BaByliss ST240E Инструкция по эксплуатации

Категория
Утюжки для волос (выпрямители)
Тип
Инструкция по эксплуатации
NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на
товаре
ST240E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
VARNING! Se noga till att apparatens heta ytor inte
kommer i kontakt med huden, särskilt öron, ögon,
ansikte och hals.
VARNING! Vidrör inte apparatens heta plattor eller
metalldelar medan de är varma.
Se ll a håret är torrt och genomkammat för a avlägsna
eventuellt trassel. Dela håret i slingor som är klara för
styling.
Dra reglaget ll en värmeinställning som passar din hårtyp
och slå apparaten. Indikatorlampan blinkar tills den
önskade värmeinställningen har nåtts. När temperaturen
har uppnåtts lyser lampan kontinuerligt.
Flytande plaor: gör glidandet och hantering av plaången
enklare genom a applicera e konstant tryck håret utan
a skada det.
• Placera en hårslinga mellan plaorna, nära röerna.
Håll håret i e fast grepp mellan plaorna och för
plaorna längs med håret, från röerna ll topparna.
• Upprepa för alla hårslingor.
• Vänta lls håret svalnat innan du kammar igenom det.
Flya reglaget ll läge ”0” för a stänga av apparaten eer
användning. Dra sedan ur kontakten.
• Låt enheten svalna innan du ställer undan den.
Temperaturinställningar
Använd den lägre temperaturinställningen om du
har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd den
högre temperaturinställningen om du har tjockt hår.
Vi rekommenderar a du uör e test vid det första
användningsllfället för a säkerställa a rä temperatur
används för din hårtyp. Börja den lägsta inställningen och
höj temperaturen lls önskat resultat uppnås.
Följ temperaturvägledningen nedan:
O = AV
I = 200 °C
II = 230 °C
Automask avstängning
Apparaten har automaskt avstängning för extra säkerhet.
Om apparaten är påslagen mer än 60 minuter åt gången
stängs den av automaskt. Om du vill fortsäa använda
apparaten däreer behöver du bara slå på strömmen igen.
Värmeskyddande maa
Denna apparat levereras med en värmeskyddande maa
som används under och eer stylingen. Lägg inte denna
apparat värmekänsliga ytor under användningen, inte
ens om den ligger på värmemaan.
Stäng av apparaten eer användning och dra ur kontakten.
Vira genast in apparaten i den medföljande värmemaan
och låt den svalna helt. Fortsä a hålla den utom räckhåll
för barn eersom det tar era minuter innan den svalnar.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ anvisningarna nedan för a hålla apparaten i bästa
skick:
Linda inte sladden runt apparaten utan rulla ihop den löst
vid sidan av när du lägger undan apparaten.
• Använd inte apparaten med helt sträckt elkabel.
• Dra alld ur kontakten eer användning.
ST240E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
VAROITUS! Vältä laitteen kuuman pinnan suoraa
kosketusta ihon kanssa, erityisesti korvien, silmien,
kasvojen ja kaulan kanssa.
VAROITUS! Älä koske laitteen kuumiin levyihin tai
metallisiin osiin laitteen ollessa kuuma.
Varmista, eä hiukset ovat kuivat ja takut on poisteu
kampaamalla hiukset kauaaltaan. Jaa hiukset osioihin,
jotka ovat valmiit muotoiluun.
Käynnistä laite liu’uamalla kytkin hiustyypillesi sopivaan
lämpöasetukseen. Merkkivalo vilkkuu, kunnes haluttu
lämpöasetus on saavutettu. Kun lämpötila on saavutettu,
merkkivalo jää palamaan kiinteästi.
Liikkuvat levyt: tekevät suorismen liukumisesta ja
käsielemisestä helpompaa kohdistamalla hiuksiin tasaisen
paineen hiuksia vaurioiamaa.
• Aseta hiusosio suoristuslevyjen väliin lähelle hiusjuuria.
Pidä hiukset ukas suoristuslevyjen välissä ja liu’uta
levyjä alas hiuksia pitkin juurista latvoihin.
• Toista sama kaikille hiusosioille.
• Anna hiusten jäähtyä kunnolla ennen kampaamista.
Käytön jälkeen sammuta laite liu’uamalla kytkin
”0”-asentoon ja kytke se ir verkkovirrasta.
• Anna laieen jäähtyä ennen säilytystä.
