Optoma LH150 Руководство пользователя

Бренд
Optoma
Категория
Игрушки
Модель
LH150
Тип
Руководство пользователя
www.optoma.com
 Manual do usuário básico

 

 
 

 

 

 

 

Uwaga:
• Informacjeogwarancjimożnaznaleźćwwitrynie:www.optoma.com
• Abyuzyskaćszczegółowąinstrukcję,zeskanujkodQRlubprzejdźpodadresURL:
https://www.optoma.com/support/download
Informações de segurança
 

 
 

 
pode prejudicar seus olhos.
 

 

 
podem matar dispositivos.
Nota:
• Paraobterinformaçõessobreagarantia,visiteonossowebsite:www.optoma.com
• Parainstruçõesdetalhadas,digitalizeocódigoQRouvisiteaURL:
https://www.optoma.com/support/download

Grunnleggende brukerhåndbok

 

 
 

 

 

 


 


• Γιαπληροφορίεςσχετικάμετηνεγγύηση,επισκεφτείτετονιστότοπο:www.optoma.com
• Γιαλεπτομερείςοδηγίες,παρακαλώσαρώστετονκώδικαQRήεπισκεφθείτετηδιεύθυνσηURL:
https://www.optoma.com/support/download

 Det viktig at du leser all sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen før du bruker
projektoren.
 Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
 Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan
føre til personskade eller skade på projektoren.
 Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene.
 Ta støpselet ut av stikkontakten dersom produktet ikke skal brukes over en lengre
periode.
 Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene
ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
 *Bruk strømskinne eller overspenningsvern. Strømbrudd og spenningsfall kan
ødelegge enheter.
Obs:
• Dunnergarantiinformasjonpåvårtnettsted:www.optoma.com
• DunnerdetaljerteinstruksjonervedåskanneQR-kodenellerbesøkefølgendenettadresse:
https://www.optoma.com/support/download
 

 

 
 

 
afecta ochii.
 

 

scurgeri.
 



• Pentruinformațiireferitoarelagaranție,vizitațisite-ulnostru:www.optoma.com
• Pentruinstrucțiunidetaliate,scanațicodulQRsauvizitațiURL-ul:
https://www.optoma.com/support/download

 

 
 

 

 

 


 



• Сведенияогарантиипредставленынанашемвеб-сайте:www.optoma.com
• ДляпросмотраподробныхинструкцийсчитайтеQR-кодилиперейдитепоссылке:https://www.
optoma.com/support/download
 

 

 
 

 

 
 

 

Not:
• Garantibilgisiiçinlütfenwebsitemiziziyaretedin:www.optoma.com
• AyrıntılıyönergeleriçinlütfenQRkodunutarayınveyaşuadresiziyaretedin:
https://www.optoma.com/support/download
Säkerhetsinformation
 

 
 Placera inte projektorn på en ostadig yta. Projektorn kan falla ner och skadas eller
orsaka personskador.
 

 

 

 

Obs!
• Förgarantiinformation,vänligenbesökvårwebbplats:www.optoma.com
• Förytterligareinformation,skannaQR-kodenellerbesökhemsidan:
https://www.optoma.com/support/download
/