Acer V7500 Инструкция по началу работы

Тип
Инструкция по началу работы

Это руководство также подходит для

Русский
УСТАНОВКА
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Română
INSTALARE
Ghid rapid
1. Кабель питания
2. VGA-кабель
3. Переходник с VGA на компонентный
(HDTV) интерфейс
(
)
4. Кабель компонентного видеосигнала
с 3-мя разъемами RCA
(
)
5.
Кабель HDMI
6. Кабель MHL (MicroUSB - HDMI)
(
)
7. Композитный видеокабель
(
)
8. Кабель постоянного питания, 12 В
(
)
9. USB кабель для зарядки устройства
(
)
10. USB кабель
(
)
11. Аудиокабель со штекером и разъема
ми RCA
(
)
12. Кабель RS232
(
)
1. Cablu de alimentare
2. Cablu VGA
3. Adaptor VGA la componentă/HDTV
(
)
4. Cablu cu 3 componente RCA
(
)
5. Cablu HDMI
6. Cablu MHL (MicroUSB la HDMI)
(
)
7. Cablu USB
(
)
8. Cablu c.c. 12 V
(
)
9. Cablu USB pentru încărcarea
dispozitivului
(
)
10. Cablu Video Composite
(
)
11. Cablu Audio Jack/Jack
(
)
12. Cablu serial RS232
(
)
Conectarea la o surs
ă
1. Conecta
ţ
i sursele la proiector utilizând
cablurile corespunz
ă
toare. Asigura
ţ
i-
v
ă
c
ă
toate cablurile sunt conectate
corect
ş
i în siguran
ţă
.
2. Conecta
ţ
i un cap
ă
t al cablului de
alimentare la priza de c.a. (sau
conectorul de alimentare cu c.c. al
adaptorului de alimentare la intrarea
de c.c.) de la conector; conecta
ţ
i
cel
ă
lalt cap
ă
t la o priz
ă
de c.a.
Ponirea videoproiectorului
1. Indepartati capacul lentilei. (op
ţ
ional)
2. Porni
ţ
i proiectorul.
3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.
4. Acum va puteti incepe prezentarea.
Oprirea videoproiectorului
1. Apasati bunotul de pornire/oprire de
doua ori.
2.
După pornirea proiectorului, nu îl opriţi
din funcţionare şi nu îl decuplaţi de la
alimentare timp de cel puţin un minut.
(Obligatoriu pentru modelele cu lampă.)
CONECTORII DE INTERFATA
Notă:
(
)
Opţional
Interfaţa de conectare depinde de specicaţiile modelului.
Cablul USB necesită extender alimentat dacă lungimea
depăşeşte 5 m.
Unele smartphone-uri necesită un adaptor (furnizat de
producătorul smartphone-ului) pentru a activa funcţia MHL.
Apăsaţi lung pentru a se aşa meniul pentru sursă. Pentru a
schimba sursa activă, apăsaţi scurt pe buton pentru a comuta
între opţiuni.
Подключение источников сигнала
1. Подключите к проектору
источники сигнала посредством
соответствующих кабелей. Все кабели
должны быть правильно и надежно
подсоединены.
2. Подключите разъем на одном конце
кабеля питания к гнезду питания
переменного тока (либо разъем
питания постоянного тока кабеля
блока питания к входу питания
постоянного тока) на проекторе.
Штепсельную вилку кабеля питания
подключите к электрической розетке.
Включение проектора
1. Снимите крышку с объектива.
(дополнительно)
2. Включите проектор.
3. Отрегулируйте положение,
Фокусировку и размер изображения.
4. Начните свою презентацию.
Выключение проектора
1. Дважды нажмите кнопку питания.
2. Не отключайте питание проектора
и не вынимайте вилку из розетки в
течение 1 минуты после включения.
(Требуется для моделей с лампой.)
СОЕДИНИТЕЛЬНІЙ РАЗЪЕМ
Примечание.
(
)
Дополнительно
Интерфейс разъема зависит от технических характеристик
модели.
В том случае, если длина превышает 5 метров, для USB
кабеля потребуется электрический удлинитель.
Для включения функции MHL в некоторых смартфонах
требуется конвертер (который поставляется
производителем смартфона).
Длительное нажатие этой кнопки позволяет вызвать меню
источников сигнала. Кратковременное нажатие этой кнопки
позволяет переключать активный источник сигнала.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18

Acer V7500 Инструкция по началу работы

Тип
Инструкция по началу работы
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