BaByliss ST292E Инструкция по эксплуатации

Категория
Утюжки для волос (выпрямители)
Тип
Инструкция по эксплуатации
NORSK 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 POLSKI  РУССКИЙ


bruk!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Av/På-knapp – automatisk stans
2. Temperaturinnstilling – 170 °C - 230 °C
3. Vannbeholder
        

5. Plater (30 mm x 110 mm) med belegg av Ceramic Intense
6. Justerbar kam – 3 innstillinger – uten kam / medium kam



8. Lukkemekanisme for å holde platene lukket
9. Roterbar ledning
10. Flerlags varmeresistent og isolerende matte
FØR DU KOBLER TIL RETTETANGEN!


        

       



      
  

         
  

       

BRUK
      
    . Vent noen minutter til
rettetangen har oppnådd riktig temperatur.
Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og
en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang
apparatet brukes.
Du vil også merke en freselyd i apparatet. Dette er en
karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.
       
temperaturinnstilling      
velge en lavere temperatur for nt hår, farget og/eller


TEMPERATUR HÅRTYPE 
170°C
185°C

skadet og/eller kruset



185°C
200°C
Normalt og farget hår


Middels
200°C
215°C
230°C


Middels
Middels
BRUK MED DAMP
      . Velg



på kammen på forhånd.
Ved førstegangs bruk, eller dersom produktet ikke har vært i bruk
over lenger tid, må dampfunksjonen settes i gang ved å lukke og
åpne apparatet 7-8 ganger (pumping).

En omgang med rettetangen holder ! Håret er nå helt glatt
! Det er blankt og silkeglatt, og kommer til å holde seg slik
lenge!
BRUK UTEN DAMP
Rettetangen kan godt brukes uten damp. Det er bare å velge
innstillingen «uten damp», eller bruke apparatet med tom
vannbeholder.
VEDLIKEHOLD


          
bevare den optimale kvaliteten til platene. Ikke skrap på
platene.
     

      
apparatet avkalkes regelmessig.








(30 mm x 110 mm) Ceramic Intense-pinnoituksella

      






        
     
     




      

     
     
    
      


      
 -nappulaa. Odota muutama minuutti suoristimen
kuumenemista.
Ensimmäisen käytön yhteydessä saatat aistia kevyttä savun
hajua : se on yleistä ja häviää seuraavan käytön yhteydessä.
Voit myös havaita laitteen rätisevän hiukan. Se johtuu
huipputehoisen ionigeneraattorin tyypillisestä toimintaäänestä.
 . Yleisesti

     

hiuksille.
LÄMPÖTILAT HIUSTYYPIT HÖYRYTEHOT
170°C
185°C
Hauraat hiukset: ohuet, kuivat,

Aaltoilevat hiukset


185°C
200°C




200°C
215°C
230°C
Paksut hiukset



HÖYRYTYKSEN KÄYTTÖ
    . Valitse

        
      
toisistaan. Valitse ensin haluamasi korkeus.
Ensimmäisellä käyttökerralla tai jos laitetta ei ole käytetty
pitkään aikaan, käynnistä höyrytoiminto 7-8 kertaa peräkkäin
kytkemällä laite päälle ja sulkemalla se (pumppaamalla).



KÄYTTÖ ILMAN HÖYRYÄ
       
        




     
     


     

Ισιωτής - Steam
ιαβαστε προσεκτικα τισ συβουλεσ ασφαλειασ πριν να
χρησιοποιησετε τη συσκευη!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ιακόπτη έναρξη/διακοπή λειτουργία (ON/OFF) – Αυτόατη
διακοπή
2. Κουπί επιλογή θεροκρασία – από 170 °C έω 230 °C
3. οχείο νερού
4. ιακόπτη λειτουργία ατού – 3 θέσει – χωρί ατό/κανονική
παροχή/υψηλή παροχή
5. Πλάκε (30 mm x 110 mm) ε επίστρωση Ceramic Intense
6. Αποσπώενη χτένα – 3 θέσει – χωρί χτένα/εσαία χτένα για
λεπτά αλλιά και λεπτέ τούφε /εγάλη χτένα για πιο χοντρά
αλλιά και εγαλύτερε τούφε
7. Iοντική λειτουργία : λάψη και αντιστατικότητα
8. Σύστηα ασφάλιση ώστε οι πλάκε να παραένουν κλειστέ
9. Περιστρεφόενο καλώδιο
10. Θεροονωτικό τάπητα πολλαπλών στρωάτων
ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ !
        
