Maestro MR 1824 Инструкция по применению

Бренд
Maestro
Категория
личные весы
Модель
MR 1824
Тип
Инструкция по применению
Owners manual. Electronic personal scales

Manualul proprietarului. Cantar electronic de persoane


MR 1820
MR 1821
MR 1822
MR 1823
MR 1824
MR 1825
MR 1826
Сerticated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні
076
Model/

2

Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability
and convenience in use of this device.
Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your
appliance and store them for later use of subsequent owners.
This scale is designed for domestic use only.
Under condition of observance of user regulations and a special-purpose designation, a
parts of appliance do not contain unhealthy substances.


Battery 1x3V lithium battery (CR2032)
capacity 150kg (200 kg for MR1822)
Scale of division 100g
Protective class III
Protection class IPX0
Use and care
1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry.
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use
chemical/abrasive/cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low.
Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the
battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not resolve
the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.
EN
Picture 2.3
Picture 2
3
Battery
1x3V lithium battery (CR2032). Please remove the isolation
sheet from the battery contact before use Picture 1.
To replace battery
Open battery case cover on the back of scale,
if battery case is the type shown in picture 2.1.
A. Take out the used battery with the aid of a cuspidal
object, as shown in picture 1.
B. Install new battery by putting one side of the battery
beneath the battery bafe and then pressing down the other
side. Please take note the polarity.
 Open battery case cover on the back of scale,
if battery case is the type shown in picture 2.2
A. Pull the back tab outwards and the battery will come out.
B. Install new battery by putting one side of the battery
beneath the contact ant then pressing down the other side.
Please take note to the polarity.
 Open battery case cover on the back of
scale, if battery case is the type shown in picture 2.3
A. Press battery gently, the battery will pop up
automatically.
B. Install new battery by connecting one side of battery to
the positive plate rst, then pressing down the other side/
Please observe the polarity.
Picture 2.1
Picture 2.2
Picture 1
Picture 2.3
Picture 2
4
Operation
 To make sure accuracy, place the scale on a
hard, at oor and avoid carpet and soft surface.
 If the scale is one of our «slim» series (indicated
on package), make sure to put it on hard surface such as
marble, oor tile etc., and make sure no foreign bodies
beneath the scale before weighing.
 Gently step on the scale, then scale will be
automatically turned on. Stand evenly on the scale without
moving and wait until your weight shown on display in
stable and locked.
Automatically switch off
When you step off the scale, it will automatically switch
off. Auto shut-off occurs if display shows the same weight
reading for approximate 8 seconds.
Picture 3
Picture 5
Picture 4
EN
5
Overload indication
Scale overload (max weight capacity is indicated on the scale).
Please step off to avoid the damage.
Low battery indication Battery power is low. Please install new
battery.
Re-test Display «C» when you step off the scale, means this weight
reading with error. Please re-test.

If scale is with both measuring system of Metric (kilograms) and Imperial (pounds, stones),
you can convert weight unit as follow:
 If the unit switch is inside battery case,
Picture 9.1
A. Open battery case cover on the back of scale.
B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit
between kg-lb-st.
 If the unit switch is on the back of scale,
Picture 9.2
A. Find unit switch on the back of scale.
B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit
between kg-lb-st.
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9.1
Picture 9.2
6
EN
 If the unit switch is on the back of
scale, Picture 9.3
A. Find unit switch on the back of scale.
B. Press the unit conversion button when scale
is power on, LCD shows weigh unit. Press the
button again to convert weight unit.
Environmental protection
Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the
proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate
collection systems.
Subject to technical modications!
Picture 9.3
Picture 9
7

Funkcjonalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość
korzystania z niniejszego urządzenia.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako
podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.
Waga osobowa przeznaczona jest do użytku indywidualnego w warunkach domowych.
Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, części wyrobu nie
wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826
 1 bateria 3В, CR2032
 150kg (200kg dla modelu 1822)
 100g
Ochrona obudowy przed wilgocią zwykła, odpowiada IPХ0;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem III

Ultracienki korpus
Cztery precyzyjne czujniki wagi;
Automatyczne włączanie/wyłączenie w przypadku ustawieniu, zdjęcia ładunku.
Indykacja konieczności wymiany elementu zasilającego, przeciążenia;
Niskie napięcie zasilania powoduje to, że to urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne w
użyciu.