Lämpöasetukset
Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi ovat hauraat,
ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on paksut hiukset,
ytä korkeampaa lämpöasetusta. On suositeltavaa tehdä
aina käyötes ensimmäisen käytön aikana varmistaaksesi,
eä käytät hiustyypille sopivaa lämpölaa. Aloita käyö
alimmasta lämpölasta ja nosta lämpölaa, kunnes olet
saavuanut haluamasi lopputuloksen.
Alla näet lämpöasetusoppaan:
O = POIS
I = 200 °C
II = 230 °C
Automaanen sammutus
Tässä laieessa on turvallisuua lisäävä automaanen
sammutustoiminto. Jos laite on ollut päällä jatkuvas yli
60 minuua, se sammuu automaases. Jos haluat jatkaa
laieen käyöä tämän jälkeen, kytke vain virta takaisin
päälle.
Lämpöalusta
Laieen mukana toimitetaan lämpöalusta, jota käytetään
hiusten muotoilun aikana ja sen jälkeen. Älä aseta laitea
ytön aikana lämpöherkälle pinnalle, vaikka käyäisit
mukana toimiteavaa lämpöalustaa.
Käytön jälkeen sammuta laite ja kytke se ir verkkovirrasta.
Kiedo laite väliömäs mukana toimiteavaan
lämpöalustaan ja anna laieen jäähtyä. Pidä laite kaukana
lasten ulouvilta, sillä se on kuuma usean minuun ajan
ytön jälkeen.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laieen parhaassa mahdollisessa käyökunnossa
noudata alla olevia ohjeita:
Älä kiedo johtoa laieen ympärille, vaan kierrä johto
löysäs laieen viereen.
Älä käytä laitea liian kaukana virtalähteestä, muuten sen
johto kiristyy liikaa.
• Kytke laite aina ir verkkovirrasta käytön jälkeen.
ST240E
Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
HASZNÁLAT
FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a készülék forró
borítása ne érjen a bőréhez, különös tekintettel a fülre,
szemre, arcra és nyakra.
FIGYELEM! Ne érjen a készülék forró lapjaihoz és
fémrészeihez.
Győződjön meg arról, hogy a haja már megszáradt, és
kifésülte belőle a gubancokat. Ossza részekre a haját a
hajformázás megkezdéséhez.
A készülék bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót a
hajának megfelelő hőmérséklet-beállításhoz. A jelzőfény
a kívánt hőmérséklet-beállítás eléréséig villog. Ha a
készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet, a jelzőfény
folyamatosan világít.
A rugalmas egyenesítőlapoknak köszönhetően a hajvasaló
könnyebben siklik a hajon, és egyszerű kezelni, mivel
anélkül fejt ki állandó nyomást a hajra, hogy károsítaná azt.
Helyezzen egy hajncset az egyenesítőlapok közé, a hajtő
zelében.
Tartsa erősen a hajat az egyenesítőlapok zö, és húzza
le az eszközt a hajncs mentén, a hajtőtől indulva a
hajvégek felé.
• Ismételje ezt meg minden nccsel.
• Hagyja a haját lehűlni, mielő áésüli.
Használat után csúsztassa a kapcsolót a 0-ás pozícióhoz a
készülék kikapcsolásához, majd húzza ki a hálózatból.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielő elteszi.
Hőmérséklet-beállítások
Ha Önnek sérülékeny, vékonyszálú, szőkíte vagy feste a
haja, válassza az alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj
esetében a magasabb hőmérsékletet használja. Javasoljuk,
hogy mindig végezzen egy tesztet az első használat elő
annak biztosítása érdekében, hogy a hajpusának megfelelő
hőmérséklet-beállítást használja. Kezdje a legalacsonyabb
beállítással, és emelje a hőmérsékletet a kívánt hatás
eléréséig.
Az alábbi hőmérséklet-beállítások közül választhat:
O = KI
I = 200°C
II = 230°C
Automakus kikapcsolás
Ezt az eszközt a fokozo biztonság érdekében automakus
kikapcsolási funkcióval láák el. Ha az eszköz több mint 60
percen át folyamatosan bekapcsolt állapotban van, akkor
automakusan kikapcsol. Ha tovább szeretné használni a
készüléket, egyszerűen kapcsolja be ismét.
