουν μέσα στον θάλαμο της μπούκλας.
Κρατήστε τη συσκευή σε αυτή τη θέση και μόλις τα
μαλλιά περάσουν μέσα στον θάλαμο της μπούκλας, η
συσκευή θα αρχίσει να ηχεί. Συνεχίστε να κρατάτε τις
λαβές κλειστές έως ότου η συσκευή εκπέμψει τέσσερις
(4) σύντομους ήχους «μπιπ», οι οποίοι δηλώνουν ότι η
διαδικασία ολοκληρώθηκε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εάν δεν απομακρύνετε τη συσκευή
φορμαρίσματος από τα μαλλιά μετά τους 4 σύντομους
ήχους «μπιπ», θα συνεχίσει να ηχεί και η ένδειξη
θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει μέχρι να ανοίξετε τις
λαβές και να απελευθερωθεί η μπούκλα. Για να συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφαιρέστε την από τα
μαλλιά και χρησιμοποιήστε τη κανονικά. (Fig. 3)
•Ανοίξτε τις λαβές και τραβήξτε απαλά τη συσκευή μακριά
από τα μαλλιά. Το άνοιγμα των λαβών θα ενεργοποιήσει
αυτόματα το σύστημα «Smart Cool Air», για μια ήπια
ριπή κρύου αέρα που θα βοηθήσει την μπούκλα να
σταθεροποιηθεί. (Fig.4)
Για να αφήσετε την μπούκλα να σταθεροποιηθεί
περισσότερο, μη χτενίζετε ή βουρτσίζετε τις μπούκλες
μέχρι να κρυώσουν.
Επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλο το κεφάλι μέχρι να
έχετε τις επιθυμητές μπούκλες.
•Μετά τη χρήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί με την ένδειξη « » για 1-2 δευτερόλεπτα, για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε
από την πρίζα.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 ακριβείς ρυθμίσεις
θερμότητας, 180°C, 200°C και 230°C για διαφορετικούς
τύπους μαλλιών με ηχητική ένδειξη για την απελευθέρωση
της μπούκλας.
Εάν έχετε εύθραυστα, λεπτά, ξεβαμμένα ή βαμμένα
μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της χαμηλότερης
θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις
ρυθμίσεις υψηλότερης θερμότητας. Συνιστάται πάντα η
ολοκλήρωση μιας δοκιμής κατά την πρώτη χρήση για να
διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή θερμοκρασία
για τον τύπο των μαλλιών σας. Ξεκινήστε με τη ρύθμιση της
χαμηλότερης θερμότητας και αυξήστε τη θερμοκρασία
έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τεχνολογία Auto Curl
Για να ελέγχετε την κατεύθυνση της μπούκλας, αριστερά
« », δεξιά « » ή εναλλάξ « », για να επιλέξετε το
τελείωμα της μπούκλας, εντυπωσιακό, φυσικό ή χαλαρό.
Πατήστε το κουμπί που αλλάζει κατεύθυνση για να
επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση της μπούκλας.
Σύστημα Cool Air Smart
Το σύστημα «Cool Air Smart» παρέχει αυτόματα μια ήπια
ριπή κρύου αέρα, για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση
της μπούκλας μόλις αυτή απελευθερωθεί. Για χαλαρές
μπούκλες που διαρκούν.
Λειτουργία αναμονής
Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναμονής.
Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από
20 λεπτά, η θερμοκρασία θα πέσει αυτόματα στους 150°C
περίπου. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή μετά από αυτό το διάστημα, απλώς κλείστε
και ανοίξτε τις λαβές και θα επιστρέψει στη ρύθμιση
θερμοκρασίας στην οποία τη χρησιμοποιούσατε.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης για επιπλέον προστασία. Εάν η συσκευή
φορμαρίσματος μαλλιών παραμείνει ενεργοποιημένη
για πάνω από 60 συνεχόμενα λεπτά, θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή μετά το πέρας αυτού του χρόνου, απλά πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί « » για 1-2 δευτερόλεπτα, και
επιλέξτε τη σχετική ρύθμιση θερμοκρασίας για να την
επανενεργοποιήσετε.
Αντιθερμικό χαλάκι
Αυτή η συσκευή συνοδεύεται από ένα αντιθερμικό χαλάκι
για χρήση κατά τη διάρκεια του χτενίσματος και μετά
από αυτό. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε οποιαδήποτε θερμοευαίσθητη επιφάνεια, ακόμα και
όταν χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι. Μετά τη
χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από
την πρίζα. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
χαλάκι και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς προτού την
αποθηκεύσετε. Συνεχίστε να την κρατάτε μακριά από
παιδιά, καθώς θα παραμείνει ζεστή για αρκετά λεπτά.
ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως μαζέψτε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από
την πρίζα.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
C1900E
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen
käyttöä.
TÄRKEÄÄ! Tämä muotoilulaite kohoaa korkeisiin
lämpötiloihin, eikä se sovellu käytettäväksi
synteettisiin tai aitoihin hiuspidennyksiin.
