Siemens EH651BN17E Инструкция по применению

Категория
Кухонные плиты (варочные панели)
Тип
Инструкция по применению

Это руководство также подходит для

Demontaż urządzenia
Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Wyjąć płytę kuchenki, wypychając ją od dołu.
Uwaga!
Możliwość uszkodzenia urządzenia! Nie próbować wyjmować
urządzenia, stosując dźwignię od góry.
tr
ô
Montaj kılavuzu
Önemliıklamalar
Güvenlik: kullanım esnasında güvenlik sadece tesis işleminin
teknik açıdan doğru ve montaj talimatlarına uygun bir şekilde
yapılmış olması durumunda garanti edilmektedir. Uygun şekilde
yapılmayan montajdan kaynaklanan hasarlar montajı yapanın
sorumluluğundadır.
Elektrik bağlantısı: sadece yetkili bir uzman teknisyenin
sorumluluğunda. Daha sonra bölgenizdeki elektrik tedarik
şirketinin izni ile yönetilir.
Bağlantı tipi: aygıt, koruma sınıfı I'ya aittir ve sadece topraklama
bağlantısı ile kombinasyon halinde kullanılabilir.
Üretici, yanlış kullanımdan ve uygun olmayan elektrik
kurulumlarından kaynaklanan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
Kurulum: cihaz, sabit bir tesisata bağlanmalı ve bağlantıkme
araçları, montaj yönergelerine uygun olarak sabit tesisata dahil
edilmelidir.
Tezgah alt
ımme montaj: indüksiyon plakaları yalnızca aynı
markalı motorlu havalandırması olan fırınlar üzerine kurulabilir.
Pişirme tezgahının altına buzdolabı, havalandırmasız fırın veya
çamaşır makinesi kurulamaz.
Besleme kablosu: besleme kablosunu sıkıştırmayınız ve keskin
kenarların üzerinden geçirmeyiniz. Aşağıda monte edilmiş bir
fırın varsa, kabloyu fırının arka köşelerinden bağlantı kutusuna
kadar geçiriniz. Pişirme tezgahı veya fırının sıcak yerlerine temas
etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Tezgah: düz, yatay, stabil. Tezgahın üretici talimatlarını izleyiniz.
Garanti: yanlış kurulum, bağlantı ya da montaj, ürünün
garantisinin geçerliliğini yitirmesine yol açacaktır.
Bilgi: Besleme kablosunun değişimi de dahil olmak üzere
cihazınerisinde yapılacak her türlü işlem, özel eğitimli Destek
Servis teknik personeli tarafından yapılmalıdır.
Montaj mobilyalarının hazırlanması, şekil 1/2/3/4
Gömme mobilyalar: en az 90°C ısıya dayanıklıdırlar.
Girinti: kesme işlerinden sonra talaşları temizleyiniz.
Kesme yüzeyleri: ısıya dayanıklı bir malzeme ile mühürleyiniz.
Çekmecenin üzerinde montaj, şekil 2a
Çekmecenin içinde bulunan metal objeler, tezgah
havalandırmasından kaynaklanan hava sirkülasyonundan dolayı
yüksek ısıya maruz kalabilir. Bu olursa, bir ara destek
kullanılması tavsiye edilir.
Ara destek: ahşap bir panel (şekil 3) kullanabilir veya Teknik
Destek Servisimizden uygun bir aksesuar edinebilirsiniz. Bu
aksesuarın referans kodu 680502'dir.
Tezgah: en az 20 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
Tezgahın üst kısmıyla çekmecenin üst kısmı arasındaki mesafe
65 mm olmalıdır.
Fırın üzerine montaj, şekil 2b
Tezgah: sahip olması gereken minimum kalı
nlı k:
kompakt bir fırın üzerine kuruluyorsa 20 mm.
kompakt olmayan bir fırın üzerine kuruluyorsa 30 mm.
Tezgah kompakt bir fırın üzerine kurulduysa, fırının üst kısmıyla
tezgahın üst kısmı arasında 60 mm mesafe bırakılması
gerekmektedir.
Bulaşık makinesi üzerine montaj, şekil 2c
Bir ara aksesuar takılmalıdır. Aksesuar Teknik Servisimizden
talep edilebilir. Bu aksesuarın referans kodu 680502'dir.
Tezgah: en az 20 mm ve en fazla 40 mm kalınlığa sahip
olmalıdır.
Tezgahın üst kısmıyla bulaşık makinesinin üst kısmı arasındaki
mesafe şu kadar olmalıdır:
kompakt bir bulaşık makinesi üzerine kuruluyorsa 60 mm.
kompakt olmayan bir bulaşık makinesi üzerine kuruluyorsa
65 mm.
Havalandırma, şekil 4
Tezgahın havalandırılması için şunlar gereklidir:
mobilyanın arka duvarının üst kısmında bir açıklık (şekil 4a).
mobilyanın arka kısmıyla mutfak duvarı arasında boşluk
(şekil 4b).
Cihazın kurulumu, şekil 5/6
Cihazı elektrik şebekesine bağlayarak çalışmasını kontrol ediniz.
Gerilim, özellikler tablosuna bakınız.
Yalnızca bağlantı şemasına uygun olarak bağlayınız (şekil 6).
1. Kahverengi
2. Siyah
3. Mavi
4. Beyaz
5. Sarı ve yeşil
Cihazı sökünüz
Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
Pişirme tezgahını çıkarmak için aşağıdan baskı uygulayınız.
Dikkat!
Cihaz hasar görebilir! Cihazı yukarıdan bastırarak çıkarmaya
çalışmayınız.
ru
î
Инструкция по мо нтаж у
Важные указания
Техника безопасности: Безопасная эксплуатация прибора
гарантируется только в том случае, если его установка и
подключение к электросети выполнены правильно с
технической точки зрения и в соответствии с данным
руководством по монтажу. Ответственность за повреждения,