-Przedostanie się wilgoci na szklaną powierzchnię powoduje to, że staje się ona śliską, w
celu uniknięcia przypadkowego przewrócenia się, proszę nie stawać na wilgotną platformę.
-Nie zanurzać wagi w wodzie lub innych płynach.
-Nie pozostawiać elementów zasilania w dostępnym dla dzieci miejscu. Należy je
utylizować zgodnie z wymogami ekologicznymi.
-Nie próbować ładować nie przydatne elementy zasilania, nie dopuszczać do przedostania
się tych elementów do ognia lub w/na urządzenia grzejne.
-Nie pozwalać dzieciom grać z opakowaniami.
8
-Nie bić, nie trząść i nie rzucać wagi. Niniejszy produkt jest precyzyjny i wymaga
ostrożnego użytkowania
-Nie używać wagi poza pomieszczeniami.

Dokonać ustawienia lub zamiany baterii należy kierując się
rysunkami 2.1-2.4
(W zależności od konguracji) i dalszym opisem.
Rysunek 1 Usunąć folię izolacyjną przed wykorzystaniem
nowego urządzenia.

Przedział na baterię może nieznacznie różnić się pod
względem konstrukcji w zależności od modykacji
urządzenia. Możliwe są warianty przedstawione na
rysunkach 2.1-2.4. Proszę wybrać pasujący do zakupionego
urządzenia i kierować się dołączanymi rekomendacjami.
Rys. 2.1 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części
korpusu. Wyciągnąć zużytą baterię przy pomocy ostrego
przedmiotu jak pokazano na rysunku.
Przestrzegając rozmieszczenie biegunów wstawić nową
baterię tego samego typu jedną stroną do jednego
przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym docisnąć jej
drugą stronę.
Rys. 2.2 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części
korpusu. W celu usunięcia zużytej baterii proszę
odcisnąć czarny zaczep na zewnątrz i bateria wyskoczy
z osadzonego miejsca. Przestrzegając rozmieszczenie
biegunów wstawić nową baterię tego samego typu jedną
stroną do przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym
docisnąć jej drugą stronę.
PL
Rysunek 2.1
Rysunek 2.2
Rysunek 1
9
Rys. 2.3 Otworzyć przedział na baterie w dolnej części
korpusu. Lekko nacisnąć na baterię i ona wyskoczy z
osadzonego miejsca. Przestrzegając rozmieszczenie
biegunów wstawić nową baterię tego samego typu jedną
stroną do przeznaczonego miejsca w przedziale, po czym
docisnąć jej drugą stronę..

-Rozpakować wagę
-Usunąć taśmę izolacyjną z przedziału na baterie (pod
spodem urządzenia).
-Postawić wagę na suchej, równej stałej twardej
powierzchni podłogi. Przekonać się, że pod korpusem
wagi nie ma obcych przedmiotów.
-Nie stawiać urządzenia na miękkie powierzchnie, takie
jak dywan.
-Nie stawiać wagi w miejscach, gdzie może na nią traać
woda.

Stanąć ostrożnie na wagę, wagą włączą się
automatycznie. Postarać się stać zupełnie bez ruchu.
Poczekać, aż na monitorze wyświetli się stałe znaczenie
wagi.
Nacieszyć się wynikiem.
Po upływie mniej więcej 8 sekund waga wyłączy się
automatycznie.