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
kosketusta ihon kanssa, erityisesti silmien, korvien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumaan putkeen tai
metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
YTTÖOHJEET
Varmista, että hiukset ovat puhtaat, kuivat ja ettei niissä
ole kuivasampoota, hiussuihketta, muotoiluvaahtoa,
-vahaa, -jauhetta tai muita hiustenmuotoilutuotteita.
Kampaa hiukset selviksi ja jaa hiukset enintään 3–5 cm
leveisiin suortuviin hiustyypistäsi riippuen.
Paina vain -painike pohjaan 1-2 sekunniksi
käynnistääksesi laitteen. Paina painiketta uudelleen
valitaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila-asetus välkkyy
ensin ja palaa sitten välkkymättä, kun haluttu lämpötila
on saavutettu.
Laita hiukset laitteeseen aina niin, että kiharakammion
avoin osa on päätä kohti. Jos sinulla on pidemmät hiukset,
laita laitteeseen suortuvan alempi osa varmistaaksesi,
että kiharakammio vetää hiukset tehokkaasti sisäänsä
(Fig. 1).
Varoitus. Jos laitetta käytetään virheellisesti, hiukset
saattavat sotkeentua hieman. Jos hiukset sotkeentuvat,
sammuta ensin laite äläkä vedä laitetta pois hiuksista.
Poista hiukset varoen kiharakammiosta, kunnes ne ovat
kokonaan irronneet laitteesta.
TÄRKEÄÄ! Siisti suortuva on asetettava aukkoon, hiusten
pysäyttimen (A) ohi, kunnes se osuu mustan ohjaimen (B)
kohdalle (Fig. 2).
TÄRKEÄÄ! Sulje kahvat yhteen, jotta kiharakammio
vetää suortuvan sisäänsä.
Pidä laite paikoillaan. Kun suortuva on vedetty
kiharakammioon, laite alkaa piipata. Pidä kahvat
edelleen suljettuina, kunnes laitteesta kuuluu 4 nopeaa
peräkkäistä piippausta. Se merkitsee, että aika on
kulunut.
TÄRKEÄÄ! Jos muotoilulaitteesi ei vapauta hiuksia 4
nopean piippauksen jälkeen, se jatkaa piippaamista
ja lämpötilaluku vilkkuu, kunnes kahvat aukeavat ja
lainekihara vapautuu. Jatka laitteen käyttöä poistamalla
hiukset ja käyttämällä normaalisti (Fig. 3).
Avaa kahvat ja vedä laitetta varoen pois hiuksista.
Kahvojen avaaminen aktivoi automaattisesti ‘Cool
Air Smart System’ -järjestelmän, jonka hento kylmä
ilmavirtaus auttaa asettamaan lainekiharan (Fig. 4).
Jotta lainekihara asettuu paremmin, älä kampaa tai
harjaa hiuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet.
Toista sama ympäri päätä, kunnes olet tehnyt haluamasi
määrän lainekiharoita.
Käytön jälkeen paina ’-painike pohjaan 1-2 sekunniksi
sammuttaaksesi ja kytkeäksesi laitteen irti.
Lämpöasetukset
3 tarkkaa lämpöasetusta, 180 °C, 200 °C ja 230 °C, eri
hiustyypeille ja äänimerkin, kun lainekihara vapautuu.
Jos sinulla on ohuet, hauraat, valkaistut tai värjätyt hiukset,
käytä alempaa lämpöasetusta. Käytä paksummissa
hiuksissa korkeampia lämpöasetuksia. On suositeltavaa
testata laitetta aina ennen ensimmäistä käyttöä
varmistaaksesi oikean lämpötilan hiustyypillesi. Aloita
alimmasta lämpöasetuksesta ja nosta lämpötilaa, kunnes
haluttu tulos on saavutettu.
Auto Curl -teknologia
Kiharan suunnan hallinta, vasen , oikea ‘ tai vaihteleva
, jonka avulla voit viimeistellä kiharan tai lainekiharan
tyylikkäästi tai luonnollisen löyhästi vaivatta.
Paina suunnanvaihtopainiketta valitaksesi halutun kiharan
tai lainekiharan suunnan.
Cool Air Smart System
‘Cool Air Smart System tuottaa automaattisesti hennon
kylmän ilmavirtauksen, joka auttaa lainekiharaa
asettumaan muotoonsa heti, kun laite vapauttaa sen.
Pitkäkestoisille löyhille kiharoille tai lainekiharoille.
Lepotila
Tässä laitteessa on automaattinen lepotilaominaisuus.
Jos laitetta ei käytetä yli 20 minuuttiin, lämpötila laskee
automaattisesti noin 150 °C:seen. Jos haluat jatkaa laitteen
käyttöä tämän jälkeen, sulje ja avaa kahvat, ja se palautuu
aiemmin käyttämääsi lämpötila-asetukseen.
Automaattinen sammutus
Tässä laitteessa on automaattinen sammutustoiminto, joka
lisää käyttöturvallisuutta. Jos muotoilulaite on päällä yli 60
minuuttia tauotta, se sammuu automaattisesti. Jos haluat
jatkaa laitteen käyttöä tämän jälkeen, paina -painike
pohjaan 1-2 sekunniksi ja valitse sopiva lämpötila-asetus
kytkeäksesi laitteen taas päälle.