Hőálló alátét
A készülékhez hőálló alátét tartozik a formázás ala és
utáni használathoz. A készülék használata során soha ne
helyezze azt hőre érzékeny felületre, még a mellékelt hőálló
alátét használata melle sem.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból a
készüléket. Azonnal csomagolja bele a készüléket a hőálló
alátétbe, és hagyja teljesen lehűlni. Továbbra is tartsa a
készüléket gyermekektől távol, mivel használat után még
percekig forró marad.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük, tartsa
be az alábbi lépéseket:
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék melle.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálóza
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
• Mindig húzza ki a hálóza csatlakozóból használat után.
ST240E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Тщательно избегайте
непосредственного контакта горячей поверхности
прибора с кожей, в особенности это относится к
ушам, глазам, лицу и шее.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к горячим пластинам
или металлическим частям прибора, пока они не
остынут.
Убедитесь, что волосы сухие, и тщательно расчешите
их для устранения спутанных прядей. Для укладки
разделите волосы на пряди.
Установите переключатель на температурный режим,
подходящий для вашего типа волос, чтобы включить
прибор. Индикатор будет мигать до достижения
требуемой температуры. После достижения нужной
температуры индикатор будет гореть, не мигая.
Плавающие пластины: они делают скольжение и
использование выпрямителя для волос более легким
благодаря постоянному давлению на волосы, которое
не повреждает их.
Отделите прядь волос и поместите ее между
выпрямляющими пластинами, как можно ближе к
корням волос.
Крепко удерживая волосы между выпрямляющими
пластинами, ведите вниз по всей длине волос от
корней до кончиков.
• Повторите для каждой пряди волос.
Подождите, пока волосы остынут, прежде чем
расчесать их.
После использования переведите переключатель
в положение 0, чтобы выключить устройство и
отключить прибор от сети.
• Перед тем как убрать прибор, дайте ему остыть.
Регулировка температуры
Если у вас тонкие, ломкие, окрашенные или осветленные
волосы, используйте более низкую температуру. Для
густых волос используйте более высокую температуру.
Рекомендуется протестировать прибор перед
первоначальным использованием, чтобы выбрать
температуру, подходящую для вашего типа волос.
Начните с низких температурных режимов и повышайте
температуру, пока не будет достигнут нужный результат.
Далее вы найдете справочную информацию о
температурных режимах прибора:
О = ВЫКЛЮЧЕН
I = 200 °C
II = 230 °C
Автоматическое выключение
Данный прибор имеет функцию автоматического
выключения для дополнительной безопасности. Если
прибор остается включенным непрерывно в течение
более 60 минут, он выключится автоматически. Если
вы хотите продолжать использовать прибор и далее,
просто вновь включите прибор в сеть.
Термостойкий коврик
Этот прибор поставляется с термостойким ковриком
для использования во время и после укладки волос.
Во время использования не оставляйте этот прибор на
поверхности, чувствительной к нагреванию, даже если
вы используете термостойкий коврик.
После использования выключите прибор и выдерните
вилку из розетки. Затем немедленно оберните прибор
имеющимся теплоизоляционным ковриком и дайте
ему полностью остыть. Держите прибор вне пределов
досягаемости детей, т.к. он будет оставаться горячим в
течение нескольких минут.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для продления срока службы прибора следуйте
приведенным ниже инструкциям:
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо этого
сверните его свободными петлями и положите рядом
с прибором.
При использовании прибора не натягивайте провод
питания.
Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
ST240E
Les sikkerhetsinstruksjonene først.
BRUK AV APPARATET
ADVARSEL! Vær forsiktig for å unngå at apparatets
varme overater kommer i direkte kontakt med
huden, spesielt øyne, ører, ansikt og nakke.
ADVARSEL! Ikke berør de varme platene eller
metalldelene når apparatet er varmt.
Sørg for at håret er tørt, og gre håret for å løse opp oker.
Del håret opp i seksjoner som er klare for styling.
Skyv bryteren l en varmeinnslling som passer l din
hårtype for å slå apparatet. Indikatorlyset vil blinke
til ønsket varmeinnstilling er nådd. Når temperaturen er
nådd, lyser indikatorlyset permanent.
Bevegelige plater : de gjøre skyving og håndtering av
reeren enklere ved å påføre konstant trykk håret uten
å skade det.
Plasser en seksjon med hår mellom reeplatene og nær
hårrøene.
Hold håret fast mellom reeplatene, og la tangen gli
nedover hårets lengde fra rot l tupper.
• Gjenta for hver seksjon av håret.