Waga włącza się automatycznie kiedy na nią się staje.
W celu wyłączenia po prostu trzeba zejść z niej. Waga
automatycznie się wyłączą jeśli na monitorze wyświetla
się jedno zmierzone znaczenie w ciągu mniej więcej 8
sekund.
Rysunek 2.3
Rysunek 2
Rysunek 3
Rysunek 4
Rysunek 5
10

Rysunek 6  Waga ustawionego ładunku
przekracza maksymalnie dopuszczalną. Natychmiast zdjąć lub
zmniejszyć wagę w celu zapobieżenia uszkodzenia wagi.
Rysunek 7 Ten
symbol oznacza konieczność wymiany baterii zasilającej.
Wysiadające elementy zasilania są przyczyną
nieprawidłowej pracy urządzenia. Jeśli waga nie włącza się lub
wyłącza się, wskazania wagi nie są stabilne lub nieprawidłowe
należy sprawdzić stan baterii. Jeśli zamiana elementu zasilania nie
usuwa powyższych wad, należy się zwrócić do specjalistycznego
serwisu.
Rysunek 8  Ten symbol
pokazuje że pomiar został wykonany niepoprawnie. Proszę
powtórzyć pomiar wagi.

Pewne modele wagi mogą wskazywać wymierzoną wagę
w metrycznych lub «imperialnych» jednostkach pomiaru.
Przełącznik w zależności od modykacji, może nie znacznie
różnić się co do konstrukcji i miejsca rozmieszczenia. W
celu przełączenia systemów pomiaru należy kierować się
następnymi wskazówkami:
Rys.9.1 Wariant 1 Przełącznik znajduje się w przedziale dla
baterii, otworzyć przedział dla baterii, przekręcić przełącznik w
odpowiednie wymaganym jednostkom pomiaru położenie.
Rys.9.2 Wariant 2 Przełącznik znajduje się w dolnej części
korpusu. Znaleźć i przekręcić przełącznik w odpowiednie
wymaganym jednostkom pomiaru położenie.
Rys.9.3 Wariant 3 Przełącznik w postaci przycisku, znajduje
się w dolnej części korpusu. Znaleźć i nacisnąć przycisk,
kiedy waga jest wyłączona. Na monitorze wagi wyświetlą się
bieżące jednostki pomiaru. W celu przełączenia nacisnąć
przycisk jeszcze raz.
PL
Rysunek 6
Rysunek 7
Rysunek 8
Rysunek 9.1
Rysunek 9.2
Rysunek 9.3
Rysunek 9
11

-Przecierać korpus wagi lekko wilgotną tkaniną. Nie zanurzać wagi w wodzie i nie używać
ściernych i mocno działających środków oraz rozpuszczalników.
-Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części oprócz baterii zasilającej, wymagających
zamiany lub obsługi technicznej przez właściciela. W przypadku niesprawności urządzenia
zwrócić się do specjalistycznej organizacji.

- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnawym, niezakurzonym miejscu, daleko od
dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami zycznymi i umysłowymi.

Ten produkt i jego części nie należy wyrzucać razem z jakimikolwiek odpadami. Należy
odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania i przechowywania, żeby podtrzymywać
wtórne wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie,
skorzystaj ze specjalnych systemów zwrotów i przechowujących.
Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się
zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych
wyrobu.
12

Funcționalitatea, design-ul și conformitatea cu standardele de calitate garantează siguranța
și ușurința în utilizarea acestui dispozitiv.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l ca un ghid de referință
pe întreaga durată de funcționare a dispozitivului.
Acest cântar a fost proiectat pentru a  utilizat în mod desinestătător în condiții de casă.
Cu condiția respectării regulilor de exploatare și modului de operare prescris, părțile
componente nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate.
Caracteristici tehnice
 MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826
 1 baterie 3V, CR2032
150 Kg (200 Kg pentru modelul 1822)
100g
 III
Protecția carcasei cu privire la pătrunderea umidității: este normală, corespunde cu IPX0;
Caracteristici speciale
- Carcasă foarte subțire;
- Patru senzori de greutate cu înaltă precizie;
- Apridere și stingere automată la punerea și înlăturarea greutăților;
- Indicarea vizuală a necesității de a schimba bateria sau supraîncărcării;
- Tensiunea electrică joasă face acest dispozitiv total inofensiv în utilizare.