Suojaava lämpömatto
Tämän laitteen mukana toimitetaan lämmöltä suojaava
matto, jota voi käyttää muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä
aseta tätä laitetta käytön aikana lämpöherkälle pinnalle,
vaikka käytössäsi olisi mukana tuleva lämpömatto. Käytön
jälkeen sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. Kääri
laite välittömästi mukana tulevana lämpömattoon ja anna
laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen varastointia. Pidä laite
edelleen kaukana lasten ulottuvilta, sillä se pysyy kuumana
usean minuutin ajan.
HUOLTO JA YLLÄPITO
Laitteesi säilyy parhaassa mahdollisessa käyttökunnossa,
kun noudatat alla olevia ohjeita:
Älä kierrä johtoa laitteen ympäri, vaan aseta se löysälle
kerälle laitteen viereen.
Älä käytä laitetta niin, että johto on tiukkaan vedetty
pistorasiasta.
Kytke laite aina irti pistorasiasta käytön jälkeen.
C1900E
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.
VIKTIG! Denne styleren kommer opp i høye
temperaturer og er ikke egnet for bruk på enten
syntetiske eller ekte hårextensions.
ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets varme
overater kommer i direkte kontakt med huden, spesielt
øyne, ører, ansikt og nakke.
ADVARSEL! Ikke berør det varme røret eller metalldelene
når apparatet er varmt.
BRUKSVEILEDNING
Forsikre deg om at håret er rent og fritt for tørrsjampo,
hårspray, hårskum, sprayvoks, stylingstøv og alle andre
stylingprodukter.
Gre håret for å erne alle oker, og del deretter håret inn
i seksjoner med bredde på 3–5 cm avhengig av hårtypen
din.
Trykk og hold inne « » -knappen i to sekunder for å skru
på apparatet. Trykk en gang til for å velge den ønskede
temperaturen. Temperaturinnstillingen vil blinke frem til
den ønskede temperaturen er nådd, den vil deretter lyse
konstant.
Husk alltid å legge håret inn i apparatet med den
åpne delen av krøllekammeret vendt mot hodet. For
lengre hår bør du legge håret inn i apparatet lenger
nede på hårseksjonen slik at det trekkes eektivt inn i
krøllekammeret (Fig. 1).
Forsiktig. Hvis apparatet brukes på feil måte, kan det
hende at håret oker seg. Hvis håret oker seg, må du
først skru av apparatet og unngå å trekke apparatet
bort fra håret. Forsøk heller forsiktig å lirke løs håret fra
krøllekammeret til det er helt frigjort.
VIKTIG! Den ryddige hårseksjonen skal tres inn i
åpningen, bak hårstopperen (A), helt til den når den
svarte føringen (B) (Fig. 2).
VIKTIG! Lukk håndtakene godt sammen slik at håret
trekkes inn i krøllekammeret.
Hold apparatet i posisjonen. Når håret har blitt trukket
inn i krøllekammeret, vil apparatet begynne å pipe.
Fortsett å holde håndtakene lukket til apparatet gir fra
seg re raske pip etter hverandre. Dette indikerer at tiden
er omme.
VIKTIG! Hvis du ikke erner apparatet fra håret etter
de re raske pipene, vil apparatet pipe kontinuerlig, og
temperatur-sieret vil blinke helt til håndtakene slippes
opp og bølgen frigjøres. For å fortsette å bruke apparatet,
må du først frigjøre håret. Deretter kan apparatet igjen
brukes som normalt (Fig. 3).
Slipp opp håndtakene og trekk apparatet bort fra håret i
en jevn bevegelse. Når håndtakene slippes opp, aktiveres
«Smart Cool Air»-systemet automatisk, og slipper ut et
pust av kjølende luft som bidrar til å gi bølgen mer hold
(Fig. 4).
For å gi bølgen tid til å kjøle seg ned og forbedre
holdbarheten bør du unngå å børste håret til det har kjølt
seg helt ned.
Gjenta over hele hodet til du har oppnådd ønsket
bølgeekt.
Etter bruk, trykk og hold inne « » -knappen i to
sekunder for å skru av apparatet. Trekk deretter støpselet
ut av stikkontakten.
Varmeinnstillinger
Du kan velge mellom tre nøyaktige varmeinnstillinger: 180
°C, 200 °C og 230 °C, for ulike hårtyper og med pipelyd som
indikerer når bølgen skal frigjøres.
Hvis du har ømntlig, nt, bleket eller farget hår, bruk den
laveste varmeinnstillingen. For tykkere hår, bruk en høyere
varmeinnstilling. Vi foreslår at du alltid utfører en test før
du begynner stylingen, for å være sikker på at du benytter
riktig temperatur for den aktuelle hårtypen. Begynn
med den laveste varmeinnstillingen, og øk deretter
temperaturen gradvis inntil du oppnår ønsket resultat.
Auto Curl-teknologi
Valgfri krøllretning, venstre « », høyre « » eller
annenhver « », for å gi deg muligheten til å velge ulike
krøll- eller bølgeeekter, fra glamorøs til naturlig eller
myke bølger.