• La håret kjøle seg ned før det gres ut.
Eer bruk, skyv bryteren l posisjon “0” for å slå av
apparatet og trekk ut støpselet.
• La apparatet få kjøle seg ned før du seer det bort.
Varmeinnsllinger
Hvis du har sensivt, tynt, bleket eller farget hår, bruk den
lave varmeinnsllingen. For tykkere hår, kan du bruke høy
varmeinnslling. Vi anbefaler at du alld gjøre en test først,
slik at du sørger for at rikg temperatur brukes på hårtypen.
Start med den laveste innsllingen, og øk temperaturen l
du oppnår ønsket resultat.
Nedenfor nner du en veiledning for
temperaturinnsllingene:
O = AV
I = 200 °C
II = 230 °C
Automask avstenging
Dee apparatet har en automask avstengingsfunksjon for
ekstra sikkerhet. Hvis apparatet står sammenhengende
i over 60 minuer, vil det automask slås av. Hvis du vil
fortsee å bruke apparatet eer dee, kan du slå det
igjen.
Varmebeskyelsesmae
Dee apparatet leveres med en varmebeskyelsesmae
for bruk under og eer styling. Under bruk må du ikke
plassere dee apparatet en ate som ikke tåler varme,
selv om du bruker maen som følger med.
Eer bruk du slå apparatet av og trekke ut støpselet.
Legg apparatet øyeblikkelig på maen som følger med,
og la det kjøles helt ned. Sørg for at det er utenfor barns
rekkevidde, da apparatet vil være varmt i ere minuer.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den le
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra skkontakten.
• Trekk alld ut støpselet eer bruk.
ST240E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Προσέξτε ώστε η ζεστή επιφάνεια
της συσκευής να μην έρθει σε άμεση επαφή με το
δέρμα, ιδιαίτερα τα αυτιά, τα μάτια, το πρόσωπο και
τον λαιμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τις πλάκες ή τα
μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής όταν είναι ζεστά.
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει και χτενίστε
τα για να τα ξεμπερδέψετε. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες
για το φορμάρισμα.
Τοποθετήστε τον διακόπτη στη ρύθμιση θερμότητας
που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας
για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση
θερμότητας. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία, η φωτεινή
ένδειξη παραμένει σταθερά αναμμένη.
Κινούμενες πλάκες: κάνουν πιο εύκολη την ολίσθηση και
τον χειρισμό της συσκευής ισιώματος, εφαρμόζοντας
σταθερή πίεση στα μαλλιά χωρίς να τα καταστρέφουν.
Τοποθετήστε μια τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος,
κοντά στη ρίζα.
Κρατήστε σταθερά τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες
ισιώματος και μετακινήστε τις πλάκες προς τα κάτω σε
όλο το μήκος των μαλλιών, από τη ρίζα έως τις άκρες.
• Επαναλάβετε για κάθε τούφα μαλλιών.
• Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν πριν να τα χτενίσετε.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή
τοποθετώντας τον διακόπτη στη θέση «0» και
αποσυνδέστε τη.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εύθραυστα, με ντεκαπάζ
ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη χαμηλή ρύθμιση
θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά με πιο χοντρή
τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση θερμότητας και
ταχύτητας. Συνιστάται να κάνετε πάντα μια δοκιμή κατά
την πρώτη χρήση για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε
την κατάλληλη θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών
σας. Ξεκινήστε από τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε τη
θερμοκρασία μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Παρακάτω θα βρείτε τον οδηγό για τις ρυθμίσεις
θερμοκρασίας:
O = ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
I = 200°C
II = 230°C
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η συσκευή διαθέτει δυνατότητα αυτόματης
απενεργοποίησης για πρόσθετη ασφάλεια. Αν η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά
συνεχόμενα, απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό
το χρονικό διάστημα, απλώς ενεργοποιήστε την ξανά.
Χαλάκι προστασίας από τη θερμότητα
Με τη συσκευή αυτή παρέχεται ένα χαλάκι προστασίας
από τη θερμότητα για χρήση κατά τη διάρκεια και μετά
το χτένισμα. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε αυτή τη
συσκευή σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες, ακόμα και αν
χρησιμοποιείτε το αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
συσκευή. Τυλίξτε αμέσως τη συσκευή με το αντιθερμικό
χαλάκι που περιλαμβάνεται και αφήστε τη να κρυώσει
εντελώς. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά,
καθώς παραμένει ζεστή για αρκετή ώρα.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι της
συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
ST240E
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
VOD K POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ! Dbejte na to, aby horký povrch
spotřebiče nepřišel do přímého kontaktu s kůží,
především v oblasti uší, očí, obličeje a krku.