        
    
      







        
        
        

         

ΧΡΗΣΗ
  
κουπί έναρξη/διακοπή λειτουργία (ON/OFF) . Περιένετε
για λίγα λεπτά έχρι να θερανθεί.
Την πρώτη φορά που θα χρησιοποιήσετε τον ισιωτή, είναι πιθανόν να
παρατηρήσετε ία ελαφριά εκποπή καπνού και ία ιδιαίτερη οσή
:κάτι τέτοιο είναι συνηθισένο και θα εξαφανισθεί ε την επόενη
χρήση.
Επίση, θα διαπιστώσετε ένα ελαφρύ “βράσιο” τη συσκευή:
πρόκειται για το χαρακτηριστικό θόρυβο τη γεννήτρια υψηλή
παροχή ιόντων.
       
ρύθιση τη θεροκρασία . Γενικά, σα συνιστούε να
επιλέγετε ία πιο χαηλή θεροκρασία για αλλιά λεπτά,
αποχρωατισένα και/ή ευαίσθητα, και ία υψηλότερη
θεροκρασία για αλλιά κατσαρά, χοντρά και/ή δύσκολα στο
χτένισα.
  
170°C
185°C

αποχρωατισένα, κατεστραένα


Υψηλή
Υψηλή
185°C
200°C


Υψηλή

200°C
215°C
230°C


κατσαρά


ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ
Θέτετε σε λειτουργία τον ατό πατώντα το διακόπτη . Ανάλογα
ε τον τύπο των αλλιών σα, επιλέγετε την παροχή αέρα που
επιθυείτε.
  ε την οποία
θα ξεχωρίσετε οοιόορφα τα αλλιά σα σε τούφε ανάεσα στα
δόντια τή χτένα και θα ξεπλέξετε τα αλλιά σα πανεύκολα.
Προηγουένω ρυθίστε το ύψο που επιθυείτε.
Την πρώτη φορά τη χρήση ή εάν το προϊόν δεν έχει χρησιοποιηθεί
για αρκετό καιρό, θέτετε σε λειτουργία τον ατό κλείνοντα και
ανοίγοντα τη συσκευή 7 έω 8 φορέ (άντληση).

Ένα πέρασα είναι αρκετό! Τα αλλιά γίνονται φανταστικά ίσια!
Είναι λαπερά και εταξένια και διαρκούν για αρκετό χρόνο.
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

το κουπί να βρίσκεται στη θέση ε την ένδειξη « χωρί ατό » (“no
steam”) ή ε άδειο το δοχείο του νερού.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
         
κρυώσει εντελώ.


απορρυπαντικό, για να πορέσετε να διατηρήσετε την άριστη

        
προστασία.
      

τακτικά τη συσκευή από τα άλατα.

       





   

5. Lapok (30 mm x 110 mm) Ceramic Intense bevonattal
         
     

7. Ionizáló funkció : csillogás és antisztatikus hatás
8. Reteszelés a simítólapok zárva tartására
9. Forgó tápvezeték




       





 

      
     





        

Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes
szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik a követke
használat után.
Nagyon halk sercegést is tapasztal, amely a nagy teljesítményű
iongenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.

segítségével    
      
      

 HAJTÍPUS 
170°C
185°C





185°C
200°C





200°C
215°C
230°C






HASZNÁLAT GŐZZEL


      
        
       
magasságát.
Az első használatnál, vagy ha a készüléket hosszú ideig
nem használták, működtesse a gőz funkciót úgy, hogy 7-8
alkalommal kinyitja majd bezárja a készüléket (pumpálás).



HASZNÁLAT GŐZ NÉLKÜL
       



        
lehűlni.
        






       


     







(30 mm x 110 mm)
  
       





    


    
      
  

      


       
      
       

     
       

OBSŁUGA
      


Przy pierwszym użyciu, z prostownicy może wydobywać się
niewielka ilość dymu i specyczny zapach: jest to częste zjawisko
i zniknie przy kolejnym użyciu.
Usłyszysz również cichy charakterystyczny dźwięk, związany z
działaniem wydajnego generatora jonów.





TEMPERATURY  NATĘŻENIE PARY
170°C
185°C






185°C
200°C




200°C
215°C
230°C





YWANIE FUNKCJI PARY
      . W
     

    
    
      

Przy pierwszym użyciu lub jeżeli urządzenie nie było długo
ywane, należy włączyć funkcję pary i 7-8 razy otworzyć i
zamknąć urządzenie (pompowanie).

      

YWANIE BEZ FUNKCJI PARY
       
       





       
      

      
zabezpieczenia.
      