Trykk på retningsvelger-knappen for å velge ønsket krøll-
eller bølgeretning.
Cool Air Smart-system
«Cool Air Smart-system» som automatisk sørger for et pust
av kald luft som bidrar til å gi krøllen mer hold så fort du
har frigjort håret fra apparatet. For løse krøller med lang
holdbarhet.
ČESKYPOLSKI РУССКИЙ TÜRKÇE
C1900E
Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkat-
lice okuyun.
ÖNEMLİ! Bu şekillendirici yüksek sıcaklıklara ulaşır ve
sentetik veya gerçek postişlerde kullanıma uygun değildir.
UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle gözler, kulaklar, yüz ve
boyun olmak üzere cilt ile doğrudan temas etmemesine dikkat
edin.
UYARI! Cihaz sıcakken sıcak silindirlere veya metal parçalara
dokunmayın.
KULLANIM TALİMATLARI
Saçın temiz ve kuru olduğunu ve kuru şampuan, saç
spreyi, köpük, sprey balmumu, şekillendirici toz ve diğer
tüm şekillendirici ürünlerden arındırılmış olduğundan
emin olun.
Dolaşmaları gidermek için tarayın ve saç türünüze göre 3
ila 5 cm’lik bölümlere ayırın.
Gücü açmak için düğmesini 1-2 saniye basılı tutmanız
yeterlidir. Arzu edilen sıcaklığı seçmek için tekrar basın.
Sıcaklık ayarı ışıldayacak ve arzu edilen sıcaklığa ulaşılınca
sabit kalacaktır.
Saçı her zaman bukle bölmesinin açık kısmı başa bakacak
şekilde cihaza sokun. Daha uzun saçlar için, saçın kıvrılma
bölmesine verimli bir şekilde çekilmesini sağlamak için
saçı cihazın içine bölümün daha aşağısına yerleştirin.
(Fig.1)
Dikkat. Cihaz yanlış kullanılırsa, bazı durumlarda haf bir
karışıklık meydana gelebilir. Bir karışıklık meydana gelirse,
önce cihazı kapatın ve cihazı saçınıza kullanmaktan
vazgeçin. Saçı, tamamen serbest kalana kadar kıvrılma
haznesinden nazikçe çekin.
ÖNEMLİ! Saçın düzgün kısmı, siyah kılavuza (B)
ulaşana kadar saç durdurucunun (A) ötesindeki açıklığa
yerleştirilmelidir. (Fig. 2)
ÖNEMLİ! Saçın kıvrılma bölmesine çekilmesini
sağlamak için kolları sıkıca kapatın.
Cihazı yerinde tutun ve saç bukle bölmesine çekildikten
sonra cihaz bip sesi çıkarmaya başlayacaktır. Cihaz,
sürenin dolduğunu belirtmek için art arda dört hızlı bip
sesi duyana kadar kolları kapalı tutmaya devam edin.
ÖNEMLİ! 4 hızlı bip sesinden sonra şekillendirici saçtan
çıkmazsa, sürekli bip sesi çıkaracak ve tutamaklar
açılıncaya ve bukle serbest kalana kadar sıcaklık hanesi
yanıp sönecektir. Cihazı kullanmaya devam etmek için
saçtan çıkarın ve dalgayı normal şekilde kullanın. (Fig. 3)
Tutacakları açın ve cihazı saçtan yumuşak bir şekilde
çekin. Tutacakların açılması, dalganın ayarlanmasına
yardımcı olacak haf bir soğutma havası patlaması için
«Akıllı Soğuk Hava Sistemini» otomatik olarak etkinleştirir.
(Fig. 4)
Dalganın daha fazla sabitlenmesini sağlamak için saçlar
soğuyana kadar taramayın veya fırçalamayın.
İstediğiniz dalga miktarını elde edene kadar başın
etrafında tekrarlayın.
Kullandıktan sonra, cihazı kapatmak ve şini çekmek için
düğmesini 1-2 saniye basılı tutun.
Isı Ayarları
Farklı saç tipleri için 180°C, 200°C ve 230°C olmak üzere 3
hassas ısı ayarı seçeneği, ve dalgaların serbest bırakılması
için bip göstergesi mevcut.
Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa,
düşük ısı ayarlarını kullanın. Daha kalın saçlar için daha
yüksek ısı ayarlarını kullanın. Saç tipinde doğru sıcaklığın
kullanıldığından emin olmak için her zaman ilk kullanımda
bir test yapılması önerilir. En düşük ayardan başlayın ve
istenen sonuca ulaşana kadar sıcaklığı yükseltin.
Otomatik Kıvrılma Teknolojisi
Kıvrılma yönü kontrolü, sol , sağ ‘ veya dönüşümlü
şeklinde olup, göz alıcı, doğal ve zahmetsiz bukle veya
dalga çeşitlerine imkan sağlar.
İstenilen bukle veya dalga yönünü seçmek için yön
değiştirme düğmesine basın.
Akıllı Soğuk Hava Sistemi
Akıllı Soğuk Hava Sistemi”, dalganın serbest bırakıldığı
anda ayarlanmasına yardımcı olmak için otomatik olarak
haf bir soğutma havası verir. Uzun süre kalıcı, gevşek
bukleler veya dalgalar için idealdir.