- Nimerirea apei pe platforma de sticlă o va face alunecoasă, pentru evitarea căderii
accidentale nu vă urcați pe platformă, dacă aceasta este umedă.
- Nu scufundați cântarul în apă sau alte lichide.
RO/
MD


13
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Aruncați-le în
conformitate cu cerințele ecologice.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile uzate. Nu permiteți
nimerirea acestora în foc sau în dispozitive de încălzire.
- Nu permiteți copiilor sa se joace cu ambalajul sau
componentele acestuia..
- Nu loviți, nu supuneți vibrațiilor intense și nu aruncați
cântarul Dvs. Acesta este un produs de precizie care
necesită o utilizare atentă.
- Nu folosiți cântarul în afara încăperilor.

Instalarea și schimbarea bateriei o puteți efectua bizuindu-
vă pe gurile 2.1-2.3 (depinde de complectație) și
următoarea descriere.
Figura1 Înlăturați pelicula de protecție înainte de utilizarea
produsului nou-achiziționat.
Schimbarea bateriei (depinde de complectație)
Compartimentul pentru baterie poate să difere în
dependență de modelul produsului. Variantele posibile sund
arătate în gura 2. Alegeți varianta compatibilă cu produsul
Dvs. și urmați recomandațiile date ulterior.
Figura 2.1 Deschideți compartimentul bateriei din partea
de jos a carcasei. Înlăturați bateria uzată cu ajutorul unui
obiect ascuțit așa cum e arătat pe imagine.Având în vedere
polaritățile introduceți o baterie nouă în locul precedentei
baterii. Fixați noua baterie printr-o apăsare ușoară.
Figura 2.2 Deschideți compartimentul bateriei din partea
de jos a carcasei. Pentru înlăturarea bateriei uzate trageți
clema neagră de xare înafară și bateria se va elibera din
compartimentul său. Având în vedere polaritățile introduceți
o baterie nouă în locul precedentei baterii. Fixați noua
baterie printr-o apăsare ușoară.
Figura 2.3 Deschideți compartimentul bateriei din partea
de jos a carcasei. Ușor apăsați pe baterie și aceasta se va
elibera din compartimentul său. Având în vedere polaritățile
introduceți o baterie nouă în locul precedentei baterii. Fixați
noua baterie printr-o apăsare ușoară.





14

- Dezambalați cântarul, înlăturați toate componentele
ambalajului.
- Înlăturați pelicula protectoare din compartimentul
bateriei. (sub dispozitiv)
- Puneți cântarul pe suprafața solidă, dreaptă și uscată a
podelii. Asigurați-vă că sub carcasa cântarului nu sunt alte
obiecte.
Figura 3
- Nu puneți cântarul pe suprafețe moi precum covorul.
- Nu puneți cântarul acolo unde este posibilă nimirirea apei
pe el.

Atent urcați-vă pe cântar, acesta se va aprinde automat.
Stăruiți-vă să stați drept fără să vă mișcați. Așteptați până
pe display va apărea o valoare stabilă a masei.
Figura 4
Primiți plăcere din rezultat.
Peste aproximativ 8 secunde cântarul se va stinge
automat.

Cântarul Dvs. se va aprinde automat cînd vă veți urca pe
acesta. Ca acesta sa se stingă tot ce trebuie să faceți e să
vă coborâți de pe cântar. Cântarul se va stinge automat
dacă pe display va persista aceeași valoare a masei timp
de 8 secunde.
Figura 5

Figura 6 Indicarea supraîncărcării. Masa încărcăturii cu mult depășește valoarea
maximală. Urgent descărcați cântarul sau luați o parte din îcărcătură de pe acesta pentru a
evita eșirea din uz a cântarului.



RO/
MD
15
Figura 7 Indicarea bateriei descărcate. Acest simbol arată că
trebuie să schimbați bateria.
 Bateria slabă este motivul funționării incorecte al
cântarului. Dacă cântarul nu se aprinde sau nu se stinge, valorile
masei de pe display nu sunt stabile sau nu coincid cu realitatea
vericați starea bateriei. Dacă schimbarea bateriei nu soluționează
problemele enumerate anterior, adresați-vă într-un service centru
autorizat.
Figura 8  Acest simbol arată
că măsurările efectuate au o valoare greșită. Vă rugăm repetați
cântărirea.
 Dacă pe display încontinuu apare simbolul erorii, sau
cântarul nu se aprinde/stinge, procesul de cântărire se efectuiază
îndelung vă rugăm să scoateți pentru aprx. 3 secunde bateria din dispozitiv, după care s-o
introduceți la loc. Dacă aceasta nu soluționează problemele enumerate anterior, adresați-
vă într-un service centru autorizat.