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se horkých ploten nebo
kovových částí spotřebiče.
Dbejte na to, aby byly vlasy suché a pročesejte je, aby
nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
připravené k úpravě.
Posunum tlačítka nastavte teplotu vhodnou pro váš
typ vlasů a zapněte spotřebič. Indikátor bude blikat,
dokud nebude dosaženo požadované teploty. Jakmile
se spotřebič zahřeje na požadovanou teplotu, zůstane
indikátor svítit.
Plovoucí plotny: usnadňují klouzání a manipulaci se
žehličkou díky vytváření konstantního tlaku na vlasy bez
jejich ničení.
• Část vlasů umístěte mezi žehlicí plotny blízko ke kořínkům.
Držte vlasy pevně mezi žehlicími plotnami a klouzejte vlasy
od kořínků ke konečkům.
• Stejný postup opakujte s každým pramenem vlasů.
• Před pročesáním nechte vlasy vychladnout.
Po použi spotřebič vypněte přepnum do polohy 0 a
odpojte ze zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
Nastavení ohřevu
Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy,
použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy použijte vysokou
teplotu. Při prvním použim se doporučuje vždy provést
test, aby byla vybrána správná teplota pro váš typ vlasů.
Začněte od nejnižší teploty a teplotu postupně navyšujte,
dokud nedocílíte požadovaného výsledku.
Níže naleznete průvodce nastavením teploty:
0 = VYP
I = 200 °C
II = 230 °C
Automacké vypnu
Tento spotřebič pro zvýšení bezpečnos funkci
automackého vypnu. Pokud je spotřebič nepřetržitě
zapnutý déle než 60 minut, automacky se vypne. Pokud
chcete spotřebič i po této době dále používat, jednoduše
zapněte napájení.
Teplu odolná podložka
Součás tohoto spotřebiče je i teplu odolná podložka, kterou
můžete používat během nebo po úpravě vlasů. Zapnutý
přístroj během používání nepokládejte na povrch citlivý na
teplo, ani pokud používáte teplu odolnou podložku.
Po použi spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Spotřebič
okamžitě zabalte do teplu odolné podložky a nechte jej
zcela vychladnout. Uchovávejte jej mimo dosah dě,
protože zůstane horký ještě několik minut.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku vedenou podél spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
• Po použi spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
ST240E
Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
OSTRZEŻENIE! nie dotykaj rozgrzanej powierzchni
urządzenia – uważaj, by nie miała styczności z uszami,
oczami, twarzą i szyją.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących płytek ani
metalowych części urządzenia, gdy jest rozgrzane.
Upewnij się, że włosy suche i dokładnie rozczesane.
Podziel włosy na pasma, przygotowując je do stylizacji.
Przesuń przełącznik na ustawienie temperatury
odpowiedniej do rodzaju włosów, aby włączyć urządzenie.
Kontrolka będzie migać, dopóki urządzenie nie osiągnie
ustawionej temperatury. Gdy urządzenie osiągnie
wybraną temperaturę, kontrolka przestanie migać.
Ruchome płytki: ułatwiają przesuwanie prostownicy i
manipulowanie nią i wywierają stały nacisk na włosy, nie
niszcząc ich.
Umieść pasmo włosów pomiędzy płytkami prostującymi
tuż przy nasadzie.
Trzymając włosy ściśle między płytkami prostującymi,
przesuwaj urządzenie wzdłuż włosów od nasady po
końcówki.
• Powtórz tę czynność na każdym paśmie włosów.
• Przed rozczesaniem odczekaj, aż włosy ostygną.
Po zakończeniu ustaw przełącznik w pozycji „0”, żeby
wyłączyć urządzenie, i odłącz je od gniazdka.
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
Ustawienia temperatury
Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub farbowane
włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę. Zaleca
się przeprowadzenie testu pierwszego użycia w celu
upewnienia się, że wybrano temperaturę odpowiednią do
typu włosów. Zacznij od najniższych ustawień i zwiększaj
temperaturę aż do osiągnięcia pożądanego efektu.