Uyku Modu
Bu cihaz otomatik uyku modu özelliğine sahiptir. Cihaz
20 dakikadan fazla kullanılmazsa, sıcaklık otomatik
olarak yaklaşık 150°C’ye düşer. Bu süreden sonra cihazı
kullanmaya devam etmek isterseniz, kapatmanız ve
tutamakları bırakmanız yeterlidir; cihaz, kullandığınız
sıcaklık ayarına geri dönecektir.
Otomatik Kapanma
Bu cihaz, daha fazla güvenlik sağlamak için otomatik
kapanma özelliğine sahiptir. Cihaz sürekli olarak 60
dakikadan daha uzun süre açık kalırsa, otomatik olarak
kapanacaktır. Bu süreden sonra cihazı kullanmaya devam
etmek istiyorsanız, ‘ düğmesini 1-2 saniye basılı tutun ve
gücü tekrar açmak için ilgili sıcaklık ayarını seçin.
Isıya Dayanıklı Mat
Bu cihaz, şekillendirme sırasında ve sonrasında kullanılmak
üzere bir ısı koruma matı ile birlikte gelir. Kullanım sırasında,
cihazla birlikte verilen ısı matını kullanırken bile ısıya
duyarlı herhangi bir yüzeye yerleştirmeyin. Kullandıktan
sonra, cihazı kapatın ve şini çekin. Cihazı hemen verilen
ısı matına sarın ve saklamadan önce cihazın tamamen
soğumasını bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı için
çocukların erişemeyeceği yerlerde tutmaya devam edin.
CİHAZIN BAKIMI
Cihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanıza
yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu
cihazın yanından gevşek bir şekilde döndürün.
Cihazı güç noktasından uzak bir yerde kullanmayın.
Her zaman kullandıktan sonra şini çekin.
C1900E
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции
по безопасности перед тем, как воспользоваться
прибором.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Устройство для укладки
волос нагревается до высоких температур и не
подходит для использования на шиньонах, как из
синтетических, так и из настоящих волос.
ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта горячей
поверхности прибора с кожей, в частности, с глазами,
ушами, лицом и шеей.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к рабочим или
металлическим частям прибора, пока они не остынут.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Волосы должны быть чисто вымытыми и сухими, без
нанесенного на них сухого шампуня, лака, пенки,
спрей-воска, пудры или иных средств для укладки
волос.
Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди
толщиной от 3 до 5 см, в зависимости от типа волос.
Чтобы включить прибор, достаточно нажать кнопку
и удерживать ее в нажатом положении в течение
1-2 секунд. Чтобы настроить уровень нагрева, снова
нажмите кнопку. Индикатор температуры будет
мигать до тех пор, пока прибор не нагреется до
желаемого уровня, затем будет гореть непрерывно.
Укладывая прядь, проследите за тем, чтобы открытая
часть камеры для накручивания волос была обращена
к голове. При длинных волосах начинайте укладку
ниже по пряди, чтобы обеспечить эффективное
затягивание волос в камеру для укладки (Fig. 1).
Будьте осторожны. В некоторых случаях при
неправильном использовании прибора волосы могут
слегка спутаться. В таком случае выключите прибор,
но не пытайтесь высвободить его из волос: аккуратно
извлеките волосы из камеры для укладки до их
полного освобождения.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Хорошо натянутую ровную
прядь волос следует вставлять в раскрытый прибор
на удалении от ограничителя для волос (А), как можно
ближе к черной направляющей (В) (Fig. 2).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Чтобы прядь волос
автоматически затягивалась в камеру для укладки,
следует плотно сомкнуть ручки прибора.
Удерживайте прибор, как описано выше; как только
прядь волос будет забрана в камеру для укладки,
раздастся звуковой сигнал. Продолжайте держать
ручки прибора сомкнутыми до тех пор, пока прибор
не подаст подряд 4 быстрых звуковых сигнала: это
означает, что время укладки истекло.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если стайлер не высвободить
из волос после 4 быстрых звуковых сигналов, прибор
будет подавать непрерывный звуковой сигнал, и
цифровой индикатор температуры будет мигать до
тех пор, пока ручки прибора не будут открыты и локон
не будет освобожден из камеры для укладки. Чтобы
продолжить использование прибора в обычном
режиме, извлеките его из волос (Fig. 3).
Раскройте ручки прибора и аккуратно извлеките
стайлер из волос. При раскрытии ручек автоматически
активизируется система ‘Cool Air Smart System, и
мягкий поток охлаждающего воздуха поможет
зафиксировать укладку локона (Fig.4).
Чтобы локоны дольше сохранили свою форму, не
расчесывайте и не укладывайте их в прическу до тех
пор, пока пряди волос не остынут.
Уложите подобным образом желаемое количество
прядей.
Закончив пользоваться прибором, выключите
его, нажав на кнопку и удерживая ее в нажатом
положении в течение 1-2 секунд; затем отключите
прибор от сети.