Unele modele pot așa valoarea măsurată a greutății în
unități de măsură metrice sau «imperiale». Comutatorul
în dependență de model poate  de diferite tipuri și în
deferite poziții de amplasare pe dispozitiv, variantele
posibile sunt prezentate în gura 9.1-9.3. Pentru
schimbarea sistemei de măsurare puteți să vă ghidați de
următoarele recomandații:
Varianta 1 Figura 9.1 Comutatorul este amplasat în
compartimentul pentru baterie, deschideți acesta, și
schimbați poziția comutatorului în conformitate cu
sistemul dorit de măsurare.
Varianta 2 Figura 9.2 Comutatorul este amplasat în
partea de jos a carcasei. Găsiți comutatorul și schimbați
poziția acestuia în conformitate cu sistemul dorit de
măsurare.
Varianta 3 Figura 9.3 Comutatorul sub forma unui buton
este amplasat în partea de jos a carcasei. Găsiți acest





16
RO/
MD
buton și tastați pe el pentru a activa sistemul dorit de măsurare. Pe display se
va indica unitatea de măsură în care această măsură este efectuată. Pentru a
activa sistemul de măsurare anterior mai apăsați o dată pe
buton.

- Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă. Nu scufundați cântarul în
apă sau în alt lichid. Nu folosiți soluții de spălat agresive sau
materiale abrazive sau dezolvanți.
- Acest produs nu conține careva componente înafară de
baterie care necesită schimbarea sau deservirea tehnică din
partea deținătorului. În caz de ieșire din uz adresați-vă într-un service centru specializat.

- Curățați cântarul după ce așteptați ca acesta să se usuce înainte de al pune la păstrare.
- Păstrați cântarul într-un loc uscat, răcoros, ferit de colb, copii și persoane cu capacități
mintale sau zice limitate.
Reciclarea
Acest produs și derivații acestuia, nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri. Insistăm
să aveți un punct de vedere responsabil față de prelucrare și depozitare, pentru a păstra
resursele materiale prin folosirea repetată a acestora. Dacă vă decideți să aruncați
aparatul la gunoi, vă rugăm să folosiți sistemele publice special prevăzute pentru reciclarea
deșeurilor, din localitatea Dvs.
Caracteristicile, componentele și aspectul exterior al produsului pot  ușor modicate de
către producător, fără a compromite principalele calități ale produsului.


17

Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам
надежность и удобство в использовании данного прибора.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и со-
храните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации
прибора.
Данные весы предназначены для персонального использования в бытовых (домаш-
них) условиях.
При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия
не содержат вредных для здоровья веществ.

 MR 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826
 1 батарея 3В, CR2032
 150кг (200кг для модели 1822)
 100г
Прибор (электробезопасность) класса III
Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обычное, соответствует IPХ0;

Ультратонкий корпус
Четыре высокоточных датчика веса;
Автоматическое включение/отключение при установке, снятии груза.
Индикация необходимости замены элемента питания, перегрузки;
Низкое напряжение питания делают этот прибор исключительно безопасным в при-
менении.

-Попадание влаги на стеклянную платформу делает ее скользкой, для избежания
случайного падения не становитесь на влажную платформу.
-Не погружайте весы в воду или другие жидкости.
-Не оставляйте элементы питания в доступном для детей месте. Утилизируйте их в
18
RU
соответствии с экологическими требованиями.
-Не пытайтесь заряжать не пригодные элементы питания, не допускайте их
попадания в огонь или в/на нагревательные приборы.
-Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
-Не бейте, не трясите и не бросайте весы. Это прецизионное изделие требующее
бережного обращения
-Не используйте весы вне помещений.