      

VLASTNOSTI VÝROBKU


3. Vodní nádržka




         







       

     

      



      
         
       

      
      
        


       


Při prvním použití může dojít k malému úniku kouře a ke vzniku
specického zápachu. Je to zcela běžné a při dalším použití se již
neobjeví.
Pokud uslyšíte v přístroji lehké praskání, jedná se o zvuk
charakteristický pro iontový generátor.
 zvolte požadovanou teplotu. Pro



TEPLOTY TYPY VLASŮ 
170°C
185°C

citlivé a/nebo kadeřavé



185°C
200°C




200°C
215°C
230°C




POUŽITÍ S PÁROU
        


       

Před prvním použitím nebo když nebyl přístroj delší dobu
používán, aktivujte funkci páry tím, že přístroj 7 až 8 krát zavřete
a otevřete (efekt pumpy).



POUŽITÍ BEZ PÁRY


nádržkou.


      
vodou.
      
      



      

usazenin vodního kamene.
Аппарат для распрямления волос - Steam
 ,   ,  
  !
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1.  ./. –  
2.   –  170 °C  230 °C
3.   
4.    – 3  –  /
/ 
5.  (30   110 )  Ceramic Intense 
6.        – 3
 –  /     
 /       
 
7.   Ionic :   
8.       

9.  
10.    

     
      

     


        

     



     
       
       



 ON/OFF .   ,  
.
       
 :    , 
   .
     : 
     .
      
 .    , 
      ;
 –  ,    
  


170°C
185°C
 : , ,
, 
/ 
 




185°C
200°C
 ,

   





200°C
215°C
230°C
 
    
 




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА С ПАРОМ
      «». 
      
.
  ,   
       
 .    .
   ,    ,
    «» 7-8  ( ).
      .
      ! 
 !    
,    .
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА БЕЗ ПАРА
    ,  ,
   .    
   « »   
 .
УХОД

     
  .
     
   .   
.

.
    
 .     
   .


     




3. Su haznes
        

5. Ceramc Intense kaplamalı plakalar (30 mm x 110 mm)

ve nce saç tutamları çn ara tarak /daha kalın saç teller ve


8. Plakaları kapalı tutmak çn klt sstem
9. Döner kablo



 
      
     

     



       
      
     
      
    
      


       
       

İlk kullanımda, özel br koku ve duman hssetmenz mümkündür:
bu sıkça olur ve br dahak kullanımda kaybolur.
Chazda çok haff br cızırdama da tespt edeblrsnz bu, yüksek
debl yon üretcsnn özel sesdr.
.

         
       

 SAÇ TİPLERİ


170°C
185°C
Hassas saçlar: nce, kuru, reng açılmış,

Dalgalı saçlar


185°C
200°C

Dalgalı - buklel saçlar

Orta deb
200°C
215°C
230°C


Orta deb
Orta deb
BUHARLI KULLANIM
    


  

İlk kullanımda veya eğer chaz uzun süredr kullanılmıyorsa,
chazı 7-8 kere kapatıp açarak buhar fonksyonunu harekete
geçrn (pompalama hareketler).

       

BUHARSIZ KULLANIM

       


      





olarak kaldırın.


SVENSKA


apparaten!
PRODUKTEGENSKAPER

– från 170 °C till 230 °C
3. Vattenreservoar
        

5. Plattor (30 mm x 110 mm)
       
mellanliggande kam för nt hår och tunnare hårslingor/
       
hårslingor


9. Roterande sladd
     
lager
INNAN PLATTÅNGEN SLUTS TILL NÄTET!
        
       
         
    

       




        
       


          

ANVÄNDNING

på knappen ON/OFF .     

Vid första användningen är det möjligt att det utvecklas en lätt
rök med en speciell lukt: detta förekommer ofta men försvinner
vid nästa användning. Du kan också märka att det knastrar litet
i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från jongeneratorn.
      

    
        

TEMPERATURER HÅRTYPER 
170°C
185°C
Ömtåligt hår, tunt, torrt, blekt,
skadat och/eller krusigt hår
Vågigt hår
Hög
Hög
185°C
200°C

Vågigt till storlockigt hår
Hög
Medelmåttig
200°C
215°C
230°C


Medelmåttig
Medelmåttig
ANVÄNDNING MED ÅNGA
      

 


Vid första användningen eller om apparaten inte har använts
på en längre tid bör man sätta igång ångfunktionen genom att
växlande sätta på och av den en 7 till 8 gånger (pumpning).
Platta håret från rötterna till topparna.
   

ANVÄNDNING UTAN ÅNGA

        

UNDERHÅLL
        



rengöringsmedel för att bevara plattornas optimala kvalitet.
       

        
annat fall bör man se till att avkalka apparaten regelbundet.
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бриан BP72
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства: см. на товаре
ST292E IB.indd 2 24/07/12 13:22
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss ST292E Инструкция по эксплуатации

Категория
Утюжки для волос (выпрямители)
Тип
Инструкция по эксплуатации

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