Настройка температуры
На Ваш выбор в приборе предусмотрены 3 уровня
нагрева (180°C, 200°C и 230°C) для различных типов
волос, а также звуковая индикация окончания укладки
локона.
Если у вас ломкие, тонкие, обесцвеченные или
окрашенные волосы, используйте более низкий
уровень нагрева. Для густых волос используйте более
высокую температуру. При первом использовании
прибора мы советуем провести тест, чтобы подобрать
уровень нагрева, соответствующий вашему типу волос:
начните с самого низкого уровня и при необходимости
повышайте температуру до тех пор, пока не достигните
желаемого результата.
Технология Auto Curl
Выберите направление укладки (налево , направо
или попеременно ) для придания вашим локонам
или волнам разнообразной формы - от гламурной до
естественной и легкой.
Чтобы выбрать направление укладки волос локонами
или волнами, нажмите соответствующую кнопку.
Интеллектуальная система охлажденного воздуха
Cool Air Smart System
Система ‘Cool Air Smart System’ автоматически подает
мягкий поток охлаждающего воздуха, который
помогает зафиксировать локон сразу после его
укладки. Для долго держащихся свободных локонов
или волн.
Режим ожидания
В приборе предусмотрена автоматическая
функция перехода в режим ожидания. Если прибор
не используется более 20 минут, температура
автоматически снизится примерно до 150°C. Если
вы хотите продолжить использование прибора по
истечении этого времени, просто закройте, а затем
откройте ручки, и прибор вернется к той температуре,
на которую он был настроен при включении.
Автоматическое отключение
Для обеспечения дополнительной безопасности
данный прибор оснащен устройством автоматического
отключения. Если стайлер остается включенным в
течение 60 минут без перерыва, он автоматически
выключается. Если вы хотите продолжить пользоваться
прибором по истечении этого времени, достаточно
нажать кнопку ‘ и удерживать ее в нажатом
положении в течение 1-2 секунд, а затем выбрать
соответствующую настройку температуры: прибор
снова включится.
Теплозащитный коврик
Данный прибор поставляется в комплекте с
теплозащитным ковриком, используемым как в
процессе укладки, так и по его окончании. В процессе
пользования прибором не кладите его на поверхность,
чувствительную к нагреву, даже если она защищена
ковриком, включенным в комплект поставки. Закончив
пользоваться прибором, выключите его и отключите
от сети. Немедленно оберните прибор теплозащитным
ковриком и дайте стайлеру полностью остыть перед
тем, как убрать его на хранение. Прибор остается
горячим в течение нескольких минут: держите его в
местах, недоступных для детей.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для поддержания прибора в оптимальном рабочем
состоянии соблюдайте, пожалуйста, следующие
правила:
Не накручивайте шнур питания вокруг прибора:
скручивайте его свободными кольцами и храните
рядом с прибором.
Не пользуйтесь прибором на большом расстоянии от
розетки: шнур не должен быть натянутым.
Закончив пользоваться прибором, обязательно
отключите его от сети.
C1900E
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pok-
yny.
DŮLEŽITÉ! Tento přístroj dosahuje vysokých teplot a není
vhodný pro použití na syntetických vlasech ani na prod-
loužení ze skutečných vlasů.
UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch spotřebiče
nepřišel do přímého kontaktu s kůží, především v oblasti očí,
uší, obličeje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horké hlavně nebo kovových
částí spotřebiče.
POKYNY K POUŽITÍ
Ujistěte se, že jsou vlasy čisté, suché a zbavené suchého
šamponu, laku na vlasy, tužidla, sprejového vosku,
stylingového pudru a ostatních přípravků.
Vlasy vykartáčujte, zbavte zacuchání a rozdělte na části
široké 3 až 5 cm v závislosti na typu vlasů.
Jednoduše stiskněte a držte tlačítko “ po dobu 1-2
vteřin, abyste zapnuli napájení. Opětovným stisknutím
zvolte požadovanou teplotu. Nastavení teploty bude
blikat, dokud se není dosaženo požadované teploty, pak
zůstane svítit.
Vlasy vkládejte do přístroje vždy otevřenou částí natáčecí
komory kulmy směrem k hlavě. V případě delších vlasů
vkládejte vlasy do přístroje dále, aby byly účinně vtaženy
do natáčecí komory kulmy. (Fig. 1)
Pozor Při nesprávném používání přístroje se vlasy mohou
v určitých případech mírně zamotat. Pokud dojde k
zamotání, nejprve spotřebič vypněte a netahejte jej z
vlasů. Jemně vlasy vytahujte z natáčecí komory, dokud se
úplně neuvolní.
DŮLEŽITÉ! Upravený úsek vlasů musí být vložen do
otvoru za zarážku vlasů (A), dokud nedosáhne černé
vodící lišty (B). (Fig. 2)
DŮLEŽITÉ! Pevně uzavřete rukojeti k sobě, aby se vlasy
mohly vtáhnout do natáčecí komory.
Udržujte přístroj v poloze, jakmile budou vlasy vtaženy
do natáčecí komory, přístroj začne pípat. Držte rukojeti
zavřené, dokud spotřebič nevydá čtyři rychlá pípnutí za
sebou, což signalizuje, že čas vypršel.