Выполнить установку или замену батарей Вы сможете
руководствуясь рисунками 2.1-2.3 (Зависит от комплек-
тации) и дальнейшим описанием.
Рисунок 1 Удалите изолирующую пленку перед исполь-
зованием нового изделия.

Отсек для батареи может незначительно отличаться по
конструкции в зависимости от модификации изделия.
Возможные варианты представлены на Рисунке 2. Выбе-
рите подходящий к Вашему изделию и руководствуйтесь
прилагаемыми рекомендациями.
Рис.2.1 Откройте отсек батареи на нижней части кор-
пуса. Вытащите использованную батарею с помощью
заостренного предмета как показано на рисунке.
Соблюдая полярность вставьте новую однотипную ба-
тарею одной стороной в посадочное место отсека, и за
тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.
Рис.2.2 Откройте отсек батареи на нижней части кор-
пуса. Для удаления использованной батареи отожмите
черный фиксатор наружу, и батарея освободится из
посадочного места. Соблюдая полярность вставьте
новую однотипную батарею одной стороной под контакт
в посадочном месте отсека, и за тем зафиксируйте
нажатием на другую сторону.



19
Рис.2.3 Откройте отсек батареи на нижней части
корпуса. Слегка нажмите на батарею и она выйдет из
посадочного места. Соблюдая полярность вставьте
новую однотипную батарею сначала одной стороной к
положительному контакту в посадочное место отсека,
и за тем зафиксируйте нажатием на другую сторону.

- Распакуйте весы, удалите упаковочные материалы.
- Удалите изолирующую пленку из отсека батареи
(снизу прибора).
- Установите весы на сухой, ровной устойчивой твер-
дой поверхности пола. Убедитесь, что под корпусом
весов отсутствуют посторонние предметы.
- Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности
такие как ковер.
- Не устанавливайте весы в местах где на них возмож-
но попадание воды.

Аккуратно станьте на весы, весы включатся автомати-
чески. Постарайтесь стоять ровно без движения. По-
дождите пока на дисплее не отобразится стабильное
значение веса.
Получите удовольствие от результата.
Спустя примерно 8 секунд весы отключатся автомати-
чески.

Ваши весы автоматически включаются когда на них
становятся. Для отключения просто сойдите с них.
Весы автоматически отключатся если на дисплее
отображается одно и тоже измеренное значение веса в
течении примерно 8 секунд.





20

Рисунок 6 Вес установленного груза
превышает максимально допустимый. Немедленно снимите или
уменьшите вес для предотвращения повреждения весов.
Рисунок 7  Данный
символ означает необходимость замены батареи питания.
 Севшие элементы питания являются причиной
некорректной работы изделия. Если весы не включаются или не
отключаются, показания весов не стабильны или не корректны
проверьте состояние батареи. Если замена элемента питания
не устраняет вышеуказанные недостатки, обратитесь в специа-
лизированную мастерскую.
Рисунок 8  Этот
символ показывает что измерение выполнено некорректно.
Пожалуйста повторите измерение веса.
если на дисплее отображается значек ошибки или весы не включаются/
отключаются/взвешивают длительное время пожалуйста выньте батарею примерно
на 3 секунды, после чего вставьте обратно. Если это не устраняет ошибку обратитесь
в сервисный центр.

Некоторые модели весов могут отображать из-
меренный вес в метрических или «имперских»
единицах измерения. Переключатель в зависимости
от модификации может не значительно изменяться
по конструкции и месту расположения, возможные
варианты представлены на Рисунках 9.1-9.3. Для
переключения систем измерения руководствуйтесь
следующими рекомендациями:
 Рис.9.1 Переключатель расположен в
отсеке для батареи, откройте отсек для батареи, пере-
ведите переключатель в положение соответствующее
требуемым единицам измерения.
 Рис.9.2 Переключатель расположен на
нижней части корпуса. Найдите и переведите пере-
ключатель в положение соответствующее требуемым
единицам измерения.





RU
/

на других языках

Это руководство также подходит для