Wskazówki dotyczące ustawień temperatury:
O = WYŁ.
I = 200°C
II = 230°C
Automatyczne wyłączanie
W celach bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone
w funkcję automatycznego wyłączania. Wyłączy się
automatycznie, jeżeli będzie włączone w trybie ciągłym
przez ponad 60 minut. Jeżeli po upływie tego czasu nadal
chcesz korzyst z urządzenia, wystarczy włączyć je z
powrotem.
Izolująca mata termoodporna
Do zestawu dołączona jest izolująca mata termoodporna
do stosowania w trakcie i po stylizacji. Podczas używania
urządzenia nie kładź go na powierzchni wrażliwej na
ciepło, nawet jeśli używasz dołączonej do zestawu maty
termoodpornej.
Po yciu wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka
elektrycznego. Natychmiast zawiń urządzenie w dołączoną
do zestawu matę termoodporną i pozostaw je do
całkowitego wystygnięcia. Urządzenie musi być w dalszym
ciągu umieszczone poza zasięgiem dzieci, ponieważ będzie
gorące jeszcze przez kilka minut.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go luźno
z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
ST240E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
UYARI! Cihazın sıcak yüzeyinin, özellikle kulaklar,
gözler, yüz ve boyun olmak üzere cilt ile doğrudan
temas etmemesine dikkat edin.
UYARI! Cihaz sıcakken sıcak levhalara veya metal
parçalara dokunmayın.
Saçın kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
açğınızdan emin olun. Saçınızı şekil vermek üzere
kısımlara ayırın.
Cihazı açmak için düğmeyi saç pinize uygun sıcaklık
ayarına gerin. Cihaz, istenen sıcaklık ayarına ulaşana
kadar gösterge ışığı yanıp söner. Cihaz, sıcaklık ayarına
ulaştığında gösterge ışığı sabit duruma geçer.
Kayan levhalar: Bunlar, saça zarar vermeden sürekli
basınç uygulayarak saç düzleşricinin hareket etmesini ve
kullanımını kolaylaşrır.
Saçınızın bir kısmını ayırarak köklere yakın bir şekilde
düzleşrici levhaların arasına yerleşrin.
Saçınızı düzleşrici levhaların arasında sıkıca tutun ve
cihazı saç boyunca kökten uçlara doğru kaydırın.
• Saçlarınızın tamamı için bu işlemi tekrarlayın.
• Saçı taramadan önce soğumasını bekleyin.
Kullandıktan sonra kapatmak için düğmeyi “0” konumuna
gerin ve cihazı prizden çekin.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Isı Ayarları
Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı saçlarınız varsa düşük
ısı ayarını kullanın. Saçlarınız kalınsa yüksek ısı ayarını
kullanın. Saç pinize uygun sıcaklığı kullandığınızdan emin
olmanız için ilk kullanımda bir deneme yapmanız önerilir. En
düşük ayardan başlayın ve istediğiniz sonuca ulaşana kadar
sıcaklığı arrın.
Aşağıda sıcaklık ayarlarıyla ilgili bir kılavuz vardır:
O = KAPALI
I = 200 °C
II = 230 °C
Otomak Kapanma
Bu cihazda ekstra güvenlik amaçlı otomak kapanma
özelliği vardır. Eğer cihaz 60 dakikadan uzun süre devamlı
açık kalırsa otomak olarak kapanır. Bu süre geçkten sonra
cihazı kullanmaya devam etmek isterseniz cihazı tekrar
açmanız yeterlidir.
Sıcaklık Koruma Ma
Bu cihaz yanında şekillendirme sırasında ve sonrasında
kullanabileceğiniz bir sıcaklık koruma ma ile gelir. Kullanım
sırasında, verilen sıcaklık manı kullanıyor olsanız bile bu
cihazı ısıya duyarlı olan yüzeylere koymayın.
Cihazı kullandıktan sonra kapan ve prizden çekin. Ardından
cihazı hemen sıcaklık mana sarın ve tamamen soğumasını
bekleyin. Birkaç dakika daha sıcak kalacağı için cihazı
çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya devam edin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lüen aşağıdaki
adımları takip edin:
Kabloyu cihazın etrana sarmayın, bunun yerine kabloyu,
cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi etrana sarın.
• Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss ST240E Инструкция по эксплуатации

Категория
Утюжки для волос (выпрямители)
Тип
Инструкция по эксплуатации

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