DŮLEŽITÉ! Pokud přístroj po čtyřech rychlých pípnutích
neuvolníte z vlasů, bude nepřetržitě pípat, dokud se
rukojeti neotevřou a neuvolní loknu. Chcete-li přístroj dále
používat, vyjměte jej z vlasů a používejte jako obvykle.
(Fig. 3)
Uvolněte rukojeti a plynule vytáhněte přístroj z vlasů.
Uvolnění rukojetí automaticky aktivuje systém „Cool
Air Smart“, který jemným proudem chladného vzduchu
pomáhá lokny zaxovat. (Fig. 4)
Aby se lokny zaxovaly ještě více, nečešte ani nekartáčujte
vlasy, dokud nevychladnou.
Opakujte postup na celé hlavě, až dosáhnete
požadovaného množství loken.
Po použití spotřebič vypněte stisknutím a podržením
tlačítka „ “ po dobu 1-2 sekund a vypojte jej ze zásuvky.
Nastavení teploty zahřátí
Na výběr jsou 3 přesná nastavení teploty: 180 °C, 200 °C
a 230 °C pro různé typy vlasů se zvukovým signálem pro
uvolnění loken.
Pokud mate slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy,
použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vyšší
teplotu. Při prvním použitím se doporučuje vždy provést
test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů.
Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte,
dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
Technologie Auto Curl
Ovládání směru natáčení, vlevo , vpravo nebo
střídavě , pro výběr různých typů loken od efektních
přes přirozené až po lehké.
Stisknutím tlačítka přepínače směru zvolte požadovaný
směr natáčení loken nebo vln.
Systém Cool Air Smart
Systém „Cool Air Smart“ automaticky dodává jemný
proud chladného vzduchu, který pomáhá loknu zaxovat,
jakmile je uvolněna. Pro volné lokny nebo vlny, které
dlouho vydrží.
Režim spánku
Tento spotřebič má funkci automatického režimu spánku.
Pokud spotřebič není nepoužíván déle než 20 minut,
teplota automaticky klesne na přibližně 150 °C. Pokud
chcete po této době pokračovat v používání spotřebiče,
jednoduše zavřete a poté uvolněte rukojeti a spotřebič se
vrátí na nastavení teploty, které jste používali.
Automatické vypnutí
Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí
pro zvýšení bezpečnosti. Pokud je přístroj zapnutý
nepřetržitě déle než 60 minut, automaticky se vypne.
Chcete-li po uplynutí této doby pokračovat v používání
přístroje, jednoduše stiskněte a přidržte tlačítko “ po
dobu 1-2 vteřin a výběrem příslušného nastavení teploty
znovu zapněte.
Teplu odolná podložka
Tento spotřebič je dodáván s teplu odolnou ochrannou
podložkou k použití během a po úpravě vlasů. Během
používání nepokládejte spotřebič na žádný povrch citlivý
na teplo, a to ani při použití dodané teplu odolné podložky.
Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
Okamžitě obalte spotřebič do dodané teplu odolné
podložky a před uložením jej nechte zcela vychladnout.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí, protože po
použití zůstane několik minut horký.
PÉČE A ÚDRŽBA
Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu,
dodržujte následující:
Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; sviňte
jej volně po boku spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
Po použití vždy vypojte ze zásuvky.
C1900E
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie
przeczytać instrukcję.
WAŻNE! Lokówka osiąga wysokie temperatury i nie nadaje
się do stosowania na treskach syntetycznych ani natural-
nych.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni urządzenia
– uważaj, by nie miała bezpośredniej styczności ze skórą, w
szczególności z oczami, uszami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących rolek ani metalowych
części, gdy urządzenie jest rozgrzane.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Upewnij się, że włosy są czyste, suche i wolne od suchego
szamponu, lakieru do włosów, pianki, wosku w sprayu,
pyłku do stylizacji oraz innych produktów do stylizacji.
Przeczesz włosy, aby rozczesać je dokładnie i podziel
włosy na pasma o szerokości 3–5 cm w zależności od
rodzaju włosów.
Aby włączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przez 1-2
sekundy przycisk „ . Nacisnąć ponownie, aby wybrać
pożądaną temperaturę. Ustawiona temperatura będzie
migać do momen-tu nagrzania, a następnie stanie się
stała po osiągnięciu pożądanej temperatury.
Zawsze wkładaj włosy do urządzenia otwartą częścią
komory lokówki skierowaną w stronę głowy. W
przypadku dłuższych włosów włóż włosy do urządzenia
nieco dalej w dół sekcji, aby zapewnić prawidłowe
wprowadzenie włosów do komory lokówki. (Fig. 1).
Ostrożnie. Jeśli urządzenie jest używane nieprawidłowo,
w niektórych przypadkach może wystąpić lekkie
splątanie włosów. W przypadku splątania włosów
najpierw wyłącz urządzenie, powstrzymaj się od
natychmiastowego odciągania go od włosów. Delikatnie
wyjmij włosy z komory lokówki, aż zostaną całkowicie
uwolnione.
WAŻNE! Wsuń niewielkie pasmo włosów do otworu
za ogranicznikiem włosów (A), aż dotrze do czarnej
prowadnicy (B). (Fig. 2).