причиной которых послужил неправильный монтаж прибора,
несет производитель монтажных работ.
Подключение к электросети: должно производиться только
аттестованным
специалистом. При этом необходимо
придерживаться инструкций местной электроснабжающей
компании.
Вид подключения: данный прибор соответствует классу
защиты I и может использоваться только при условии наличия
заземления.
Производитель не несет ответственности за некорректную
работу прибора и возможные повреждения, вызванные
неправильно проведенным подключением к электросети.
Установка: Необходимо подключить прибор к стационарной
электропроводке и предусмотреть
средства отключения от
электросети, согласно с нормами подключения
электроприборов.
Установка встраиваемой варочной панели в столешницу:
Индукционные варочные панели можно устанавливать только
над духовыми шкафами с принудительной вентиляцией той же
марки, что и варочная панель. Под варочной панелью нельзя
устанавливать холодильники, духовые шкафы без
принудительной вентиляции и стиральные машины.
Кабель питания: следите
, чтобы кабель питания не был зажат
или касался острых кромок. В случае установки варочной
панели над духовым шкафом, следует проложить кабель через
задние углы духового шкафа до соединительной коробки.
Кабель питания не должен касаться нагревающихся частей
варочной панели и духового шкафа.
Столешница: плоская, горизонтальная, устойчивая. Следуйте
инструкциям производителя столешницы.
Гарантия:
неправильная установка, подключение или монтаж
влекут за собой отмену гарантии производителя.
Указание: Любые действия с внутренними компонентами
прибора, включая замену кабеля питания, должны
производиться специалистами сервисного центра.
Подготовка мебели к установке варочной панели
рисунки 1/2/3/4
Мебель для встраиваемой бытовой техники: должна
выдерживать температуру не менее 90° C.
Отверстие: после вырезания отверстия уберите опилки.
Поверхность среза: обработайте герметиком, чтобы обеспечить
его термостойкость.
Монтаж над выдвижным ящиком, рисунок 2a
Если варочная панель устанавливается над выдвижным ящиком,
находящиеся в нем металлические предметы могут раскалиться
от горячего воздуха, используемого для вентиляции варочной
панели
, поэтому рекомендуется использовать промежуточную
перегородку.
Промежуточная перегородка: можно использовать деревянную
доску (рисунок 3) или специальную промежуточную
перегородку, которую можно приобрести в сервисном центре.
Артикул данной промежуточной перегородки — 680502.
Столешница: должна иметь толщину не менее 20 мм.
Расстояние между верхней частью столешницы и верхней
частью выдвижного ящика должно составлять 65 мм.
Установка над духовым шкафом, рисунок 2b
Столешница: должна иметь толщину не
менее:
20 мм при установке над компактным духовым шкафом.
30 мм при установке над другими видами духовых шкафов.
Если варочная панель устанавливается над компактным
духовым шкафом, расстояние между верхней частью духового
шкафа и верхней частью столешницы должно составлять 60 мм.
Установка над посудомоечной машиной, рисунок 2c
Необходимо установить промежуточную перегородку. Такую
перегородку следует заказать в нашем сервисном центре.
Артикул такой перегородки 680502.
Столешница:
должна иметь толщину не менее 20 мм и не более
40 мм.
Расстояние между верхней частью столешницы и верхней
частью посудомоечной машины должно составлять:
60 мм при установке над компактной посудомоечной
машиной.
65 мм при установке над другими видами посудомоечных
машин.
Вентиляция, рисунок 4
Для обеспечения вентиляции варочной панели необходимо
предусмотреть:
отверстие в верхней части задней стенки кухонного шкафа
(рисунок 4a).
зазор между задней стенкой кухонного шкафа и стеной кухни
(рисунок 4b).
Установка варочной панели (рисунки 5/6)
Подключите варочную панель к электросети и проверьте,
работает ли она.
Напряжение: см. табличку с характеристиками.
Подключение к электросети следует производить
исключительно в соответствии со схемой подключения
(рис.6).
1. Коричневый
2. Черный
3. Синий
4. Белый
5. Желто-зеленый
Демонтаж варочной панели
Отключите прибор от электросети.
Извлеките варочную панель из столешницы, нажав на нее снизу.
Внимание!
Существует опасность повреждения электроприбора! Не
пытайтесь извлечь варочную панель из отверстия, применяя
рычаг сверху.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13

Siemens EH651BN17E Инструкция по применению

Категория
Кухонные плиты (варочные панели)
Тип
Инструкция по применению
Это руководство также подходит для

Задайте вопрос, и я найду ответ в документе

Поиск информации в документе стал проще с помощью ИИ