WAŻNE! Mocno zaciśnij uchwyty, aby umożliwić
wprowadzenie włosów do komory lokówki.
Przytrzymaj urządzenie w tej pozycji, a gdy włosy zostaną
wprowadzone do komory lokówki, urządzenie zacznie
emitować sygnał dźwiękowy. Przytrzymuj nadal uchwyty
zamknięte, aż urządzenie wyda 4 krótkie sygnały
dźwiękowe, co oznacza, że czas upłynął.
WAŻNE! Jeśli lokówka nie zostanie zwolniona z włosów
po 4 szybkich sygnałach dźwiękowych, będzie emitować
ciągły sygnał dźwiękowy, a wskazanie temperatury będzie
migać aż do chwili, kiedy uchwyty zostaną otwarte,
a pasmo włosów zwolnione. Aby nadal korzystać z
urządzenia, zdejmij je z włosów i używaj jak zwykle. (Fig.3).
Otwórz uchwyty i płynnie odciągnij urządzenie od
włosów. Otwarcie uchwytów automatycznie aktywuje
„System Cool Air Smart”, który powoduje, że delikatny
strumień chłodzącego powietrza pomaga utrwalić loki.
(Fig. 4)
Aby loki zostały utrwalone, nie należy czesać włosów
szczotką ani grzebieniem, dopóki nie ostygną.
Powtarzaj te same czynności wokół głowy, aż uzyskasz
pożądaną ilość loków.
Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1-2
sekundy, by wyłączyć i odłączyć urządzenie.
Ustawienia temperatury
Możliwy jest wybór 3 precyzyjnych ustawień temperatury,
180°C, 200°C i 230°C, przeznaczonych dla różnych rodzajów
włosów, a sygnał dźwiękowy oznacza uwolnienie loków.
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
włosy, użyj niższych ustawień temperatury. W przypadku
włosów gęstych należy wybrać wyższą temperaturę.
Zaleca się, aby zawsze przed pierwszym użyciem
przeprowadzić test w celu upewnienia się, iż została
wybrana odpowiednia temperatura do danego rodzaju
włosów. Zacznij od najniższego ustawienia i zwiększaj
temperaturę do momentu, gdy uzyskasz pożądany efekt.
Technologia Auto Curl
Sterowanie kierunkiem loków, w lewo ,w prawo „
lub naprzemiennie „ , umożliwia wybór wykończenia
loków, od bardzo efektownego, poprzez naturalne, po
swobodne.
Naciśnij przycisk przełącznika kierunku, aby wybrać
żądany kierunek wykonywania loków lub fal.
System Cool Air Smart
„System Cool Air Smart” automatycznie zapewnia delikatny
strumień chłodzącego powietrza, aby pomóc utrwalić
loki natychmiast po zwolnieniu włosów. Umożliwia to
uzyskanie długotrwałych, luźnych loków lub fal.
Tryb uśpienia
Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego
wyłączania. Jeśli urządzenie nie jest używane przez ponad
20 minut, temperatura automatycznie spadnie do około
150°C. Jeśli chcesz dalej korzystać z urządzenia po tym
czasie, po prostu zamknij, a następnie zwolnij uchwyty –
urządzenie powróci do ustawienia temperatury, z którym
było używane.
Funkcja automatycznego wyłączania
Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego
wyłączania, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Jeśli lokówka pozostaje włączona przez ponad 60 minut
bez przerwy, wyłączy się automatycznie. Jeżeli po tym
czasie chcesz dalej używać urządzenia, wystarczy nacisnąć
i przytrzymać przycisk przez 1-2 sekundy, a następnie
wybrać odpowiednie ustawienie temperatury, aby
ponownie je włączyć.
Mata odporna na działanie wysokiej temperatury
Urządzenie jest wyposażone w matę chroniącą przed
wysoką temperaturą do stosowania podczas i po
zakończeniu stylizacji. Podczas użytkowania nie należy
umieszczać tego urządzenia na żadnej powierzchni
wrażliwej na ciepło, nawet w przypadku korzystania z
dostarczonej w zestawie maty odpornej na działanie
wysokiej temperatury. Po zakończeniu użytkowania wyłącz
urządzenie i odłącz je od zasilania. Natychmiast owiń
urządzenie w dostarczoną w zestawie matę odporną na
działanie wysokiej temperatury i przed przechowywaniem
urządzenia zaczekaj, aż całkowicie ostygnie. Urządzenie
musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla
dzieci, ponieważ pozostaje gorące jeszcze przez kilka
minut.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym
stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:
nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwiń go luźno
z boku;
nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód
zasilania był naprężony;
po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie
od zasilania.
Электрический прибор для укладки волос
Производитель: Бэбилис САРЛ
Промышленная зона Валь дэ Кальвини
59141 Иви
Франция
Импортер: ООО «Бэбилис Восток»
117405, Москва, ул Дорожная д.6
Факс +7 495-7874389
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

BaByliss C1900E Инструкция по применению

Категория
Щипцы для волос (приборы для завивки волос)
Тип
Инструкция по применению
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